BBB plaatst kanttekeningen bij Henk Staghouwer als nieuwe minister van LNV

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB plaatst kanttekeningen bij Henk Staghouwer als nieuwe minister van LNV

Gepubliceerd op: 30-12-2021

BBB is verrast met de keuze voor Henk Staghouwer als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gelukkig is er gekozen voor een minister met dossierkennis, maar BBB is ook kritisch op de keuze voor Staghouwer.

Met weer een ChristenUnie minister op LNV en exact dezelfde coalitie als voorheen ligt het voor de hand dat er geen enkele koerswijziging gaat plaatsvinden op LNV. Henk Staghouwer heeft weliswaar, in tegenstelling tot bij het aantreden van zijn voorgangster Carola Schouten, politieke ervaring met de landbouwportefeuille, maar hij volgde daarin altijd de koers van minister Schouten.

Als het gaat om het stikstofdossier is het hem niet gelukt om de kikkers in de kruiwagen te krijgen: ondanks dat er amper Natura 2000-gebieden in Groningen zijn, escaleerde het stikstofdossier in Groningen. Met als dieptepunt, het incident met de deur van het provinciehuis, op 14 oktober 2019. Na een kort gesprek met gedeputeerde Staghouwer keerden de boeren teleurgesteld, onbegrepen en vol emotie terug naar buiten, deels ook omdat veel boeren slachtoffer waren (en zijn) van de aardbevingsschade en zich in dat dossier (eveneens in Staghouwers portefeuille) ook al niet gehoord voelden, zoals vele Groningers. Zelfs een biologische boer, die bij dat protest aanwezig was zei toen: “Als deze plannen doorgaan dan kost dat de helft van mijn bedrijf. De afgelopen jaren heb ik fors geïnvesteerd in een biologisch bedrijf met een sluitende kringloop. Deze extra regelgeving komt daar over heen. Geloof me. Ik ben het helemaal zat.”

BBB hoopt dat dat geen voorbode is voor zijn ministerschap. De minister van Landbouw moet een minister zijn voor alle boeren, groot of klein, regulier of biologisch. Deze boeren hebben grond nodig om hun bedrijf toekomstbestendig te laten zijn. Staghouwer heeft echter afgelopen jaar op bijna 600 hectare landbouwgrond voorkeursrecht gevestigd. Hij wil deze grond gebruiken voor industrie, in het bijzonder voor de Eemshaven. Tijdens de stikstofcrisis heeft hij het belang van de Eemshaven laten prevaleren boven het belang van de landbouw. Nieuwsuur besteedde dit jaar volop aandacht aan dit onderwerp.

BBB verwacht dat Staghouwer verder zal gaan met het opkoopbeleid dat Minister Schouten heeft ingezet. Als Staghouwer zijn koers als gedeputeerde voortzet als minister, zou het BBB niet verbazen als de trekkers snel weer richting den Haag zullen rijden. BBB roept de nieuwe minister dan ook op, om geen overhaaste besluiten te nemen en aan het begin van zijn termijn, met boeren in gesprek te gaan. Iets wat hij zelf altijd in de media heeft gepropageerd: in gesprek blijven.

Versterkingsoperatie

Er is overigens nog een dossier waarbij gedeputeerde Staghouwer – op zijn zachtst gezegd – “niet handig” heeft geopereerd: de Versterkingsoperatie in Groningen. Hij opereerde daarin op eigen houtje en leek er uiteindelijk vooral voor het Ministerie van Economische Zaken te zijn in plaats van voor de eigen inwoners. In Groningen werd dat gezien als ‘heulen met de vijand’ en ongrondwettelijk handelen Staghouwer weet de weg naar ‘Den Haag’ in ieder geval goed te vinden en lijkt daar nu voor beloond te worden.

Hopelijk kiest Staghouwer als minister voor verbinding en overleg en gaat hij echt luisteren naar wat de boeren en de totale landbouwketen nodig hebben, om hun bestaansrecht te houden. Staghouwer heeft een groot netwerk, veel kennis en ervaring en dit zal hij nodig hebben om de belangen van Nederland in Brussel te vertegenwoordigen. De derogatie (met toestemming van de EU afwijken van de algemeen vastgestelde norm, van 170 kg stikstof uit dierlijke mest, op 1 hectare grond te brengen) is onder Schouten zeer onzeker geworden, daadkracht naar Brussel is nu nodig.

Schouten

Carola Schouten wordt nu minister van Armoedebeleid. Zij mag onder anderen de boeren, die mede dankzij haar beleid als minister van LNV aan de grond zijn komen te zitten, helpen met hun schulden en lage inkomens. Hopelijk toont zij hier meer compassie dan als minister van LNV. Aan Staghouwer de uitdaging om te zorgen dat de boeren weer een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, want niet alleen de grijze industrie is van belang voor de economie! Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel is de basis voor de economie van elk land!

 

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

dec 2 2022

Alle ballen op BBB!

BBB maakt kerst 2022 onvergetelijk! Nog enkele weken en dan vieren we samen het kerstfeest. 2022 was een ...

nov 30 2022

Regio verdient meer aandacht bij OV, spoor en wegen!

Maandag 28 november was het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT gaat over ...

nov 25 2022

Geen stap verder met stikstofplannen

Kamerbrief Toekomst Landbouw Water en Bodem sturend Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State ...