BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB Zuid-Holland: Beste regeling voor boer, maar tegen onteigening! 

Gepubliceerd op: 25-01-2024

Reactie op het voorstel van het Zuid-Hollandse college voor het aanwijzen van natuurgebieden.

Het Zuid-Hollands college heeft een voorstel gedaan om zeven gebieden aan te wijzen als niet herlokaliseerbare natuur, in het kader van het nakomen van eerdere afspraken met het rijk om NNN-gebieden te realiseren. NNN staat voor Natuurnetwerk Nederland, een landelijk samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nog te ontwikkelen natuurgebieden en landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer, die met elkaar verbonden zijn via ecologische verbindingszones. 

In deze gebieden wonen en werken nu nog agrarische ondernemers. Met het voorliggend voorstel is het mogelijk om hen volledig schadeloos te stellen. Dat wil zeggen dat ze bij beëindiging van hun bedrijf niet alleen de marktwaarde voor hun bedrijf krijgen, maar dat ook alle extra kosten worden vergoed. BBB Zuid-Holland steunt dit voorstel, slechts omdat deze gunstigere regeling er voor de genoemde boeren is. Echter blijft de fractie tegen onteigening van boeren. 

Fractievoorzitter Hans Veentjer licht toe: “Wij willen de beste regeling voor deze boeren en daarvoor is dit besluit helaas nodig. Dat komt omdat volledige schadeloosstelling wettelijk niet mogelijk op basis van ‘vrijwillige’ onteigening. Want dan wordt de vergoeding aangemerkt als staatsteun. Het druist tegen ons gevoel in, maar we moeten deze hindernis in het kader van toewijzen van NNN-gebieden nu nemen. Indien in een ander geval er daadwerkelijk voorstel voor onteigening wordt voorgelegd dan zullen wij tegen stemmen! De enige reden om nu voor te stemmen is dat hiermee een ruimhartigere vergoeding mogelijk wordt voor de boeren die toch al wilden stoppen.”

Tweede Kamer fractievoorzitter Caroline van der Plas vult aan: “Wij zijn en blijven tegen onvrijwillige onteigening, nu en in de toekomst. Dit besluit biedt de meest gunstige regeling voor onze boeren. Om die reden staan wij pal achter onze Zuid-Hollandse fractie”.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...