Maak kennis met onze nummer 42:

Lianne Bos Zandstra

Introductie

Ik woon in Ureterp in Friesland en groeide op in het groene hart van Holland, in Hazerswoude tussen de boomkwekerijen.

Ik werkte in de kinderpsychiatrie en verhuisde in 2002 naar Friesland om daar het melkveebedrijf van mijn man voort te kunnen zetten. Een keuze waar we nooit spijt van hebben gehad. Wat is het fijn wonen in Friesland, de ruimte, de 'doe maar normaal dan doe je gek genoeg' houding. Kinderen hoeven niet in de hipste kleren te lopen, we repareren het als iets kapot is. Wij hebben zo'n groot verschil in levensstijl tussen de randstad en de provincie ervaren ... en dan kwamen we zelfs uit een dorp.

In Friesland ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om op de bank een goed boek lezen, met vriendinnen een avond bij te kletsen, of in de tuin aan de slag te gaan. En op de boerderij is altijd van alles te doen, natuurlijk.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

BBB geeft een stem aan de mensen uit de provincie op een heldere en begrijpelijke manier. Heeft oog voor het menselijke verhaal. Daarom ben ik lid geworden. Daarnaast heb ik ideeën over hoe de gezondheidszorg beter georganiseerd kan worden. Mijn omgeving moedigde mij aan om vanwege mijn standpunten in de politiek te gaan.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben helder in mijn taalgebruik en kan goed verwoorden wat een ander bedoelt. Ik ben een zorgprofessional met kennis van de hiaten op de werkvloer waar ik ook oplossingsrichtingen voor weet.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat ALLE Nederlanders zich met elkaar verbonden voelen en zich gehoord en gezien weten en veilig kunnen wonen, werken en leven.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Gezonde boeren
Ik zie hoe enorm groot de inzet is van boeren om op een veilige en verantwoorde manier voedsel te produceren. Dit terwijl er van alles uit buitenlanden geïmporteerd wordt, waarvan niet duidelijk is of deze producten aan de kwaliteits- milieu- (diergezondheids- en dierwelzijns-) eisen voldoen. Eisen die wel aan producten van Nederlandse boeren worden gesteld. Ik vind dat daarin verandering moet komen. Kwaliteitseisen voor voedsel moeten gelijk zijn.

Gezonde jongeren
Jongeren in de knel hebben daar zelf niet om gevraagd en zijn zo al vroeg op achterstand. Ik merk dat veel mensen geen flauw idee hebben hoe beroerd sommige kinderen groot worden. Laat staan dat er dan begrip is voor deze jongeren als zij zich anders gedragen. Ik zou graag zien dat we met elkaar pro actief signaleren waar het mis gaat. Er wordt al heel hard gewerkt en toch, het is hardnekkig. Verzekeraars hebben hierin mijns inziens een kwalijke rol doordat er alleen behandeling vergoed wordt als er juiste diagnoses zijn, wat voor over-diagnostisering zorgt. Ook eenvoudige problematiek wordt zo erger geproblematiseerd. Deze problemen kunnen snel worden verholpen en laten snel verbetering zien. Dit wordt dan de norm voor de behandeling van deze problematiek terwijl de echt complexe zorg veel meer, intensiever en tijdrovender is om te behandelen. Maar dat mag dan niet omdat de norm toch is,.. behandeling bij deze problematiek kan met zoveel behandelingen. En zo krijgen degenen die het hardst zorg/hulp nodig hebben, het te laat, te weinig. De oplossingsrichting kan zijn om alleen expertise in te zetten bij complexe situaties. En de minder complexe situaties met gezond verstand oplossen.

Naam: Lianne Bos Zandstra

Woonplaats: Ureterp

Provincie: Friesland

Leeftijd: 53

Plaats op lijst: 42

Maak kennis met onze nummer 42:

Lianne Bos Zandstra

Naam: Lianne Bos Zandstra

Woonplaats: Ureterp

Provincie: Friesland

Leeftijd: 53

Plaats op lijst: 42

Introductie

Ik woon in Ureterp in Friesland en groeide op in het groene hart van Holland, in Hazerswoude tussen de boomkwekerijen.

Ik werkte in de kinderpsychiatrie en verhuisde in 2002 naar Friesland om daar het melkveebedrijf van mijn man voort te kunnen zetten. Een keuze waar we nooit spijt van hebben gehad. Wat is het fijn wonen in Friesland, de ruimte, de 'doe maar normaal dan doe je gek genoeg' houding. Kinderen hoeven niet in de hipste kleren te lopen, we repareren het als iets kapot is. Wij hebben zo'n groot verschil in levensstijl tussen de randstad en de provincie ervaren ... en dan kwamen we zelfs uit een dorp.

In Friesland ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om op de bank een goed boek lezen, met vriendinnen een avond bij te kletsen, of in de tuin aan de slag te gaan. En op de boerderij is altijd van alles te doen, natuurlijk.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

BBB geeft een stem aan de mensen uit de provincie op een heldere en begrijpelijke manier. Heeft oog voor het menselijke verhaal. Daarom ben ik lid geworden. Daarnaast heb ik ideeën over hoe de gezondheidszorg beter georganiseerd kan worden. Mijn omgeving moedigde mij aan om vanwege mijn standpunten in de politiek te gaan.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben helder in mijn taalgebruik en kan goed verwoorden wat een ander bedoelt. Ik ben een zorgprofessional met kennis van de hiaten op de werkvloer waar ik ook oplossingsrichtingen voor weet.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat ALLE Nederlanders zich met elkaar verbonden voelen en zich gehoord en gezien weten en veilig kunnen wonen, werken en leven.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Gezonde boeren
Ik zie hoe enorm groot de inzet is van boeren om op een veilige en verantwoorde manier voedsel te produceren. Dit terwijl er van alles uit buitenlanden geïmporteerd wordt, waarvan niet duidelijk is of deze producten aan de kwaliteits- milieu- (diergezondheids- en dierwelzijns-) eisen voldoen. Eisen die wel aan producten van Nederlandse boeren worden gesteld. Ik vind dat daarin verandering moet komen. Kwaliteitseisen voor voedsel moeten gelijk zijn.

Gezonde jongeren
Jongeren in de knel hebben daar zelf niet om gevraagd en zijn zo al vroeg op achterstand. Ik merk dat veel mensen geen flauw idee hebben hoe beroerd sommige kinderen groot worden. Laat staan dat er dan begrip is voor deze jongeren als zij zich anders gedragen. Ik zou graag zien dat we met elkaar pro actief signaleren waar het mis gaat. Er wordt al heel hard gewerkt en toch, het is hardnekkig. Verzekeraars hebben hierin mijns inziens een kwalijke rol doordat er alleen behandeling vergoed wordt als er juiste diagnoses zijn, wat voor over-diagnostisering zorgt. Ook eenvoudige problematiek wordt zo erger geproblematiseerd. Deze problemen kunnen snel worden verholpen en laten snel verbetering zien. Dit wordt dan de norm voor de behandeling van deze problematiek terwijl de echt complexe zorg veel meer, intensiever en tijdrovender is om te behandelen. Maar dat mag dan niet omdat de norm toch is,.. behandeling bij deze problematiek kan met zoveel behandelingen. En zo krijgen degenen die het hardst zorg/hulp nodig hebben, het te laat, te weinig. De oplossingsrichting kan zijn om alleen expertise in te zetten bij complexe situaties. En de minder complexe situaties met gezond verstand oplossen.