BBB stelt Kamervragen aan minister Adema over niet volledig uitvoeren motie Kersentelers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt Kamervragen aan minister Adema over niet volledig uitvoeren motie Kersentelers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt Kamervragen aan minister Adema over niet volledig uitvoeren motie Kersentelers

Gepubliceerd op: 02-05-2024

Vorige week diende de BBB een motie in die waarin de Tweede Kamer de minister oproept om te zorgen dat kersentelers een vrijstelling krijgen voor het gebruik van de middelen Tracer en Exirel bij de bestrijding van de suzuki-fruitvlieg. Die motie kon op brede steun rekenen in de Tweede Kamer.

Tot grote ontsteltenis van de BBB en kersentelers in heel Nederland, werd die vrijstelling vandaag afgegeven met een flinke adder onder het gras: alleen telers die het middel Exirel de afgelopen twee jaar niet gebruikt hebben, mogen dat dit jaar wel doen. Een bepaling die de volledige vrijstelling onderuithaalt, omdat vrijwel alle kersentelers de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling, zij hebben dus allemaal Exirel gebruikt. De minister doet daarmee iets anders dan wat in de motie staat en daarmee wordt de kamer (opnieuw) geschoffeerd door de minister.

Bovendien heeft de minister aangegeven hoe dan ook niet de volledige motie uit te voeren: andere teelten dan de kersenteelt (bijvoorbeeld de blauwe bes) krijgen geen vrijstelling.

BBB heeft vandaag kamervragen gesteld over het niet uitvoeren van de motie die zelfs gesteund werd door de partij van de minister zelf.

  1. Is de minister op de hoogte van de volgende voorwaarde in de tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers tegen suzuki-fruitvlieg de volgende bepaling is opgenomen: “Dat er gedurende de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de toepassing gewenst is geen middelen op basis van cyantraniliprole zijn toegepast op het betreffende perceel…”?
  2. Is de minister zich ervan bewust dat dit inhoudt dat het overgrote deel van de percelen met kersenbomen door de bovenstaande bepaling dit jaar alsnog niet behandeld mag worden met het middel Exirel?
  3. Ziet de minister in dat dit geen passende uitvoering is van de aangenomen motie van het lid Van der Plas c.s. over voor 3 mei 2024 vrijstellingen verlenen voor de middelen Tracer en Exirel in de kersenteelt (Kamerstuk 21501-32-1639)?
  4. Wat is de reden dat de minister kiest voor een totaal andere uitvoering van de motie dan waartoe door de Tweede Kamer opgeroepen is?
  5. Heeft de minister gecommuniceerd dat hij de motie totaal anders zou uitvoeren dan waartoe door de kamer is opgeroepen en zo ja, uit welke communicatie blijkt dit?
  6. De minister geeft in zijn reactie op de motie aan het tweede deel van de motie niet te gaan uitvoeren, ten einde de gangbare procedures te kunnen volgen. Kan de minister aangeven hoe ver die procedures op dit moment gevorderd zijn voor de aanvragen voor het gebruik van Tracer voor pruim en druif en Exirel voor druif, blauwe bes en pruim?
  7. Kan de minister toezeggen dat die procedures uiterlijk volgende week afgerond worden, zodat voor die teelten zo snel mogelijk duidelijkheid bestaat?
  8. Kan de minister per ommegaande, maar uiterlijk morgenochtend (3-5-2024) het antwoord op de bovenstaande vragen naar de kamer sturen?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...