BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

Gepubliceerd op: 30-03-2024

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór 1 januari 2024 ligt” in. De motie werd ingediend tijdens het tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel op woensdag 27 maart. 

Generieke korting is géén oplossing!
Over de, wat ons betreft onbespreekbare, generieke korting is de BBB heel duidelijk: dit is geen oplossing! BBB begrijpt niet waarom de minister dit probleem niet eerder heeft onderkend en de regie heeft genomen. We hebben herhaaldelijk oplossingen gevraagd van de minister.

Met de afbouw van de mestderogatie blijven Nederlandse boeren kampen met enorme mestoverschotten, wat een aanzienlijke kostenpost met zich meebrengt. Dit kan een financiële strop betekenen voor vele agrarische bedrijven.

Sommige boeren weten nu al dat ze aan het einde van het jaar een mestoverschot zullen hebben. De aangehouden motie spreekt over boeren die vrijwillig hun veestapel willen inkrimpen om te anticiperen op een mogelijk mestoverschot. Soms is een tijdelijke krimp financieel beter dan het behouden van een mestoverschot. Wat betreft BBB blijft deze overweging ten allen tijden bij de boer zelf. 

In het licht van toenemende bezorgdheid en geluiden over een mogelijke generieke korting had BBB daarom deze week een motie ingediend om te verzekeren dat er na 1 januari 2024 geen ijkmoment plaatsvindt op basis van dieraantallen. We erkennen dat dit slechts een beperkt effect zal hebben en niet de algehele oplossing biedt voor het mestprobleem. Echter, als dit boeren meer ruimte geeft om vee aantallen aan te passen, draagt het toch iets bij, was onze gedachtegang. Het is essentieel om te realiseren dat kleine stappen alleen niet voldoende zijn. Er is behoefte aan grotere initiatieven, zoals een graslandderogatie, de toepassing van Renure, de initiatiefwet Stikstof en innovaties

BBB heeft ondanks de bovengenoemde afwegingen, met het belang van de boeren voorop, toch besloten om de motie voorlopig in te trekken omdat wij op geen enkele wijze de indruk wensen te wekken dat we akkoord gaan met een generieke korting.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...