BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB bezorgd over achterstanden verzekeringsartsen

Gepubliceerd op: 07-12-2023

BBB is bezorgd over de oplopende achterstanden bij de verzekeringsartsen van UWV, zoals vermeld in een recent NOS-artikel. Bij de uitkeringsinstantie zijn de achterstanden zo groot dat mensen er vaak een jaar moeten wachten op een uitkering. Nicki Pouw-Verweij heeft Kamervragen gesteld aan de demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de demissionaire minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We willen weten hoe groot de achterstanden zijn, of het een structureel probleem is en of er voldoende verzekeringsartsen zijn om de achterstanden weg te werken. Ook roepen we de ministers op om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt.

Vragen van het lid Pouw-Verweij aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel van de NOS ‘’Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV’’.

  1. Bent u op de hoogte van het artikel “Achterstanden lopen op: verzekeringsartsen dreigen met afsplitsing UWV” waarin wordt gesteld dat er grote achterstanden zijn bij de verzekeringsartsen van het UWV? Wat is uw reactie op deze situatie?
  1. Kunt u aangeven hoe groot de huidige achterstanden zijn bij de verzekeringsartsen van het UWV? Is er sprake van een structureel probleem of betreft het tijdelijke achterstanden?
  1. Zijn er voldoende verzekeringsartsen beschikbaar om de achterstanden bij het UWV weg te werken? Indien dit niet het geval is, hoe kijkt u aan tegen een studiekorting voor studenten die zich specialiseren als verzekeringsgeneeskundige?
  1. Heeft de vertraging in de beoordelingen van verzekeringsartsen gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor hen en hoe gaat u hiermee om?
  1. Kunt u bevestigen of de volgende uitspraak juist is, en als dat het geval is, bent u zich ervan bewust dat mensen gratis geld ontvangen zonder dat ze worden beoordeeld? “Het gaat nu zelfs zover dat de minister buitenwettelijke maatregelen heeft moeten nemen, en dat mensen uitkeringen krijgen toegekend zonder dat is beoordeeld of ze hier recht op hebben”.
  1. Klopt het dat een groep verzekeringsartsen binnen het UWV dreigt met afsplitsing vanwege de aanhoudende problemen? Wat vindt u van dit signaal en het idee om de verzekeringsartsen te decentraliseren?
  1. Welke maatregelen neemt u op de langere termijn om ervoor te zorgen dat er geen herhaling plaatsvindt van de achterstanden bij de verzekeringsartsen van het UWV?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...