BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

Gepubliceerd op: 07-12-2023

BBB is bezorgd over de oplopende achterstanden bij de verzekeringsartsen van UWV, zoals vermeld in een recent NOS-artikel. Bij de uitkeringsinstantie zijn de achterstanden zo groot dat mensen er vaak een jaar moeten wachten op een uitkering. Nicki Pouw-Verweij heeft Kamervragen gesteld aan de demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de demissionaire minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We willen weten hoe groot de achterstanden zijn, of het een structureel probleem is en of er voldoende verzekeringsartsen zijn om de achterstanden weg te werken. Ook roepen we de ministers op om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt.

Vragen van het lid Pouw-Verweij aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel van de NOS ‘’Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV’’.

  1. Bent u op de hoogte van het artikel “Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV” waarin wordt gesteld dat er grote achterstanden zijn bij de verzekeringsartsen van het UWV? Wat is uw reactie op deze situatie?
  1. Kunt u aangeven hoe groot de huidige achterstanden zijn bij de verzekeringsartsen van het UWV? Is er sprake van een structureel probleem of betreft het tijdelijke achterstanden?
  1. Zijn er voldoende verzekeringsartsen beschikbaar om de achterstanden bij het UWV weg te werken? Indien dit niet het geval is, hoe kijkt u aan tegen een studiekorting voor studenten die zich specialiseren als verzekeringsgeneeskundige?
  1. Heeft de vertraging in de beoordelingen van verzekeringsartsen gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor hen en hoe gaat u hiermee om?
  1. Kunt u bevestigen of de volgende uitspraak juist is, en als dat het geval is, bent u zich ervan bewust dat mensen gratis geld ontvangen zonder dat ze worden beoordeeld? “Het gaat nu zelfs zover dat de minister buitenwettelijke maatregelen heeft moeten nemen, en dat mensen uitkeringen krijgen toegekend zonder dat is beoordeeld of ze hier recht op hebben”.
  1. Klopt het dat een groep verzekeringsartsen binnen het UWV dreigt met afsplitsing vanwege de aanhoudende problemen? Wat vindt u van dit signaal en het idee om de verzekeringsartsen te decentraliseren?
  1. Welke maatregelen neemt u op de langere termijn om ervoor te zorgen dat er geen herhaling plaatsvindt van de achterstanden bij de verzekeringsartsen van het UWV?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...