BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB roept op tot actie in EU: Versoepeling regelgeving landbouwgrond

Gepubliceerd op: 30-01-2024

Naar aanleiding van recente boerenprotesten in meerdere Europese lidstaten, dienden Cor Pierik en Caroline van der Plas vandaag een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om zich op Europees niveau in te zetten voor versoepeling van regelgeving met betrekking tot landbouwgrond.

Het besluit volgt op de toezegging van de Franse regering om zich op Europees niveau in te zetten voor het versoepelen van regels omtrent het braak laten van landbouwgrond ten behoeve van natuurherstel. De motie benadrukt dat veel van de zorgen van boeren voortkomen uit besluitvorming in Brussel, en dat Europese regelgeving aanzienlijke inkomstenverliezen veroorzaakt in sectoren zoals de melkveehouderij en akkerbouw.

Een rapport van De Wageningen Universiteit onderstreept deze zorgen, waaruit blijkt dat de inkomstenverliezen in de melkveehouderij tussen de 28 en 201% kunnen bedragen, en in de akkerbouw tussen de 10 en 63%.

BBB is van mening dat er nu een momentum is ontstaan op Europees niveau om nu actie te ondernemen. De motie verzoekt de regering om soortgelijke stappen te nemen als die van Frankrijk, en dringt erop aan dat Nederland zich actief inzet voor het aankaarten van deze kwestie binnen de Europese Unie.

Lees hier de ingediende motie.

Met deze stap wil BBB de belangen van boeren in Nederland en Europa behartigen en de negatieve impact van Europese regelgeving op de agrarische sector verminderen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...