Maak kennis met:

Rob Vierhout

Geboren in Best (Best Beter Brabant), opgegroeid in Son en Breugel. Politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd in Nijmegen en onderzoeker en docent geweest aan diezelfde universiteit.

Al ruim 35 jaar professioneel in de weer met zeer diverse EU-wetgeving (o.m. handel, energie, transport, landbouw, buitenlands beleid, R&D), waarvan 8 jaar gewerkt als beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Voormalig secretaris-generaal van de Europese belangenorgansiatie van ethanolproductie uit landbouwgewassen. Nu zelfstandig adviseur van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van alternatieve, hernieuwbare energie, met name vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Getrouwd, 2 kinderen. Vrijetijdsbesteding: meubelmaker en vooral imker.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De kloof die we zien in NL tussen de overheid en het platteland zien we ook Europees. Europese beleidsmakers en wetgevers hebben de band met de burger uit het oog verloren. In de afgelopen 5 tot 10 jaren hebben we een opeenstapeling van EU-wetgeving gezien die steeds moeilijker uitvoerbaar, te handhaven en te begrijpen is. Van boeren wordt verwacht dat ze de natuur redden, maar dat lukt niet als je verdrinkt door talloze regels en moet concurreren met landen waar die regels niet gelden. We kunnen niet zonder de landbouw; boer en burger kunnen enkel samen de landbouw aanpassen aan de behoefte van de tijd. Met dictaten en onuitvoerbare regels gaan we er niet komen.

2. Wat neem je mee voor BBB?

In een Parlement dat bijna 5 keer groter is dan de Tweede Kamer moet je als nieuwkomer en kleine delegatie slim opereren om zichtbaar te zijn en gehoord te worden om de belangen van je achterban optimaal te kunnen vertegenwoordigen. Dat vergt niet alleen een diepgaande kennis van hoe Europa functioneert en hoe EU-beleid tot stand komt maar ook van talrijke beleidsterreinen. Mijn jarenlange ervaring met hoe Brussel te werk gaat en kennis van vele beleidsterreinen wil ik inzetten om ervoor te zorgen dat de BBB-delegatie in het EP zichtbaar zal zijn. Enkel als we een vliegende start maken als kersverse volksvertegenwoordigers kunnen we het verschil maken.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Verreweg de meeste Nederlanders hechten aan Europese samenwerking. Maar die samenwerking kan enkel vruchten afwerpen als we oog en respect hebben voor ieders nationale zorgen en bekommernissen. Dus laten we een Europa bouwen waarin we van elkaar leren en elkaar helpen, maar zonder dat we gedwongen worden tot het maken van een Europese eenheidsworst. Daarnaast hoop ik dat consumenten beter gaan begrijpen hoe belangrijk lokale productie van voedsel is en hoe dat voedsel wordt geproduceerd, elke dag opnieuw.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

70% van onze nationale wetgeving vindt zijn oorsprong in Europese wetten. Dat zou al voldoende reden moeten zijn om je stem Europees te laten horen. Maar je stem kunnen gebruiken is een gunst waar mensen in sommige landen enkel van kunnen dromen. Maak gebruik van dat recht!
We moeten Brussel/Straatsburg naar de kiezer brengen. Naar mijn idee is de beste manier daarvoor een spreekuur in te stellen waar eenieder welkom is met suggesties, vragen en zorgen. Zoals de huisarts een spreekuur heeft zo zou ook elke EPër er een moeten hebben.

Over Rob Vierhout

Naam: Rob Vierhout

Plek op lijst: 12

Woonplaats: Hoeilaart (B)

Maak kennis met:

Rob Vierhout

Over Rob Vierhout

Naam: Rob Vierhout

Plek op lijst: 12

Woonplaats: Hoeilaart (B)

Geboren in Best (Best Beter Brabant), opgegroeid in Son en Breugel. Politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd in Nijmegen en onderzoeker en docent geweest aan diezelfde universiteit.

Al ruim 35 jaar professioneel in de weer met zeer diverse EU-wetgeving (o.m. handel, energie, transport, landbouw, buitenlands beleid, R&D), waarvan 8 jaar gewerkt als beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Voormalig secretaris-generaal van de Europese belangenorgansiatie van ethanolproductie uit landbouwgewassen. Nu zelfstandig adviseur van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van alternatieve, hernieuwbare energie, met name vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Getrouwd, 2 kinderen. Vrijetijdsbesteding: meubelmaker en vooral imker.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De kloof die we zien in NL tussen de overheid en het platteland zien we ook Europees. Europese beleidsmakers en wetgevers hebben de band met de burger uit het oog verloren. In de afgelopen 5 tot 10 jaren hebben we een opeenstapeling van EU-wetgeving gezien die steeds moeilijker uitvoerbaar, te handhaven en te begrijpen is. Van boeren wordt verwacht dat ze de natuur redden, maar dat lukt niet als je verdrinkt door talloze regels en moet concurreren met landen waar die regels niet gelden. We kunnen niet zonder de landbouw; boer en burger kunnen enkel samen de landbouw aanpassen aan de behoefte van de tijd. Met dictaten en onuitvoerbare regels gaan we er niet komen.

2. Wat neem je mee voor BBB?

In een Parlement dat bijna 5 keer groter is dan de Tweede Kamer moet je als nieuwkomer en kleine delegatie slim opereren om zichtbaar te zijn en gehoord te worden om de belangen van je achterban optimaal te kunnen vertegenwoordigen. Dat vergt niet alleen een diepgaande kennis van hoe Europa functioneert en hoe EU-beleid tot stand komt maar ook van talrijke beleidsterreinen. Mijn jarenlange ervaring met hoe Brussel te werk gaat en kennis van vele beleidsterreinen wil ik inzetten om ervoor te zorgen dat de BBB-delegatie in het EP zichtbaar zal zijn. Enkel als we een vliegende start maken als kersverse volksvertegenwoordigers kunnen we het verschil maken.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Verreweg de meeste Nederlanders hechten aan Europese samenwerking. Maar die samenwerking kan enkel vruchten afwerpen als we oog en respect hebben voor ieders nationale zorgen en bekommernissen. Dus laten we een Europa bouwen waarin we van elkaar leren en elkaar helpen, maar zonder dat we gedwongen worden tot het maken van een Europese eenheidsworst. Daarnaast hoop ik dat consumenten beter gaan begrijpen hoe belangrijk lokale productie van voedsel is en hoe dat voedsel wordt geproduceerd, elke dag opnieuw.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

70% van onze nationale wetgeving vindt zijn oorsprong in Europese wetten. Dat zou al voldoende reden moeten zijn om je stem Europees te laten horen. Maar je stem kunnen gebruiken is een gunst waar mensen in sommige landen enkel van kunnen dromen. Maak gebruik van dat recht!
We moeten Brussel/Straatsburg naar de kiezer brengen. Naar mijn idee is de beste manier daarvoor een spreekuur in te stellen waar eenieder welkom is met suggesties, vragen en zorgen. Zoals de huisarts een spreekuur heeft zo zou ook elke EPër er een moeten hebben.