Gezonde boeren

Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. Boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. Daarnaast wil de boer die bodem doorgeven aan de volgende generatie. Gezonde grond betekent gezonde producten.

BBB wil het volgende:

1. Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedselproductie.

2. We bemesten naar behoefte en zorgen er zo voor dat de planten niet langer ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput wordt.

3. Er komen geen beleidswijzigingen zonder voorafgaande praktijkproeven bij representatieve bedrijven. Meten = Weten

4. De zeggenschap van voedselproducenten bij de waterschappen blijft behouden om zo de voedselproductie veilig te stellen.

5. Zoet water is essentieel voor planten, dieren en mensen. De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft hoge prioriteit.

6. We voeren een praktisch uitvoerbaar mestbeleid in. Mest uitrijden wordt weersafhankelijk in plaats van kalenderafhankelijk. Bij het Mestbeleid staat het vakmanschap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.

7. Initiatieven om fosfaat uit menselijke ontlasting te genereren worden bevorderd.

8. Het gebruik van organische mest wordt bevorderd en daar waar mogelijk gaat het kunstmest vervangen.

9. Waterbeheer en waterberging hebben voorrang in beleid en uitvoering.

10. Geborgde zetels bij de waterschappen (natuurorganisaties, bedrijfsleven en boeren) blijven behouden. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedselproductie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen. Zij begrijpen namelijk de volledige omvang van het watersysteem in Nederland en kunnen daarop vanuit kennis sturen.

11. Noordzee en IJsselmeer worden niet volgezet met windmolens. Windmolens verstoren het ecosysteem.

Elke boer wil voedsel- of bloemenboer zijn en geen energieboer. Omdat de overheid met zijn wurgende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat kostprijs steeds verder oploopt, en niets doet om de opbrengstprijs hoger te laten worden, worden boeren gedwongen andere inkomsten te krijgen. Wind- en zonneparken worden voor boeren en tuinders dan een goed middel om meer inkomsten te krijgen. BBB is niet tegen kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Nederlands subsidiegeld.

De overheid moet zorgen voor minder regels en wetten (te beginnen bij het schrappen van het oerwoud aan bureaucratische regelgeving), zodat de kostprijs voor boeren om hun voedsel en bloemen te produceren omlaag gaat en in lijn komt met hun Europese collega’s. Zo houden we voedselboeren en hoeven die geen energieboer te worden.

Het is waanzin dat via zwaar gesubsidieerde mega zonne- en windparken geld wegvloeit naar energieslurpers als Google en Microsoft. De Nederlandse belastingbetaler betaalt zo de energierekening van miljardenbedrijven. Dit moet stoppen.

Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

12. Nederland spant zich tot het uiterste in om de pulsvisserij weer mogelijk te maken voor Nederlandse vissers. Pulsvissen is diervriendelijker, milieuvriendelijker en verstoort het bodemleven in zee nauwelijks.

Meer standpunten lezen? Bekijk hier ons verkiezingsprogramma!

bbb_logo_2022