D

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

D

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

D

Gepubliceerd op: 29-05-2019

D

Decline-effect: verschijnsel dat een ziekteverwekker na afloop van een aantal jaren met continu-teelt van een waardplant, minder schade geeft. 

Dekstal (varkens): De dekstal, ook wel de inseminatiestal genoemd is een stal waar zeugen kunstmatig worden geïnsemineerd om drachtig te worden.

Dermale toxiciteit: giftigheid ten gevolge van het aanbrengen of terechtkomen van een werkzame stof, resp. formulering, op de huid. 

Desinfectans: ontsmettingsmiddel. 

Desinfecteren: het wegnemen of onschadelijk maken van ziektekiemen met het doel infektie te verhinderen of uitbreiding ervan te voorkomen. 

DFD-vlees: Donker en droog vlees door een te hoge pH-waarde in het varken als gevolg van vermoeidheid.

Diagnose: het vaststellen van de aard van een ziekte. 

Diagnostiek: herkenning van ziekten en beschadigingen aan de hand van de voorgeschiedenis en van karakteristieke symptomen. zoveel mogelijk op grond van de veroorzaker of oorzaak. 

Dicotyl: tweezaadlobbig.

Dieven: Ongewenste scheuten die groeien in de oksel van het stengelblad van een tomatenplant. Dieven nemen de voeding weg en zorgen voor een woekerende, brede plant. Dieven zorgen ook dat er veel energie wordt verspeeld. Die energie moet de plant eigenlijk in de hoofdstengel en de tros steken.

Dispergeermiddel: bestanddeel gebruikt bij de formulering van een bestrijdingsmiddel dat zorgt voor een goede verdeling van kleine gesuspendeerde deeltjes (zo ontstaat geen samenklontering). 

Doodliggen (varkenshouderij): Wanneer een zeug op haar pasgeboren biggetje(s) gaat liggen, waardoor de big wordt doodgedrukt.

Doodspuitmiddel: stof met planten dodende werking. (bijv. loofdoding).

Dosering product: de hoeveelheid werkzame stof of chemisch bestrijdingsmiddel die per eenheid van te behandelen oppervlakte, volume of gewicht wordt toegepast. 

Dosering spuitvloeistof: bepaalde hoeveelheid spuitvloeistof ofwel gewasbeschermingsmiddel met water, die voor de behandeling van bijv. een bepaald oppervlak vereist is

Draagstof: poedervormige verdunningsstof in een formulering, waarin de werkzame stof zit. 

Dracht: De periode dat een zeug, koe, geit of schaap drachtig is.

Drachtig: Mensen zijn zwanger, dieren zijn drachtig. Een koe is ongeveer negen maanden drachtig, een zeug is drie maanden, drie weken en drie dagen zwanger

Dragendezeugenstal: Stalruimte waar drachtige zeugen zijn gehuisvest. In Nederland moeten zeugen 4 dagen na inseminatie verplicht in deze groepshuisvesting worden geplaatst. Dit geldt voor zowel gangbare als biologische varkens.

Drainage: Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drainslangen met gaatjes, kleine sloten of greppels.

Drift: ongewenst verwaaien van een deel van de spuitvloeistof tijdens de toepassing (kan door spuiten bij windstil weer worden voorkomen).

Droge koe: Koe die enkele weken geen melk geeft om op krachten te komen voor het afkalven.

Droogzetten: Een koe niet meer melken, omdat zij binnen een paar weken een kalf verwacht.

Druppelleiding: De druppelleiding is een leiding met kleine kamers. In het midden van deze kamers zit een kleine opening waardoor het water langzaam naar buiten druppelt. Hierdoor wordt het water geleidelijk opgenomen in de grond, waardoor er geen waterplas ontstaat.

Dubbeldoelkoe: De dubbeldoelkoe is geen ras. De naam is in de jaren zestig bedacht voor iets wat toen volstrekt normaal was in ons land en op het punt stond te verdwijnen: je houdt koeien voor hun melk én hun vlees. Geen specialisatie dus maar een allrounder.

Duurmelken (geiten): De geit 1 of 2 keer laten aflammeren en daarna doormelken, zonder nieuwe lammeren te krijgen. Dit is een duurzame wijze van geiten houden, voor de dieren en voor de geitenhouder. De geit wordt minder belast, waardoor zij langer leeft, er minder uitval (sterfte) is en er minder arbeidsdruk is voor de geitenhouder in de lammerperiode. Ook economisch is duurmelken interessant, omdat de geit melk kan blijven geven.

Dwerggroei: het opvallend kleiner blijven van de plant door groeiremming.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...