Maak kennis met:

Hans Geurts

Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf in Veulen, Noord-Limburg. We hebben 3 zonen waarvan 1 het bedrijf wil over nemen.

Naast mijn bedrijf ben ik al vele jaren bestuurlijk actief. Ik heb 18 jaar in het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) gezeten. Hiervan het ik 8 jaar in het Dagelijks Bestuur gezeten, waarvan 3 jaar als voorzitter. Ook ben ik 8 jaar voorzitter geweest van Platform ABC.
Ook lokaal ben ik actief. Ik ben bestuurslid van Stichting Antoniushof, die de oude basisschool in Veulen omgebouwd heeft naar een wooncomplex voor ouderen. Daarnaast ben ik voorzitter van de APK Veulen (oud-prinsen carnaval). De carnaval leeft enorm in ons dorp en ik geniet er nog ieder jaar met volle teugen van.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De standpunten van BBB spreken mij zeer aan. Vooral de realiteitszin, het nuchter gezond verstand en het er daadwerkelijk willen zijn voor de gewone man, zowel boer als burger.
Wetgeving en richtlijnen die in de EU vastgesteld worden hebben enorme invloed op de Nederlandse samenleving.
Helaas blijken er in Brussel veel wensdenkers zonder realiteitszin rond te lopen. Er wordt absurde wetgeving met onhaalbare doelen vastgelegd, waardoor ons land kapot dreigt te gaan aan maatregelen op gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit, enz... Ook ben ik van mening dat de EU veel te veel macht naar zich toe trekt.
Als ik gekozen wordt in het Europees Parlement, zal ik mij inzetten voor realistisch beleid. Beleid dat ten dienste staat van de Europese boer en burger.
Europa kan wel wat nuchter boerenverstand gebruiken!

2. Wat neem je mee voor BBB?

Vanuit de NMV heb ik mij bezig gehouden met onderwerpen als het zuivelbeleid, handelsbeleid, GLB, mestbeleid en klimaatbeleid. Allemaal onderwerpen waarin Brusselse besluitvorming bepalend is. Ook heb ik regelmatig gelobbyd in Brussel.
Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn gezond boerenverstand, mijn kennis, praktijkervaring en bestuurlijke ervaring als lid van het Europees Parlement van toegevoegde waarde ben voor de belangen van de Nederlandse en Europese boeren en burgers.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens alle Nederlanders toe dat Nederland weer dat oude prachtige land wordt dat het nog niet zo lang geleden was. Vooruit naar het oude normaal, waarin de huidige problemen rond immigratie, stikstof, woningbouw, enz.. opgelost worden, waarin boeren weer gewoon boer kunnen zijn en hiermee een fatsoenlijk inkomen verdienen, waarin je gewoon uit kunt komen voor je mening zonder direct geframed te worden, waarin tegenstellingen verkleint worden door weer normaal met elkaar in debat te gaan i.p.v. te polariseren en waarin het vertrouwen in de politiek hersteld wordt.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Besluitvorming in de EU heeft een enorme invloed op Nederland en de Nederlanders. Door massaal op BBB te stemmen kunnen we hier maximaal invloed op uit oefenen en zoveel mogelijk gezond verstand en realiteitszin toevoegen.
Als EP-er zal ik proberen contact te houden met de Nederlandse en Europese boeren en burgers. Dat kan via werkbezoeken of middels rechtstreekse contacten.
Het is zeer belangrijk dat de uiteindelijk uitwerking in de praktijk uitgangspunt wordt in besluitvorming. Daarvoor is de inbreng van ervaringsdeskundigen, dus de mensen op de werkvloer essentieel.

Over Hans Geurts

Naam: Hans Geurts

Plek op lijst: 8

Woonplaats: Veulen

Provincie: Limburg

Maak kennis met:

Hans Geurts

Over Hans Geurts

Naam: Hans Geurts

Plek op lijst: 8

Woonplaats: Veulen

Provincie: Limburg

Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf in Veulen, Noord-Limburg. We hebben 3 zonen waarvan 1 het bedrijf wil over nemen.

Naast mijn bedrijf ben ik al vele jaren bestuurlijk actief. Ik heb 18 jaar in het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) gezeten. Hiervan het ik 8 jaar in het Dagelijks Bestuur gezeten, waarvan 3 jaar als voorzitter. Ook ben ik 8 jaar voorzitter geweest van Platform ABC.
Ook lokaal ben ik actief. Ik ben bestuurslid van Stichting Antoniushof, die de oude basisschool in Veulen omgebouwd heeft naar een wooncomplex voor ouderen. Daarnaast ben ik voorzitter van de APK Veulen (oud-prinsen carnaval). De carnaval leeft enorm in ons dorp en ik geniet er nog ieder jaar met volle teugen van.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De standpunten van BBB spreken mij zeer aan. Vooral de realiteitszin, het nuchter gezond verstand en het er daadwerkelijk willen zijn voor de gewone man, zowel boer als burger.
Wetgeving en richtlijnen die in de EU vastgesteld worden hebben enorme invloed op de Nederlandse samenleving.
Helaas blijken er in Brussel veel wensdenkers zonder realiteitszin rond te lopen. Er wordt absurde wetgeving met onhaalbare doelen vastgelegd, waardoor ons land kapot dreigt te gaan aan maatregelen op gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit, enz... Ook ben ik van mening dat de EU veel te veel macht naar zich toe trekt.
Als ik gekozen wordt in het Europees Parlement, zal ik mij inzetten voor realistisch beleid. Beleid dat ten dienste staat van de Europese boer en burger.
Europa kan wel wat nuchter boerenverstand gebruiken!

2. Wat neem je mee voor BBB?

Vanuit de NMV heb ik mij bezig gehouden met onderwerpen als het zuivelbeleid, handelsbeleid, GLB, mestbeleid en klimaatbeleid. Allemaal onderwerpen waarin Brusselse besluitvorming bepalend is. Ook heb ik regelmatig gelobbyd in Brussel.
Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn gezond boerenverstand, mijn kennis, praktijkervaring en bestuurlijke ervaring als lid van het Europees Parlement van toegevoegde waarde ben voor de belangen van de Nederlandse en Europese boeren en burgers.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens alle Nederlanders toe dat Nederland weer dat oude prachtige land wordt dat het nog niet zo lang geleden was. Vooruit naar het oude normaal, waarin de huidige problemen rond immigratie, stikstof, woningbouw, enz.. opgelost worden, waarin boeren weer gewoon boer kunnen zijn en hiermee een fatsoenlijk inkomen verdienen, waarin je gewoon uit kunt komen voor je mening zonder direct geframed te worden, waarin tegenstellingen verkleint worden door weer normaal met elkaar in debat te gaan i.p.v. te polariseren en waarin het vertrouwen in de politiek hersteld wordt.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Besluitvorming in de EU heeft een enorme invloed op Nederland en de Nederlanders. Door massaal op BBB te stemmen kunnen we hier maximaal invloed op uit oefenen en zoveel mogelijk gezond verstand en realiteitszin toevoegen.
Als EP-er zal ik proberen contact te houden met de Nederlandse en Europese boeren en burgers. Dat kan via werkbezoeken of middels rechtstreekse contacten.
Het is zeer belangrijk dat de uiteindelijk uitwerking in de praktijk uitgangspunt wordt in besluitvorming. Daarvoor is de inbreng van ervaringsdeskundigen, dus de mensen op de werkvloer essentieel.