BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

Gepubliceerd op: 25-01-2024

Reactie op het voorstel van het Zuid-Hollandse college voor het aanwijzen van natuurgebieden.

Het Zuid-Hollands college heeft een voorstel gedaan om zeven gebieden aan te wijzen als niet herlokaliseerbare natuur, in het kader van het nakomen van eerdere afspraken met het rijk om NNN-gebieden te realiseren. NNN staat voor Natuurnetwerk Nederland, een landelijk samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nog te ontwikkelen natuurgebieden en landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer, die met elkaar verbonden zijn via ecologische verbindingszones. 

In deze gebieden wonen en werken nu nog agrarische ondernemers. Met het voorliggend voorstel is het mogelijk om hen volledig schadeloos te stellen. Dat wil zeggen dat ze bij beëindiging van hun bedrijf niet alleen de marktwaarde voor hun bedrijf krijgen, maar dat ook alle extra kosten worden vergoed. BBB Zuid-Holland steunt dit voorstel, slechts omdat deze gunstigere regeling er voor de genoemde boeren is. Echter blijft de fractie tegen onteigening van boeren. 

Fractievoorzitter Hans Veentjer licht toe: “Wij willen de beste regeling voor deze boeren en daarvoor is dit besluit helaas nodig. Dat komt omdat volledige schadeloosstelling wettelijk niet mogelijk op basis van ‘vrijwillige’ onteigening. Want dan wordt de vergoeding aangemerkt als staatsteun. Het druist tegen ons gevoel in, maar we moeten deze hindernis in het kader van toewijzen van NNN-gebieden nu nemen. Indien in een ander geval er daadwerkelijk voorstel voor onteigening wordt voorgelegd dan zullen wij tegen stemmen! De enige reden om nu voor te stemmen is dat hiermee een ruimhartigere vergoeding mogelijk wordt voor de boeren die toch al wilden stoppen.”

Tweede Kamer fractievoorzitter Caroline van der Plas vult aan: “Wij zijn en blijven tegen onvrijwillige onteigening, nu en in de toekomst. Dit besluit biedt de meest gunstige regeling voor onze boeren. Om die reden staan wij pal achter onze Zuid-Hollandse fractie”.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...