E

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

E

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

E

Gepubliceerd op: 29-05-2019

E

Eau de vie’s Eau de vie (Frans voor “levenswater”): is een verzamelnaam voor allerlei sterk-alcoholische dranken, die vaak worden gemaakt van vergiste en daarna gedestilleerde vruchten, maar ook van granen en zelfs van bier.

Ecologische: Algemene regel m.b.t. een ecologische grootheid met een bepaalde mate van verbinding, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.

Ectoparasiet: parasiet die een plant of dier van buitenaf aantast. 

Eicode: Op eieren staat altijd een stempel met getallen en letters. Deze code is wettelijk verplicht en moet dus op elk ei staan. Een voorbeeld van een eicode is: 2-NL-45146 01. De 2 geeft aan hoe de kip heeft geleefd. Er kan ook een 0, 1 of 3 opstaan. 0= biologisch ei, 1= vrijeuitloopei of grasei, 2= scharrelei of Rondeel, 3= koloniehuisvesting. Het nummer 3 zul je niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Nummer 3 was eerst het nummer voor legbatterij-ei, maar het legbatterijen zijn sinds 2012 verboden. Nu wordt 3 gebruikt voor koloniehuisvesting (zie ook ‘koloniehuisvesting’) NL staat voor Nederland. De letters zijn een afkorting voor het land waar de eieren vandaan komen. De laatste reeks getallen verwijzen naar het bedrijf waar de eieren vandaan komen. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er met de eieren later iets mis blijken.

Elektrolyten: Voer bestaat uit diverse elementen: eiwitten, vetten en koolhydraten, vitaminen, mineralen en spoorelementen. In mineralen en spoorelementen zitten belangrijke elektrolyten. Dit zijn kleine anorganische elektrisch geladen deeltjes, die ontstaan bij het oplossen van zouten, zuren en basen. Elektrolyten helpen het lichaam bij het regelen van de zenuw- en spierfunctie.

Emissie: De uitstoot van bestrijdingsmiddelen uit een al of niet overdekt perceel cultuurgrond of een ander doelobject zoals een erf of bedrijfsgebouw naar de omgeving voor, tijdens en na de toepassing. 

Emulgator: bestanddeel van een bestrijdingsmiddel dat de vorming van een emulsie mogelijk maakt.

Emulsie: vloeistofdruppels, die in een andere vloeistof blijven zweven (vetdruppels in melk). In emulsies van bestrijdingsmiddelen bevindt de werkzame stof zich in opgeloste toestand in deze druppels.

Endoparasiet: parasiet die in de plant of het dier zit.

Enten (tomaten): Een groeikrachtige onderstam en een tomatenplantje op elkaar zetten. De plant wordt daardoor vitaler, beter bestand tegen wortelziekten en betere resistentie tegen ziektes.

Epidemie: tijdelijk ongewoon sterk optredende infectieziekte, die vele individuen gelijktijdig aantast.

Erfafspoeling: Wanneer hemelwater op het verharde boerenerf in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat (water dat door vervuild materiaal, bijvoorbeeld afval, is gestroomd) en rechtstreeks in het oppervlaktewater wordt geloosd. Het gevolg is een verslechtering van de waterkwaliteit op lokaal niveau. Lozing van erfafspoelwater is niet toegestaan.

Exportkeuring: Als vee de grens over gaat, is de boer verplicht om een exportkeuring te laten uitvoeren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook al is het maar 1 kilometer de grens over. Een vervoer van Groningen naar Maastricht (300 km) mag zonder verplichte keuring. De keuringen door de NVWA zijn wettelijk verplicht en moeten door de boer zelf worden betaald.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...