Gezonde burgers

Gezonde burgers begint bij gezond eten en drinken. Gezond en gevarieerd voedsel heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan een sterk toegenomen gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in Nederland. Dit maakt dat mensen steeds ouder worden, en de druk op de zorg ook al jaren toeneemt. Om deze zorg het hoofd te kunnen bieden, is een grote verandering noodzakelijk! Mede door de Covid-19 pandemie is duidelijk geworden dat het systeem anders moet. BBB zet de mens centraal, en niet het systeem. De menselijke maat moet terugkomen in de zorg. Een landelijk zorgfonds, meer handen aan het bed en aandacht voor de kleinere verzorgingstehuizen.

Bekijk hier onder de inbreng van Fractievoorzitter in het Debat VWS over haar persoonlijke ervaring met de zorg. Hierin spreekt zij dank uit naar alle zorgmedewerkers.

Standpunten

  1. BBB wil een landelijk zorgfonds voor iedereen. Dat scheelt een hoop kosten. Er was ons beloofd dat het commerciële systeem goedkoper zou worden. Dit is niet gebeurd. Het ziekenfonds moet weer terug waarbij mensen met een hoger inkomen zich particulier moeten verzekeren.
  2. Er komen ‘meer handen aan het bed’ in de zorg zodat er ook meer tijd is voor sociaal contact.
  3. Er komt meer waardering voor de mensen in de zorg op de werkvloer, ook structureel financieel.
  4. De grote rol van vrijwilligers en mantelzorgers in met name de ouderenzorg wordt erkend en gefaciliteerd. Daarom wil BBB dat in de dorpen waar voldoende ruimte is, mensen in de gelegenheid gesteld worden een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun ouders.
  5. Regelgeving die grote verzorgingstehuizen prevaleert wordt afgeschaft. Kleinschalige verzorgingstehuizen functioneren optimaal, voorzien in een grote behoefte en zijn elementair voor de sociale cohesie op het platteland en in de wijken.
  6. Het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis is verleden tijd.
  7. De anticonceptiepil moet volgens BBB in het basispakket van alle zorgverzekeringen komen. Er mag geen drempel zijn om anticonceptie toe te passen. Daarnaast moeten menstruatieproducten gratis worden volgens BBB. Schotland is het eerste land ter wereld waar menstruatieproducten zo goed als gratis worden. Voor elk meisje en elke vrouw. Schoolmeisjes die in arme gezinnen opgroeien blijken soms te spijbelen op de dagen dat ze menstrueren.
  8. Het Kabinet gaat 9 miljoen euro investeren in Voedselbanken Nederland. Met dit bedrag kan het ministerie van Sociale Zaken een Europese subsidie van 60 miljoen euro aanvragen bij de Europese Commissie voor Voedselbanken Nederland. Dit Europese fonds voor voedselbanken bestaan gewoon, alleen Nederland gebruikt die mogelijkheid niet.
  9. We verbieden de import van producten die geproduceerd zijn op een manier die in Nederland zelf niet is toegestaan. Handelsverdragen moeten hierop getoetst worden en waar nodig aangepast.
  10. Producten die vitaal zijn voor de Nederlandse samenleving moeten ook in Nederland geproduceerd worden, nu en in de toekomst. Denk hierbij aan beschermingsmiddelen voor de zorg, een basis voedselpakket, brandstoffen, bepaalde medicijnen en drinkwater.

Meer standpunten lezen? Bekijk hier ons verkiezingsprogramma!

bbb_logo_2022