Maak kennis met onze nummer 49:

Walter Hellebrand

Introductie

Geboren en getogen op Sint Eustatius, middelbare school op Curaçao, geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en UVA in Amsterdam. Ik ben gaan werken in de Internationale PR & Communicatie. Toen ik uiteindelijk voor BBC Worldwide in Londen hoofd internationale communicatie was, besloot ik terug te gaan naar de geschiedenis. O.a. heeft Discovery Channel toen een documentaire gemaakt over mijn historische naspeuringen in Taiwan. Tot eind 2021 was ik op veel terreinen actief op Sint Eustatius waar ik werkte als Directeur Monumentenzorg. Ik woon samen met mijn echtgenoot in Amsterdam dat vanaf mijn studietijd af en aan mijn woonplaats is geweest.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Elke keer als er verkiezingen waren, vroeg ik me af hoe ik nou op 1 partij kon stemmen – omdat er bij partij A zeker punten waren waar ik het mee eens was maar ook onderwerpen waarover ik totaal van mening verschilde. En bij partijen B, C enz. hetzelfde. Toen kwam BBB en het paste. Dus vond ik het tijd om gebruik te maken van mijn passieve kiesrecht en te proberen meer te doen dan alleen maar commentaar geven en daadwerkelijk bij te dragen aan verandering.

Wat neem je mee voor BBB?

O.a. mijn ervaring in de dynamiek en samenspel van politiek, overheid en ambtenarij inclusief die tussen lokale en nationale overheid. Mijn binding met, kennis van, en ervaring in het Caribische deel van het Koninkrijk. Kennis van erfgoed – zowel materieel (als directeur monumentenzorg) als immaterieel (bij UNESCO). Eventueel voor de toekomst: internationale ervaring en communicatievaardigheden in Engels, Frans, Duits en Spaans.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik ben iemand van de lange termijn. Dus ik hoop dat iedereen in het koninkrijk het vertrouwen (her)krijgt dat hun toekomst en die van hun kinderen er gezond uitzien: wat betreft zorg, gezondheid, inkomen, onderwijs, en woongenot – en dat die toekomst in goede handen is.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Wat mij bijzonder aanspreekt, is de doelstelling om de cultuur in politiek Den Haag te veranderen. Om van de volksvertegenwoordiging (= het parlement) inderdaad weer de vertegenwoordiging van het volk te maken – ipv de vertegenwoordiging van partijbelangen. De afstand tussen ‘Den Haag’ en de kiezer te verkleinen. De doelstelling dus om mensen het vertrouwen in de politiek terug te geven – en dan met name de mensen die zich tegenwoordig steeds minder gehoord voelen en daardoor de moed opgeven om van zich te laten horen of uit arren moede maar weer op dezelfde partij stemmen.

Naam: Walter Hellebrand

Woonplaats: Amsterdam

Provincie: Noord-Holland

Leeftijd: 61

Plaats op lijst: 49

Kieslijst: 20, Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Maak kennis met onze nummer 49:

Walter Hellebrand

Naam: Walter Hellebrand

Woonplaats: Amsterdam

Provincie: Noord-Holland

Leeftijd: 61

Plaats op lijst: 49

Introductie

Geboren en getogen op Sint Eustatius, middelbare school op Curaçao, geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en UVA in Amsterdam. Ik ben gaan werken in de Internationale PR & Communicatie. Toen ik uiteindelijk voor BBC Worldwide in Londen hoofd internationale communicatie was, besloot ik terug te gaan naar de geschiedenis. O.a. heeft Discovery Channel toen een documentaire gemaakt over mijn historische naspeuringen in Taiwan. Tot eind 2021 was ik op veel terreinen actief op Sint Eustatius waar ik werkte als Directeur Monumentenzorg. Ik woon samen met mijn echtgenoot in Amsterdam dat vanaf mijn studietijd af en aan mijn woonplaats is geweest.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Elke keer als er verkiezingen waren, vroeg ik me af hoe ik nou op 1 partij kon stemmen – omdat er bij partij A zeker punten waren waar ik het mee eens was maar ook onderwerpen waarover ik totaal van mening verschilde. En bij partijen B, C enz. hetzelfde. Toen kwam BBB en het paste. Dus vond ik het tijd om gebruik te maken van mijn passieve kiesrecht en te proberen meer te doen dan alleen maar commentaar geven en daadwerkelijk bij te dragen aan verandering.

Wat neem je mee voor BBB?

O.a. mijn ervaring in de dynamiek en samenspel van politiek, overheid en ambtenarij inclusief die tussen lokale en nationale overheid. Mijn binding met, kennis van, en ervaring in het Caribische deel van het Koninkrijk. Kennis van erfgoed – zowel materieel (als directeur monumentenzorg) als immaterieel (bij UNESCO). Eventueel voor de toekomst: internationale ervaring en communicatievaardigheden in Engels, Frans, Duits en Spaans.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik ben iemand van de lange termijn. Dus ik hoop dat iedereen in het koninkrijk het vertrouwen (her)krijgt dat hun toekomst en die van hun kinderen er gezond uitzien: wat betreft zorg, gezondheid, inkomen, onderwijs, en woongenot – en dat die toekomst in goede handen is.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Wat mij bijzonder aanspreekt, is de doelstelling om de cultuur in politiek Den Haag te veranderen. Om van de volksvertegenwoordiging (= het parlement) inderdaad weer de vertegenwoordiging van het volk te maken – ipv de vertegenwoordiging van partijbelangen. De afstand tussen ‘Den Haag’ en de kiezer te verkleinen. De doelstelling dus om mensen het vertrouwen in de politiek terug te geven – en dan met name de mensen die zich tegenwoordig steeds minder gehoord voelen en daardoor de moed opgeven om van zich te laten horen of uit arren moede maar weer op dezelfde partij stemmen.