BBB stelt Kamervragen over omzeilen gemeenteraad bij plaatsing statushouders in hotels

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt Kamervragen over omzeilen gemeenteraad bij plaatsing statushouders in hotels

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB stelt Kamervragen over omzeilen gemeenteraad bij plaatsing statushouders in hotels

Gepubliceerd op: 21-03-2024

BBB wil opheldering van staatssecretaris van der Burg over het beleid rondom de plaatsing van vreemdelingen in hotels. In de kamerbrief hierover van 1 maart jl. geeft de Staatssecretaris aan dat, bij een voorgenomen plaatsing, de burgemeesters van de betreffende gemeenten wordt gevraagd om instemming. Bij een recente plaatsing van statushouders in Castricum, blijkt dat noch de burgemeester, noch de gemeenteraad heeft ingestemd met de plaatsing.

BBB-Kamerlid Mona Keijzer: “Om het proces rondom de plaatsing van vreemdelingen in hotels door het COA nog enigszins democratisch en transparant te houden hebben we het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. De Staatssecretaris heeft toegezegd dat zij moeten instemmen met plaatsing. Uit een recent geval in Castricum blijkt nu dat dit niet is gebeurd. De burgemeester is niet betrokken bij de besluitvorming. Ik wil dus van de staatssecretaris weten of het beleid rondom de plaatsing is veranderd en zo ja, waarom de Kamer hier niet over is geïnformeerd.”

Kamervragen van het het lid Keijzer (BBB) aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie.

 1. Klopt het dat u in de kamerbrief  Uitplaatsing vreemdelingen naar hotels van 1 maart 2024 de Kamer heeft geïnformeerd dat u bij plaatsing van vreemdelingen in hotels ‘de burgemeesters van de betreffende gemeenten worden gevraagd om instemming voor het plaatsen van de vreemdelingen.’?
 2. Was de keuze in deze brief voor het bestuursorgaan burgemeester ingegeven door de situatie voordat de Spreidingswet in werking treedt, aangezien daarin de bevoegdheid voor realisering van asielzoekerscentra bij het college van burgemeester en wethouders wordt gelegd?
 3. Is met de inwerkingtreding van de Spreidingswet het niet vanzelfsprekend geworden het college te betrekken bij realisatie van woon – cq verblijfsvoorzieningen voor vreemdelingen cq asielzoekers? Zo ja, hoe gaat u dit vormgeven?
 4. Klopt het dat u op 14 maart 2024 maart heeft besloten om statushouders te plaatsen in Van der Valk Hotel Akersloot in gemeente Castricum zonder instemming van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders dan wel de gemeenteraad?
 5. Heeft u een analyse gemaakt van de bestemmingsplannen die horeca/hotels mogelijk maken en in hoeverre een asielzoekerscentrum, dan wel huisvesting van asielzoekers, vergund kan worden onder zo’n bestemmingsplan?
 6. Hoe compenseert u de lokale middenstand voor inkomstenderving vanwege plaatsingen van asielzoekers en statushouders in hotels en andere toeristische verblijfsaccommodaties in het toerismeseizoen?
 7. Is er sprake van nieuw beleid waarin vreemdelingen zonder instemming van burgemeesters cq colleges cq gemeenteraden worden geplaatst in hotels door het COA, zoals u in Castricum heeft gedaan?
 8. Hoe is dit nieuwe beleid zoals tot uiting gekomen in Castricum tot stand gekomen?
 9. Heeft u de Tweede Kamer daarover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
 10. Heeft u gemeenten daarover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
 11. Zou u deze vragen een-voor-een en in detail kunnen beantwoorden?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...