BBB blijft tegen gedwongen uitkoop en 2030

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB blijft tegen gedwongen uitkoop en 2030

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB blijft tegen gedwongen uitkoop en 2030

Gepubliceerd op: 07-10-2022

BBB ontvangt vele ongeruste berichten over de piekbelasters die het komende jaar zouden moeten worden uitgekocht, die aan de hand van de presentatie van Remkes steeds benoemd worden. Waarbij er soms het idee gewekt wordt dat het boerenbedrijven betreft en dat er onteigening in het spel is. BBB wil eerst graag eens helder hebben wat nou bedoeld wordt met piekbelasters, aan welke criteria voldoen zij, waar hebben we het nu over. Hopelijk geeft de kabinetsreactie daar volgende week antwoord en duidelijkheid over wie onder die criteria valt.

Vooropgesteld: BBB is en blijft tegen onteigening van bedrijven, dus ook tegen onteigening van boerenbedrijven. Ook zal BBB zich blijven verzetten tegen 2030 in de wet zetten. Het is volgens BBB ook nog maar zeer de vraag of 2030 in de wet komt. Er is nog geen wetsvoorstel  en deze zal – naar verwachting ook pas volgend jaar worden ingediend. Dit moet dan eerst nog door de Tweede Kamer moeten en daarna nog naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zal er pas over stemmen na de Provinciale Statenverkiezingen en zoals we nu kunnen voorzien zal BBB daar een aanzienlijk aantal zetels behalen. De Eerste Kamer heeft nu al geen coalitiemeerderheid en wij verwachten dat die minderheid na de Provinciale Statenverkiezingen alleen maar nog groter zal zijn.
Ga dus stemmen op 15 maart 2023 en zorg dat BBB groot wordt in de Eerste Kamer!

Piekbelasters
Johan Remkes heeft in zijn rapport aangegeven dat piekbelasters niet per se alleen maar boerenbedrijven zijn. Dit kunnen ook andere type bedrijven zijn. Ook de industrie wordt genoemd. Dus er wordt nu breder gekeken. Remkes heeft niet gezegd dat binnen een jaar 500-600 boeren verplicht worden uitgekocht. Remkes geeft nadrukkelijk aan dat er eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Hij noemt daarbij technische maatregelen, vrijwillige verplaatsing, innovaties, andere bedrijfsvoering, vrijwillige uitkoop en pas als laatste middel: gedwongen uitkoop. Nogmaals: tegen dit laatste zal BBB zich blijven verzetten! Het is ontoelaatbaar dat er eigendommen onteigend worden voor doelen die ook op een andere manier gehaald kunnen worden, laten we niet vergeten dat het hier om de zelfgecreëerde juridische crisis gaat inzake vergunningverlening, en het weinig met de staat van de natuur van doen heeft.

Innovatieve technieken
En BBB zal het Kabinet houden aan de eerste opties die Remkes noemt. BBB eist ook van het Kabinet dat piekbelasters die hun stikstofuitstoot moeten reduceren, OPTIMAAL worden gefaciliteerd bij het implementeren van innovaties of bij andere maatregelen die de stikstof reduceren. Dit betekent meer geld voor innovatieve technieken en de volle 100 procent medewerking voor de opties die Remkes als eerste noemt. De tijd van blokkades opwerpen door de overheid moet voorbij zijn. BBB zal zich daar in de Kamer keihard voor inzetten.

Gebrek aan opvolging
Vrijwillige bedrijfsbeëindiging is ook een optie, zei Remkes. Het is bekend dat er ook boeren zijn die bij een goede regeling en het gebrek aan opvolging hun bedrijf bijvoorbeeld wel willen beëindigen, dat sluit aan bij het natuurlijk verloop en is een vrije keuze van de boer. Daar zijn we niet tegen. 

Innovatie- en bedrijfsverplaatsingsroutes
Het is positief dat Remkes nu de innovatie- en bedrijfsverplaatsingsroute expliciet benoemt. We weten uit onderzoek al dat er op veel boerenbedrijven geen opvolgers zijn. In het verleden is vanuit standsorganisaties al bepleit om als overheid daar een regierol in te gaan vervullen: Onderzoek of er piekbelasters zijn die elders verder zouden willen op een bedrijf waar bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolging is. 

We ontvangen ook berichten van boeren die dat wel zouden willen, maar dan moet het wel gefaciliteerd worden. Op zich is de wet nu zo ingeregeld dat er op de korte termijn voor die piekbelasters, als ze niet verder kunnen innoveren om welke reden dan ook, weinig ontwikkelruimte zit. Dan kan, als de boer dat wil, bedrijfsverplaatsing mogelijk perspectief bieden. Helaas was de overheid daar eerder bij het opstellen van regelingen niet voor te porren, maar we gaan daar nu druk op zetten. 

Versterk de sector
Wij zien in ieder geval voldoende openingen in dit rapport om in plaats van de sector te saneren, losse eindjes juist aan elkaar te knopen en de vele miljarden aan te gaan wenden om de sector te gaan versterken. 

Remkes heeft duidelijk gezegd dat veestapelreductie nooit zijn doel was. Wij gaan er vanuit de politiek hard op inzetten om de andere partijen hiervan ook te overtuigen.

Ons standpunt blijft onveranderd
Tot slot: er zijn partijen en groepen die beweren dat BBB nu helemaal meegaat in de plannen om boeren gedwongen uit te kopen. Dit is pertinent niet waar. Een aantal van deze partijen zien wij nooit bij landbouwdebatten, hebben nog geen een voorstel gedaan die boeren een toekomst kunnen bieden en wij zien zelfs bij stemmingen dat ze voor moties stemmen die voor boeren en tuinders juist slechte voorstellen bevatten. Laat u zich alstublieft niet opjutten. Het stikstofstandpunt van BBB is vandaag niet anders dan dat het altijd is geweest en ook morgen en alle volgende dagen is het niet anders. Wij zijn niet voor niks de Tweede Kamer ingegaan. En de missie die wij toen hadden, hebben we nu nog. 

Hartelijke groeten,

Caroline van der Plas

Fractievoorzitter BBB


bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...