Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 12-02-2024

Na een periode van vier maanden kunnen 23 co-vergisters in het noorden van Nederland eindelijk weer operationeel worden. Uit grondig onderzoek is gebleken dat deze stof ontstaat als onderdeel van het biochemische proces in de vergisters, zonder enige connectie met drugsafval. Desondanks is de financiële schade voor de vergisters inmiddels opgelopen tot tientallen miljoenen euro’s. Caroline van der Plas en Cor Pierik stellen Kamervragen.

Caroline van der Plas en Cor Pierik vragen onder andere of de ministers bekend zijn met de artikelen die de bevindingen van amfetamine in de vergisters beschrijven, en hoe zij reageren op het onderzoek van onafhankelijke advocatenkantoren dat stelt dat de Opiumwet niet van toepassing zou zijn op deze situatie. Ook vraagt BBB naar de mogelijkheden voor eventuele compensatie.

Vragen van de leden Van der Plas en Pierik (beiden BBB) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over amfetamine in mestvergisters.

 1. Bent u bekend met de artikelen ‘Amfetamine in vergister blijkt biochemisch proces’ en ‘Amfetamine in mestvergisters is geen drugsafval, verder onderzoek naar ontstaan stof’? [1] [2]
 2. Hoe reageert u op het onderzoek van twee onafhankelijke advocatenkantoren dat de Opiumwet niet van toepassing zou zijn en dat er geen sprake zou zijn van een overtreding van de Meststoffenwet? Hoe verhoudt dat zich met uw zienswijze?
 3. Hoe kijkt u naar het feit dat de aangetroffen amfetamine in het digestaat waarschijnlijk afkomstig is van een biochemisch proces?
 4. Heeft u inzichtelijk wat de financiële schade is bij de vergisters?
 5. Is volgens u deze financiële schade het gevolg van het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico?
 6. Maakt het voor uw antwoord op vraag 5 nog uit dat de amfetamine waarschijnlijk afkomstig is van een biochemisch proces?
 7. Bent u bereid om over te gaan tot nadeelcompensatie ten aanzien van de vergisters?
 8. Bent u bereid om nader te onderzoeken hoe deze afvalstof precies ontstaat?
 9. Klopt het dat amfetamine door water en daglicht snel biologisch wordt afgebroken?
 10. Klopt het dat er bij bodemonderzoek op akkers waar digestaat is uitgereden in 2023 en in de jaren daarvoor geen sporen van amfetamine in de bodem zijn aangetroffen?
 11. Wat moet er volgens u gebeuren om het digestaat nu alsnog zo snel mogelijk uit te kunnen rijden? Welke rol is daarin voor u weggelegd?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...