Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 12-02-2024

Na een periode van vier maanden kunnen 23 co-vergisters in het noorden van Nederland eindelijk weer operationeel worden. Uit grondig onderzoek is gebleken dat deze stof ontstaat als onderdeel van het biochemische proces in de vergisters, zonder enige connectie met drugsafval. Desondanks is de financiële schade voor de vergisters inmiddels opgelopen tot tientallen miljoenen euro’s. Caroline van der Plas en Cor Pierik stellen Kamervragen.

Caroline van der Plas en Cor Pierik vragen onder andere of de ministers bekend zijn met de artikelen die de bevindingen van amfetamine in de vergisters beschrijven, en hoe zij reageren op het onderzoek van onafhankelijke advocatenkantoren dat stelt dat de Opiumwet niet van toepassing zou zijn op deze situatie. Ook vraagt BBB naar de mogelijkheden voor eventuele compensatie.

Vragen van de leden Van der Plas en Pierik (beiden BBB) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over amfetamine in mestvergisters.

 1. Bent u bekend met de artikelen ‘Amfetamine in vergister blijkt biochemisch proces’ en ‘Amfetamine in mestvergisters is geen drugsafval, verder onderzoek naar ontstaan stof’? [1] [2]
 2. Hoe reageert u op het onderzoek van twee onafhankelijke advocatenkantoren dat de Opiumwet niet van toepassing zou zijn en dat er geen sprake zou zijn van een overtreding van de Meststoffenwet? Hoe verhoudt dat zich met uw zienswijze?
 3. Hoe kijkt u naar het feit dat de aangetroffen amfetamine in het digestaat waarschijnlijk afkomstig is van een biochemisch proces?
 4. Heeft u inzichtelijk wat de financiële schade is bij de vergisters?
 5. Is volgens u deze financiële schade het gevolg van het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico?
 6. Maakt het voor uw antwoord op vraag 5 nog uit dat de amfetamine waarschijnlijk afkomstig is van een biochemisch proces?
 7. Bent u bereid om over te gaan tot nadeelcompensatie ten aanzien van de vergisters?
 8. Bent u bereid om nader te onderzoeken hoe deze afvalstof precies ontstaat?
 9. Klopt het dat amfetamine door water en daglicht snel biologisch wordt afgebroken?
 10. Klopt het dat er bij bodemonderzoek op akkers waar digestaat is uitgereden in 2023 en in de jaren daarvoor geen sporen van amfetamine in de bodem zijn aangetroffen?
 11. Wat moet er volgens u gebeuren om het digestaat nu alsnog zo snel mogelijk uit te kunnen rijden? Welke rol is daarin voor u weggelegd?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...