Motie van BBB Drenthe ‘DPLG in balans’ succesvol aangenomen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Motie van BBB Drenthe ‘DPLG in balans’ succesvol aangenomen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Motie van BBB Drenthe ‘DPLG in balans’ succesvol aangenomen

Gepubliceerd op: 22-12-2023

Tijdens de meest recente vergadering van de Provinciale Staten in Drenthe, die tevens de laatste vergadering van het jaar betrof, heeft BBB laten zien dat ze zich inzet voor haar achterban. De aangenomen motie ' Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) in balans' geeft een duidelijk signaal af dat boeren en burgers in het buitengebied meer betrokken moeten worden bij de herinrichting van het buitengebied.

De basis voor het DPLG is nog onzeker want het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin alle opgaven voor het buitengebied meegenomen worden, is nog niet vastgesteld. 

Met de start van het DPLG wordt dus vooruitgelopen op een landelijk programma. De financiële borging vanuit Den Haag is ook nog niet zeker. Toch wil men starten met een herinrichting van het gebied. Voor BBB is het een ‘must’ dat deze herinrichting dan opgepakt wordt samen met de boeren en burgers in het buitengebied. De vernieuwende bestuurscultuur waar BBB voor staat vraagt dat de kaders van onderop ingevuld worden in plaats van opgelegd van bovenaf.

BBB Drenthe is er voor al haar inwoners en wanneer er een aantasting plaatsvindt in het gebied waar hun roots of eigendommen liggen, wenst BBB dat deze inwoners meegenomen worden vanaf de start van het proces. Op dit moment mist volgens BBB deze balans. Natuurorganisaties zitten wel aan tafel bij landbouw gebiedsprocessen maar andersom niet. Gezien het areaal landbouwgrond ten opzichte van natuurgrond dient deze balans hersteld te worden en zullen er in een goede verhouding landbouwers, bewoners en natuurorganisaties aan tafel moeten zitten, en dan ook alleen die groepen die het treft.

Daarnaast vindt BBB dat er al te makkelijk over eigendommen van, in dit geval voornamelijk landbouwers, gesproken wordt. Eigendomsrecht is een grondrecht en dit dient gerespecteerd te worden. Vandaar dat de BBB zich sterk maakt om landbouwers en bewoners die het treft deel te laten nemen vanaf de tekentafel.

Download motie

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...