Maak kennis met:

Sander Smit

Sander Smit (38) studeerde bestuurskunde (master Recht & Bestuur) aan de Universiteit Twente en is op dit moment werkzaam als relatiemanager en adviseur op het gebied van overheidsdeelneming, grondstoffen en energie.

Smit is geboren en opgegroeid in Twente, studeerde aan de KU Leuven en de UT en was bestuurlijk actief in het verenigingsleven en politieke (jongeren)organisaties. Smit was eerder raadslid in de gemeente Hof van Twente en gedurende 8,5 jaar in het Europees Parlement werkzaam als persoonlijk beleidsadviseur binnen de Nederlandse delegatie in de EVP-Fractie, met name op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, klimaat, wildbeheer, visserij en internationale handel.

In voorjaar 2022 leidde Smit de beleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfractie van BBB rond in Brussel. Hij schreef als co-redacteur onderzoekspublicatie ‘Stikstof. Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’ (2022) van onafhankelijke kennisorganisatie De Nieuwe Denktank (DND), die afrekent met het Nederlandse stikstofbeleid. In voorjaar van 2023 trad Smit als adviseur toe tot de kerngroep Europa binnen BBB.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Onze voedselzekerheid, onze familie- en gezinsbedrijven, de concurrentiekracht van onze (maak)industrie, de leefbaarheid van ons platteland, onze vrede en veiligheid, onze buitengrenzen en onze samenleving staan op het spel. Het is één voor twaalf voor de Europese Unie (en nog meer voor Nederland). De gevoelde kloof tussen Brussel, boer en burger is enorm. De grondslagen van Europese samenwerking zijn bij velen volledig uit het oog geraakt, terwijl voedselzekerheid, vrede en vrijheid belangrijker en actueler zijn dan ooit. De EU moet weer gaan werken voor boeren, tuinders, vissers, burgers, voor gemeenschappen, families en ondernemers. Uitgaand van Noaberschap en subsidiariteit willen wij als BBB de Europese politiek vernieuwen en als stem van en voor het platteland daarbij óók de controle op beleidskeuzes binnen Nederland vergroten.

2. Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben gedurende 8,5 jaar in het Europees Parlement werkzaam geweest als beleidsmedewerker, met name op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, klimaat, wildbeheer, visserij en internationale handel. Ik ken daardoor de interne politieke en institutionele verhoudingen en weet des te meer waarom en hoe de EU-mammoettanker qua koers gecorrigeerd moet worden.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Vóór Nederland in een Europa met gezond boerenverstand waarin voedselzekerheid, Noaberschap en subsidiariteit opnieuw op nummer één staan. Vóór Nederland in een Europa waarin we grip op migratie en onze buitengrenzen hebben, waarin we samen van de doorgeschoten 'Green Deal' naar een 'Real Deal' - en een European Farmers' Deal - gaan. Vóór een BBBeter Europa!

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Het gaat deze verkiezingen om de toekomst en koers van de Europese Unie, niet slechts voor de komende vijf jaar, maar voor de komende vijftig jaar. Een diepgaande koerscorrectie van de EU is vereist voor een BBBeter Europa, waarin voedselzekerheid, Noaberschap en subsidiariteit weer voorop staan en we controle over migratie en buitengrenzen hebben. In de komende vijf jaar zal de BBB-delegatie van Europarlementariërs zich niet in de ivoren torens van Brussel en Straatsburg verschuilen, maar 'Brussel' actief dichterbij brengen door nauwe afstemming met onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en provincies, met onze gedeputeerden, met de praktijk en werkvloer van verschillende sectoren en door het uitnodigen van groepen naar Brussel.

Over Sander Smit

Naam: Sander Smit

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Goor

Provincie: Overijssel

Maak kennis met:

Sander Smit

Over Sander Smit

Naam: Sander Smit

Plek op lijst: 1

Woonplaats: Goor

Provincie: Overijssel

Sander Smit (38) studeerde bestuurskunde (master Recht & Bestuur) aan de Universiteit Twente en is op dit moment werkzaam als relatiemanager en adviseur op het gebied van overheidsdeelneming, grondstoffen en energie.

Smit is geboren en opgegroeid in Twente, studeerde aan de KU Leuven en de UT en was bestuurlijk actief in het verenigingsleven en politieke (jongeren)organisaties. Smit was eerder raadslid in de gemeente Hof van Twente en gedurende 8,5 jaar in het Europees Parlement werkzaam als persoonlijk beleidsadviseur binnen de Nederlandse delegatie in de EVP-Fractie, met name op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, klimaat, wildbeheer, visserij en internationale handel.

In voorjaar 2022 leidde Smit de beleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfractie van BBB rond in Brussel. Hij schreef als co-redacteur onderzoekspublicatie ‘Stikstof. Van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’ (2022) van onafhankelijke kennisorganisatie De Nieuwe Denktank (DND), die afrekent met het Nederlandse stikstofbeleid. In voorjaar van 2023 trad Smit als adviseur toe tot de kerngroep Europa binnen BBB.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Onze voedselzekerheid, onze familie- en gezinsbedrijven, de concurrentiekracht van onze (maak)industrie, de leefbaarheid van ons platteland, onze vrede en veiligheid, onze buitengrenzen en onze samenleving staan op het spel. Het is één voor twaalf voor de Europese Unie (en nog meer voor Nederland). De gevoelde kloof tussen Brussel, boer en burger is enorm. De grondslagen van Europese samenwerking zijn bij velen volledig uit het oog geraakt, terwijl voedselzekerheid, vrede en vrijheid belangrijker en actueler zijn dan ooit. De EU moet weer gaan werken voor boeren, tuinders, vissers, burgers, voor gemeenschappen, families en ondernemers. Uitgaand van Noaberschap en subsidiariteit willen wij als BBB de Europese politiek vernieuwen en als stem van en voor het platteland daarbij óók de controle op beleidskeuzes binnen Nederland vergroten.

2. Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben gedurende 8,5 jaar in het Europees Parlement werkzaam geweest als beleidsmedewerker, met name op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, klimaat, wildbeheer, visserij en internationale handel. Ik ken daardoor de interne politieke en institutionele verhoudingen en weet des te meer waarom en hoe de EU-mammoettanker qua koers gecorrigeerd moet worden.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Vóór Nederland in een Europa met gezond boerenverstand waarin voedselzekerheid, Noaberschap en subsidiariteit opnieuw op nummer één staan. Vóór Nederland in een Europa waarin we grip op migratie en onze buitengrenzen hebben, waarin we samen van de doorgeschoten 'Green Deal' naar een 'Real Deal' - en een European Farmers' Deal - gaan. Vóór een BBBeter Europa!

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Het gaat deze verkiezingen om de toekomst en koers van de Europese Unie, niet slechts voor de komende vijf jaar, maar voor de komende vijftig jaar. Een diepgaande koerscorrectie van de EU is vereist voor een BBBeter Europa, waarin voedselzekerheid, Noaberschap en subsidiariteit weer voorop staan en we controle over migratie en buitengrenzen hebben. In de komende vijf jaar zal de BBB-delegatie van Europarlementariërs zich niet in de ivoren torens van Brussel en Straatsburg verschuilen, maar 'Brussel' actief dichterbij brengen door nauwe afstemming met onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en provincies, met onze gedeputeerden, met de praktijk en werkvloer van verschillende sectoren en door het uitnodigen van groepen naar Brussel.