Maak kennis met onze nummer 17:

Herma Hemmen

Introductie

Ik ben opgegroeid in Ter Apel en woon ruim 25 jaar samen met mijn man Herman Mues (van beroep Timmerman). We hebben een dochter (Michelle 22 jaar) en een zoon (Thomas 19 jaar). Beiden wonen ze nog even thuis. Ik ben werkzaam als adviseur binnen het Sociaal Domein in dienst bij Haute Equipe. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn twee honden (bouviers), de tuin en natuurlijk aan de politiek. Ik ben actief betrokken als raadslid in de lokale politiek. Nu al voor mijn derde termijn.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

In de BBB herken ik de stem van het platteland. Uit eigen ervaring weet ik dat de belangen van het platteland niet of nauwelijks terug te vinden zijn op de Haagse agenda. Het is van groot belang dat dit nu wel gebeurt. Van de helderheid en directheid van de Caroline van der Plas ben ik zeer onder de indruk geraakt. Hier is meer van nodig in Den Haag.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik neem mijn politieke ervaring vanuit de lokale politiek mee. Als fractievoorzitter en raadslid heb ik ruime ervaring in het politieke speelveld, heb leren debatteren, kan snel de essentie en de gebreken uit beleidsvoorstellen halen en heb ervaring met de landelijke pers op o.a. asielbeleid. Vanuit mijn werk als adviseur neem ik expertise mee van ruim 20 jaar werken binnen het sociaal domein. Op alle onderdelen Wmo, jeugdzorg, Participatiewet en schuldhulpverlening heb ik kennis en expertise. Mijn hart ligt bij de jeugdzorg. Op dit dossier valt nog veel winst te behalen. Ik draag hier graag aan bij.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat we voor alle Nederlanders bestaanszekerheid kunnen bieden, onduidelijke regels (toeslagen) vereenvoudigen en het risico op schulden fors verkleinen. Zekerheid bieden voor de toekomst (zeker die van boerenbedrijven), die met oog voor de natuur, ruimte houden om te kunnen boeren in Nederland. Ik wens dat er geen kind meer uit huis wordt geplaatst, door in te zetten op noaberschap. Niet het kind gaat uit huis maar degene die binnen het gezin de onveilige situatie (heeft)veroorzaakt.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Goede en eerlijke positie voor boeren. Toekomst voor de volgende jonge generatie boeren. Ik ben zelf een boerendochter. Mijn zoon is de opvolger van mijn vader, een akkerbouwer (slaat een generatie over.. heel bijzonder). Ik zie hoe ingewikkeld het is om een nog een renderend bedrijf neer te zetten. Steeds meer regels en kalenderlandbouw. Alsof de natuur en het weer zich laten sturen. Ik maak mij zorgen over de toekomst van onze jonge boeren. Minder wetten en regels /minder bureaucratie (geen nieuwe wet zonder dat er een komt te vervallen)! Goede voorzieningen voor jongeren op het platteland. Goede voorzieningen zorgen ervoor dat jongeren in hun eigen tempo mee kunnen blijven doen). Ik stoor mij aan het afbreken van het openbaar vervoer op het platteland. Juist daar is vervoer van essentieel belang gezien de grote fysieke afstanden.

Naam: Herma Hemmen

Woonplaats: Ter Apel

Provincie: Groningen

Leeftijd: 49

Plaats op lijst: 17

Maak kennis met onze nummer 17:

Herma Hemmen

Naam: Herma Hemmen

Woonplaats: Ter Apel

Provincie: Groningen

Leeftijd: 49

Plaats op lijst: 17

Introductie

Ik ben opgegroeid in Ter Apel en woon ruim 25 jaar samen met mijn man Herman Mues (van beroep Timmerman). We hebben een dochter (Michelle 22 jaar) en een zoon (Thomas 19 jaar). Beiden wonen ze nog even thuis. Ik ben werkzaam als adviseur binnen het Sociaal Domein in dienst bij Haute Equipe. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn twee honden (bouviers), de tuin en natuurlijk aan de politiek. Ik ben actief betrokken als raadslid in de lokale politiek. Nu al voor mijn derde termijn.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

In de BBB herken ik de stem van het platteland. Uit eigen ervaring weet ik dat de belangen van het platteland niet of nauwelijks terug te vinden zijn op de Haagse agenda. Het is van groot belang dat dit nu wel gebeurt. Van de helderheid en directheid van de Caroline van der Plas ben ik zeer onder de indruk geraakt. Hier is meer van nodig in Den Haag.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik neem mijn politieke ervaring vanuit de lokale politiek mee. Als fractievoorzitter en raadslid heb ik ruime ervaring in het politieke speelveld, heb leren debatteren, kan snel de essentie en de gebreken uit beleidsvoorstellen halen en heb ervaring met de landelijke pers op o.a. asielbeleid. Vanuit mijn werk als adviseur neem ik expertise mee van ruim 20 jaar werken binnen het sociaal domein. Op alle onderdelen Wmo, jeugdzorg, Participatiewet en schuldhulpverlening heb ik kennis en expertise. Mijn hart ligt bij de jeugdzorg. Op dit dossier valt nog veel winst te behalen. Ik draag hier graag aan bij.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat we voor alle Nederlanders bestaanszekerheid kunnen bieden, onduidelijke regels (toeslagen) vereenvoudigen en het risico op schulden fors verkleinen. Zekerheid bieden voor de toekomst (zeker die van boerenbedrijven), die met oog voor de natuur, ruimte houden om te kunnen boeren in Nederland. Ik wens dat er geen kind meer uit huis wordt geplaatst, door in te zetten op noaberschap. Niet het kind gaat uit huis maar degene die binnen het gezin de onveilige situatie (heeft)veroorzaakt.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Goede en eerlijke positie voor boeren. Toekomst voor de volgende jonge generatie boeren. Ik ben zelf een boerendochter. Mijn zoon is de opvolger van mijn vader, een akkerbouwer (slaat een generatie over.. heel bijzonder). Ik zie hoe ingewikkeld het is om een nog een renderend bedrijf neer te zetten. Steeds meer regels en kalenderlandbouw. Alsof de natuur en het weer zich laten sturen. Ik maak mij zorgen over de toekomst van onze jonge boeren. Minder wetten en regels /minder bureaucratie (geen nieuwe wet zonder dat er een komt te vervallen)! Goede voorzieningen voor jongeren op het platteland. Goede voorzieningen zorgen ervoor dat jongeren in hun eigen tempo mee kunnen blijven doen). Ik stoor mij aan het afbreken van het openbaar vervoer op het platteland. Juist daar is vervoer van essentieel belang gezien de grote fysieke afstanden.