BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

Gepubliceerd op: 30-01-2024

Naar aanleiding van recente boerenprotesten in meerdere Europese lidstaten, dienden Cor Pierik en Caroline van der Plas vandaag een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om zich op Europees niveau in te zetten voor versoepeling van regelgeving met betrekking tot landbouwgrond.

Het besluit volgt op de toezegging van de Franse regering om zich op Europees niveau in te zetten voor het versoepelen van regels omtrent het braak laten van landbouwgrond ten behoeve van natuurherstel. De motie benadrukt dat veel van de zorgen van boeren voortkomen uit besluitvorming in Brussel, en dat Europese regelgeving aanzienlijke inkomstenverliezen veroorzaakt in sectoren zoals de melkveehouderij en akkerbouw.

Een rapport van De Wageningen Universiteit onderstreept deze zorgen, waaruit blijkt dat de inkomstenverliezen in de melkveehouderij tussen de 28 en 201% kunnen bedragen, en in de akkerbouw tussen de 10 en 63%.

BBB is van mening dat er nu een momentum is ontstaan op Europees niveau om nu actie te ondernemen. De motie verzoekt de regering om soortgelijke stappen te nemen als die van Frankrijk, en dringt erop aan dat Nederland zich actief inzet voor het aankaarten van deze kwestie binnen de Europese Unie.

Lees hier de ingediende motie.

Met deze stap wil BBB de belangen van boeren in Nederland en Europa behartigen en de negatieve impact van Europese regelgeving op de agrarische sector verminderen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...