Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

Gepubliceerd op: 23-04-2024

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstel
goedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt voor de GLB-aangifte van
aanliggende telers. Hiermee is een unieke win-win situatie gecreëerd
.

In het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is door de EU de mogelijkheid
opgenomen om landschapselementen, waaronder sloten, te gebruiken voor invulling van het
‘areaal niet productieve landbouw’. Sloten in bezit van het Waterschap, liggend direct naast
landbouwgrond kunnen ook door telers worden benut. Het ministerie van LNV is hier zelfs
voorstander van en moedigt waterschappen aan om diens sloten hiervoor vrij te geven.
Hiermee worden telers aangemoedigd om deel te nemen aan het GLB waarmee
vergoedingen vrijkomen voor diverse vrijwillige vergroeningsmaatregelen.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft op initiatief van de BBB-fractie
op 17 april deze mogelijkheid goedgekeurd. Daaraan is de voorwaarde gekoppeld dat naast
deze Waterschapssloot een meerjarige bufferstrook wordt aangelegd ter breedte van
minimaal 4 meter. Op deze strook wordt een kruidenrijk mengsel gezaaid en mogen geen
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Betreffende teler wordt
door de overheid middels een GLB-vergoeding van de EU gecompenseerd voor de geleden
kosten en inkomensderving.

Waterschap Brabantse Delta biedt hiermee een unieke kans aan telers om agrarische
emissies verder te reduceren. Onderzoek door o.a. WUR heeft laten zien dat een bufferstrook 85% reductie geeft van emissies van stikstof en fosfaat en >90% reductie van
gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater bereikt. Een dergelijke laagdrempelige
win-win situatie tegen zeer lage kosten doet zich niet vaak voor en geeft invulling aan de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Opnieuw een effectieve maatregel dus om
de KRW-doelen in 2027 te kunnen halen.

Meld je aan voor deze unieke kans
Hoewel de tijd nog kort is (opgave GLB vóór woensdag 15 mei) worden Brabantse telers
naast Waterschapssloten opgeroepen om deze unieke mogelijkheid te overwegen en aan te
melden. Hiermee werk je mee aan een verdere verduurzaming van de landbouw, worden
emissies verder teruggedrongen en creëer je een aantrekkelijk landschap. Belangrijk is echter
dat deze maatregel eenvoudig uit te voeren is en dat de kosten hiervan door een GLB-vergoeding worden gecompenseerd. Een échte win/win situatie dus!!
Deelnemers kunnen zich vóór woensdag 15 mei melden bij het Waterschap. Heb je vragen na
het lezen van dit persbericht? Mail dan naar [email protected].

Bekijk hier de hele vergadering.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...