Maak kennis met onze nummer 49:

Werner Eussen

Introductie

Ik ben opgegroeid in Klimmen/Ransdaal als oudste van vijf kinderen. Vandaar al heel vroeg geleerd om verantwoordelijk te zijn voor anderen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is een rode draad door mijn leven. Daarom ben ik ook momenteel voorzitter van zowel de Centrale Medezeggenschapsraad (or) van Zuyd Hogeschool, alsook voorzitter van de VMH, Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen Nederland. Ervoor zorgen dat anderen het goed gaat en daar de verantwoordelijkheid voor nemen past geheel bij mij. Verder houd ik van wandelen met mijn drie honden, ga regelmatig een toer met de motor maken en lees graag thrillers en biografieën.

Naast mijn reguliere banen en mijn werk als zzp-er heb ik altijd mijn horizon willen verbreden door bestuurlijke en toezichthoudende functies te vervullen. Daar heb ik geleerd voor welke uitdagingen organisaties staan en hoe een goed team van bestuurders en toezichthouders , met oog voor alle belangen en vanuit intrinsieke motivatie, uitvoering geven aan de missie en strategie.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De BBB is een partij die verfrissend en vernieuwd is in het politieke landschap in Nederland. Partijen onderscheiden zich niet meer van elkaar, met uitzondering van de partijen aan de extreem linkse en rechtse kant. De BBB laat door haar standpunten zien dat ze midden in de maatschappij staat, luistert naar wat speelt bij de bevolking van Nederland en daarop ook haar partijprogramma heeft afgestemd. Wat voor mij ook belangrijk is dat de BBB niet de oren laat hangen naar de lobbyisten van de grote bedrijven en milieuorganisaties, deze kleuren momenteel al veel te veel de politieke agenda in Den Haag.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben een strategisch georiënteerd persoon die onbekende onderwerpen snel eigen maakt en beschik over een goed gevoel voor menselijke verhoudingen. Iemand die graag van betekenis is en maatschappelijke impact maakt. Ik heb oog voor de lange lijn en de betekenis hiervan voor de dag van vandaag. Als netwerker pur sang ben ik een enthousiaste ambassadeur die, overal waar nuttig en nodig, de BBB profileert en steun mobiliseert voor de missie, visie en prioriteiten. Ik ben betrokken en benaderbaar. Vraagstukken benader ik met een open vizier en ben op mijn best als ik kan samenwerken met anderen.
Naast mijn reguliere banen en mijn werk als zzp-er heb ik altijd mijn horizon willen verbreden door bestuurlijke en toezichthoudende functies te vervullen. Daar heb ik geleerd voor welke uitdagingen organisaties staan en hoe een goed team van bestuurders en toezichthouders , met oog voor alle belangen en vanuit intrinsieke motivatie, uitvoering geven aan de missie en strategie.
Ik beschik over zeer ruime bestuurlijke ervaring, ben een verbinder, strateeg en kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Waarbij ik steeds oog blijf hebben voor de mensen die het werk moeten uitvoeren. Doordat ik een bepaalde mate van rust uitstraal en goed kan luisteren zijn mensen steeds geneigd om zeer open naar mij te zijn waardoor ik een goed beeld krijg van de problematieken die er spelen.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Dat we samen met de BBB een transparant en realistisch politiek landschap gaan creëren en daarbij niet steeds achter de waan van de dag aan gaan lopen maar strategische vergezichten plannen en uitvoeren voor Nederland.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Pensioenen en onderwijs zijn thema’s die mij na aan het hart liggen. Pensioenen omdat de nieuwe pensioenwet een gedrocht is dat gaat zorgen dat mensen die met pensioen zijn nooit meer een zekere financiële oude dag zullen kennen en dat in een levensfase waarin ze niet snel meer een baan kunnen vinden om toch nog een beetje financieel on afhankelijk te kunnen zijn. De nieuwe pensioenwet moet verdwijnen.
Onderwijs, Nederland scoort jaar in jaar uit slechter internationaal gezien op het gebied van onderwijs. Dit moet aangepakt gaan worden. Docenten hebben verstand van onderwijs en geen beleidsmedewerkers die alleen maar zorgen voor meer werk voor docenten. De administratieve druk bij docenten zal met minimaal 50% moeten gaan afnemen. Dit is ook een thema waar ik me sterk voor zal gaan maken in de Tweede Kamer.

Naam: Werner Eussen

Woonplaats: Jabeek

Provincie: Limburg

Leeftijd: 63

Plaats op lijst: 49

Kieslijst: 19, Limburg

Maak kennis met onze nummer 49:

Werner Eussen

Naam: Werner Eussen

Woonplaats: Jabeek

Provincie: Limburg

Leeftijd: 63

Plaats op lijst: 49

Introductie

Ik ben opgegroeid in Klimmen/Ransdaal als oudste van vijf kinderen. Vandaar al heel vroeg geleerd om verantwoordelijk te zijn voor anderen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is een rode draad door mijn leven. Daarom ben ik ook momenteel voorzitter van zowel de Centrale Medezeggenschapsraad (or) van Zuyd Hogeschool, alsook voorzitter van de VMH, Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen Nederland. Ervoor zorgen dat anderen het goed gaat en daar de verantwoordelijkheid voor nemen past geheel bij mij. Verder houd ik van wandelen met mijn drie honden, ga regelmatig een toer met de motor maken en lees graag thrillers en biografieën.

Naast mijn reguliere banen en mijn werk als zzp-er heb ik altijd mijn horizon willen verbreden door bestuurlijke en toezichthoudende functies te vervullen. Daar heb ik geleerd voor welke uitdagingen organisaties staan en hoe een goed team van bestuurders en toezichthouders , met oog voor alle belangen en vanuit intrinsieke motivatie, uitvoering geven aan de missie en strategie.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De BBB is een partij die verfrissend en vernieuwd is in het politieke landschap in Nederland. Partijen onderscheiden zich niet meer van elkaar, met uitzondering van de partijen aan de extreem linkse en rechtse kant. De BBB laat door haar standpunten zien dat ze midden in de maatschappij staat, luistert naar wat speelt bij de bevolking van Nederland en daarop ook haar partijprogramma heeft afgestemd. Wat voor mij ook belangrijk is dat de BBB niet de oren laat hangen naar de lobbyisten van de grote bedrijven en milieuorganisaties, deze kleuren momenteel al veel te veel de politieke agenda in Den Haag.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik ben een strategisch georiënteerd persoon die onbekende onderwerpen snel eigen maakt en beschik over een goed gevoel voor menselijke verhoudingen. Iemand die graag van betekenis is en maatschappelijke impact maakt. Ik heb oog voor de lange lijn en de betekenis hiervan voor de dag van vandaag. Als netwerker pur sang ben ik een enthousiaste ambassadeur die, overal waar nuttig en nodig, de BBB profileert en steun mobiliseert voor de missie, visie en prioriteiten. Ik ben betrokken en benaderbaar. Vraagstukken benader ik met een open vizier en ben op mijn best als ik kan samenwerken met anderen.
Naast mijn reguliere banen en mijn werk als zzp-er heb ik altijd mijn horizon willen verbreden door bestuurlijke en toezichthoudende functies te vervullen. Daar heb ik geleerd voor welke uitdagingen organisaties staan en hoe een goed team van bestuurders en toezichthouders , met oog voor alle belangen en vanuit intrinsieke motivatie, uitvoering geven aan de missie en strategie.
Ik beschik over zeer ruime bestuurlijke ervaring, ben een verbinder, strateeg en kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Waarbij ik steeds oog blijf hebben voor de mensen die het werk moeten uitvoeren. Doordat ik een bepaalde mate van rust uitstraal en goed kan luisteren zijn mensen steeds geneigd om zeer open naar mij te zijn waardoor ik een goed beeld krijg van de problematieken die er spelen.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Dat we samen met de BBB een transparant en realistisch politiek landschap gaan creëren en daarbij niet steeds achter de waan van de dag aan gaan lopen maar strategische vergezichten plannen en uitvoeren voor Nederland.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Pensioenen en onderwijs zijn thema’s die mij na aan het hart liggen. Pensioenen omdat de nieuwe pensioenwet een gedrocht is dat gaat zorgen dat mensen die met pensioen zijn nooit meer een zekere financiële oude dag zullen kennen en dat in een levensfase waarin ze niet snel meer een baan kunnen vinden om toch nog een beetje financieel on afhankelijk te kunnen zijn. De nieuwe pensioenwet moet verdwijnen.
Onderwijs, Nederland scoort jaar in jaar uit slechter internationaal gezien op het gebied van onderwijs. Dit moet aangepakt gaan worden. Docenten hebben verstand van onderwijs en geen beleidsmedewerkers die alleen maar zorgen voor meer werk voor docenten. De administratieve druk bij docenten zal met minimaal 50% moeten gaan afnemen. Dit is ook een thema waar ik me sterk voor zal gaan maken in de Tweede Kamer.