Gezond onderwijs

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. Ook het belang van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers wordt onvoldoende onderkend.

In Nederland is een uniek cultuurlandschap ontstaan, dankzij de mensen die wonen en werken op het platteland. Ons land staat wereldwijd bekend om dit unieke landschap. Wij zijn daar trots op en willen graag dat dit unieke landschap ook voor de volgende generaties blijft behouden. Om dit te kunnen behouden is het bestaansrecht van onze voedsel- en bloemenmakers; de boeren, de tuinders, de vissers en de jagers essentieel. Zij onderhouden en beheren ons unieke landschap immers al eeuwen en geven dit al eeuwen door aan de volgende generatie.

Standpunten

1. Voor alle studenten is een basisbeurs beschikbaar.

2. Foute of suggestieve informatie over welke sector of groep mensen dan ook, verdwijnt uit de schoolboeken. Voordat schoolboeken en lespakketten aan leerlingen worden aangeboden, toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda.

3. Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Een deskundige commissie beoordeelt deze klachten.


Vraag Dagblad van het Noorden: Wat voor partij is de BBB eigenlijk als het gaat om democratische grondrechten? In het verkiezingsprogramma staat dat er een meldpunt moet komen voor docenten die tijdens de les hun ideologie verspreiden. En landbouw en platteland moet een verplicht vak worden op de School voor Journalistiek.

Caroline van der Plas: ,,Die paragraaf wordt geschrapt. In onze onderwijsparagraaf in ons landelijke verkiezingsprogramma uit 2021 staat een aantal dingen die we niet meer terug zullen laten komen. We waren toen nog niet lang in de politiek. We hadden een beetje bravoure. Het kwam voort uit onvrede omdat boeren ons meegaven dat er lesboeken zijn met informatie die niet klopt.’’

,,De landbouw werd toen geframed als dierenbeulen, alleen biologisch zou goed zijn. Als jij het hebt over kistkalveren en legbatterijen die al twintig jaar niet meer voorkomen in Nederland, dan klopt dat gewoon niet. Valse lesstof noemen wij dat.’’

Vraag Dagblad van het Noorden: Een meldpunt voor een docent die uitkomt voor zijn ideologie? Dat kan je ook opvatten als het aanpakken van iemand die openlijk homoseksueel is of voor een religie uitkomt.

Caroline van der Plas: ,,Nee joh. Daar zullen we nooit een voorstel voor doen in de Kamer. Het ging ons alleen om de lesstof over landbouw maar die paragraaf schrappen we dus. Het ziet er heel raar uit in zo’n verkiezingsprogramma, dat begrijp ik nu.’’

,,Kijk, een leraar die voor de klas nazi-ideologieën nastreeft, dat is onwenselijk. Een lerares die veganist is en haar kinderen pusht richting het dierenactivisme, is een ideologie. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat ook over homoseksualiteit zou kunnen gaan.’’


4. Voedselonderwijs op de basisschool wordt verplicht. Boerderijeducatie en kooklessen zijn hierin een wezenlijk onderdeel.

5. We praten niet meer over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. We praten alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden.

6. Er moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot hogescholen en universiteiten, eventueel via afstandsonderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie. Dit zorgt ervoor dat theoretisch opgeleide jeugd voor haar studie niet hoeft te verhuizen naar de grotere steden. Dit kan mogelijk op het platteland nieuwe impulsen stimuleren.

Meer standpunten lezen? Bekijk hier ons verkiezingsprogramma!

bbb_logo_2022