Maak kennis met onze nummer 49:

Joost Olthof

Introductie

Ik ben man van Wilma en vader van Sanne en ik woon in het hart van de achterhoek Ruurlo. Wij hebben hier voor de hobby een kleine veestapel bestaande uit een paar koeien, schapen, geiten, honden, katten, kippen en eenden. Voor Ruurlo woonden wij in het centrum van Utrecht, toen had Wilma ook al een koe maar dat vonden de buren niet zo’n goed idee.
In mijn huidige baan ben ik expert mensenhandel voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ik werk voor het programma arbeidsuitbuiting. Ik werk veel en hard, omdat ik vind dat geen mens het verdient om uitgebuit te worden en dat hier te alle tijden tegen opgetreden moet worden. Ik probeer hier een verschil in te maken door het geven van presentaties en het kritisch kijken naar bestaande wetgeving en beleidsstukken/handelingskaders en dit ook feitelijk aan te passen.
In de tijd dat ik niet aan het werk ben houd ik mij bezig met mijn naasten en mijn vrienden. Ik speel rugby in het 1e team van de Scrumboks en ga graag de natuur in om te beheren en te jagen en nog meer om alles wat daar bij komt kijken, van habitatverbetering tot voederplekken en het voor de maaiende boeren uitlopen om hazen en ree-jongen te beschermen.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Als expert op het gebied van Mensenhandel, Arbeidsmigratie en Ernstige benadeling zou ik mij op verschillende vlakken in kunnen zetten binnen het politieke spectrum. Ik zou mij als Tweede Kamerlid voor de BBB hard kunnen maken voor een sociaal, verantwoord en goed uit te leggen beleid op de hiervoor genoemde punten. Gezien mijn expertise kan ik deze boodschap, zowel schriftelijk als mondeling, goed overbrengen. Ik ben ter zake erg kundig en kan zo een positieve bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij.
Mijn passie voor de agrarische sector is terug te vinden in mijn persoonlijke leefomgeving. Als bewoner van het mooie buitengebied van Ruurlo en trotse bezitter van een kleine veestapel voel ik mij verbonden met de agrarische sector. Ik ben getuige geweest van de uitdagingen en kansen waarmee boeren en agrarische ondernemers dagelijks worden geconfronteerd. Als inwoner van een landelijk gebied besef ik dat plattelandsbelangen vaak ondervertegenwoordigd zijn in het politieke debat. Ik zie de noodzaak om de leefbaarheid, economische groei en sociale samenhang van onze plattelandsgemeenschappen te waarborgen. De BBB heeft bewezen een krachtige stem te zijn voor deze sector en ik geloof dat mijn expertise en persoonlijke ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de agrarische belangen in de politieke arena.
Hetgeen mij enorm aanspreekt is de BBB-wijze van benadering van de politiek, waarbij participatie en inspraak van burgers centraal staat. Een visie die erg bij mij aansluit. Ik geloof dat de besluitvorming in Den Haag gebaseerd moet zijn op een brede betrokkenheid van burgers en stakeholders. Als Tweede Kamerlid voor de BBB wil ik me inzetten voor een meer inclusieve politiek, waarin burgers weer actief worden betrokken bij het beleidsproces en waarin hun stemmen gehoord worden.
Met mijn kennis, ervaring en toewijding wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de Boer Burger Beweging. Ik ben ervan overtuigd dat mijn passie voor de agrarische sector, mijn expertise op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mijn betrokkenheid bij plattelandsbelangen waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de doelen van BBB.

Wat neem je mee voor BBB?

Kennis aangaande ernstige benadeling, mensenhandel, mensensmokkel als ook Migratie, re-migratie en arbeidsmigratie.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Mijn grootste wens is dat de politiek weer in dienst staat van de Nederlandse burgers en niet de de Nederlandse burgers in dienst staan van de politiek, zoals dat nu veelal het geval is.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Uiteraard vind ik het hele programma c.q. alle standpunten van BBB erg belangrijk. De punten die mij aan het hart gaan, en dat zal geen verrassing zijn, zijn de mensenhandel en de migratiepunten.

Naam: Joost Olthof

Woonplaats: Ruurlo

Provincie: Gelderland

Leeftijd: 49

Plaats op lijst: 49

Kieslijst: 7, Gelderland

Maak kennis met onze nummer 49:

Joost Olthof

Naam: Joost Olthof

Woonplaats: Ruurlo

Provincie: Gelderland

Leeftijd: 49

Plaats op lijst: 49

Introductie

Ik ben man van Wilma en vader van Sanne en ik woon in het hart van de achterhoek Ruurlo. Wij hebben hier voor de hobby een kleine veestapel bestaande uit een paar koeien, schapen, geiten, honden, katten, kippen en eenden. Voor Ruurlo woonden wij in het centrum van Utrecht, toen had Wilma ook al een koe maar dat vonden de buren niet zo’n goed idee.
In mijn huidige baan ben ik expert mensenhandel voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ik werk voor het programma arbeidsuitbuiting. Ik werk veel en hard, omdat ik vind dat geen mens het verdient om uitgebuit te worden en dat hier te alle tijden tegen opgetreden moet worden. Ik probeer hier een verschil in te maken door het geven van presentaties en het kritisch kijken naar bestaande wetgeving en beleidsstukken/handelingskaders en dit ook feitelijk aan te passen.
In de tijd dat ik niet aan het werk ben houd ik mij bezig met mijn naasten en mijn vrienden. Ik speel rugby in het 1e team van de Scrumboks en ga graag de natuur in om te beheren en te jagen en nog meer om alles wat daar bij komt kijken, van habitatverbetering tot voederplekken en het voor de maaiende boeren uitlopen om hazen en ree-jongen te beschermen.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Als expert op het gebied van Mensenhandel, Arbeidsmigratie en Ernstige benadeling zou ik mij op verschillende vlakken in kunnen zetten binnen het politieke spectrum. Ik zou mij als Tweede Kamerlid voor de BBB hard kunnen maken voor een sociaal, verantwoord en goed uit te leggen beleid op de hiervoor genoemde punten. Gezien mijn expertise kan ik deze boodschap, zowel schriftelijk als mondeling, goed overbrengen. Ik ben ter zake erg kundig en kan zo een positieve bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij.
Mijn passie voor de agrarische sector is terug te vinden in mijn persoonlijke leefomgeving. Als bewoner van het mooie buitengebied van Ruurlo en trotse bezitter van een kleine veestapel voel ik mij verbonden met de agrarische sector. Ik ben getuige geweest van de uitdagingen en kansen waarmee boeren en agrarische ondernemers dagelijks worden geconfronteerd. Als inwoner van een landelijk gebied besef ik dat plattelandsbelangen vaak ondervertegenwoordigd zijn in het politieke debat. Ik zie de noodzaak om de leefbaarheid, economische groei en sociale samenhang van onze plattelandsgemeenschappen te waarborgen. De BBB heeft bewezen een krachtige stem te zijn voor deze sector en ik geloof dat mijn expertise en persoonlijke ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de agrarische belangen in de politieke arena.
Hetgeen mij enorm aanspreekt is de BBB-wijze van benadering van de politiek, waarbij participatie en inspraak van burgers centraal staat. Een visie die erg bij mij aansluit. Ik geloof dat de besluitvorming in Den Haag gebaseerd moet zijn op een brede betrokkenheid van burgers en stakeholders. Als Tweede Kamerlid voor de BBB wil ik me inzetten voor een meer inclusieve politiek, waarin burgers weer actief worden betrokken bij het beleidsproces en waarin hun stemmen gehoord worden.
Met mijn kennis, ervaring en toewijding wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de Boer Burger Beweging. Ik ben ervan overtuigd dat mijn passie voor de agrarische sector, mijn expertise op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mijn betrokkenheid bij plattelandsbelangen waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de doelen van BBB.

Wat neem je mee voor BBB?

Kennis aangaande ernstige benadeling, mensenhandel, mensensmokkel als ook Migratie, re-migratie en arbeidsmigratie.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Mijn grootste wens is dat de politiek weer in dienst staat van de Nederlandse burgers en niet de de Nederlandse burgers in dienst staan van de politiek, zoals dat nu veelal het geval is.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Uiteraard vind ik het hele programma c.q. alle standpunten van BBB erg belangrijk. De punten die mij aan het hart gaan, en dat zal geen verrassing zijn, zijn de mensenhandel en de migratiepunten.