Gezonde jongeren

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze, inwoners en cultuurlandschap.

Wij zijn trots op het platteland en willen graag dat jongeren zich er thuis blijven voelen. Ook voor de jonge boeren (de opvolgers) die straks het bedrijf, wat vaak al generaties in de familie is, over willen nemen, willen wij strijden. Daarom is het zo belangrijk dat er een partij is die opkomt voor het platteland en al zijn inwoners. Niet alleen voor de oudere generatie, juist ook voor de jongere generatie. Zij zijn onze toekomst!

Standpunten

 1. Er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en onleefbaarheid.
 2. Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
 3. Er komen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Voor zogenaamde ‘scheefhuurders’ komen woningen beschikbaar om doorstroming mogelijk te maken. Wie kleiner wil gaan wonen moet een redelijk alternatief geboden worden.
 4. Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Dit betekent dat de ene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heeft op een (betaalbare) woning dan de andere bevolkingsgroep, puur op basis van afkomst. Dit geldt over en weer.
 5. Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd.
 6. Pas als binnendorps en binnenstedelijk bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.
 7. In de steden en dorpen worden kantoor- en winkelpanden, die langer dan 1 jaar leeg staan, eerst omgebouwd tot woningen/appartementen, voordat landbouwgrond op het platteland wordt afgesnoept voor nieuwbouwwoningen.
 8. Er wordt in de komende jaren meer verticaal dan horizontaal gebouwd. Dus: meer hoogbouw in de steden.
 9. Het mislukte natuurproject Oostvaardersplassen wordt geschrapt. De gronden worden gebruikt om 300.000 woningen te bouwen.
 10. In de dorpen waar voldoende ruimte is, worden jongeren in de gelegenheid gesteld een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders.
 11. In steden wordt meer groen aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de (jonge) stadsbewoners. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.

Meer standpunten lezen? Bekijk hier ons verkiezingsprogramma!

bbb_logo_2022