BBB tegen Klimaatfonds

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB tegen Klimaatfonds

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB tegen Klimaatfonds

Gepubliceerd op: 19-12-2023

Op 19 december werd in de Eerste Kamer gestemd over de tijdelijke wet Klimaatfonds. De BBB Eerste Kamer fractie stemde TEGEN deze wet.
De naam van het fonds dekt de lading niet. Het huidige gevoerde beleid mist zowel visie als integrale samenhang van initiatieven in de huidige energietransitie. BBB pleit meer voor een 'klimaatevolutie' in plaats van de huidige 'klimaatrevolutie' en is voorstander van een verantwoorde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven.

BBB vindt het Klimaatfonds misleidend en de naam zou op z’n minst veranderd moeten worden in ‘Klimaat en Energie Transitie Fonds’. Het fonds heeft namelijk als doel om te komen tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Wij vinden dat hiermee nog niet helemaal is gegarandeerd dat de opwarming van het klimaat op aarde beperkt wordt tot twee graden, zoals beoogd in het Parijs-akkoord dat de Europese Unie mede namens Nederland in 2016 heeft ondertekend. BBB wil overigens wel op verantwoorde manier doorgaan met de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven om ook minder afhankelijk te zijn van het buitenland voor energie leveranties.

Grabbelton
Het klimaatfonds is tot nu toe voornamelijk een grabbelton voor grote en vaak internationale bedrijven gebleken, van waaruit initiatieven voor energietransitie worden gefinancierd. Burgers en MKB-bedrijven weten de weg naar het fonds niet of moeilijk te vinden of voldoen niet aan de gestelde ondergrenzen en de integrale samenhang tussen de gefinancierde initiatieven ontbreekt. Hoewel het volgens minister Jetten “piept en kraakt de komende jaren qua netcapaciteit. Dat is, dat zeg ik al sinds de eerste maand dat ik minister ben, het grootste hoofdpijndossier dat op EZK ligt”, blijven er financiële middelen vrijkomen voor nog meer windturbines die moeten worden aangesloten op dit elektriciteitsnet. Tevens merkt minister Jetten op dat het ministerie probeert te versnellen … zodat we aan het eind van dit decennium (2030) die netcapaciteit op orde hebben”.

Voor BBB is dit hiermee het moment om geen taboe te schuwen en wij zijn BBB bereid initiatieven on hold te zetten. Het huidige gevoerde beleid mist zowel visie als integrale samenhang van initiatieven in de huidige energietransitie. Laten we eerst zorgen voor een sterk en toekomstbestendig elektriciteitsnet, voordat we er van alles op gaan aansluiten. Ook zouden vooral regionale initiatieven als batterijopslag meer aandacht moeten krijgen.

Klimaatevolutie
Naast dat Nederland ook moet werken aan adaptie van klimaatverandering, gefinancierd door het Deltafonds, is het onverstandig om de huidige ‘klimaatrevolutie’ door te zetten. Wij pleiten meer voor een ‘klimaatevolutie’ van geleidelijke en geïntegreerde aanpak van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere alternatieven. Een aanpak die tevens gedragen wordt door de samenleving, met behoud van een sterk competitief bedrijfsleven. Het is belangrijk dat Nederland een gunstig vestigingsklimaat voor boeren en bedrijven behoudt of die positie weer terugpakt.  

Daarom stemde de BBB Eerste Kamer fractie TEGEN het Klimaatfonds.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...