Brief aan verkenner Plasterk

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan verkenner Plasterk

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Brief aan verkenner Plasterk

Gepubliceerd op: 30-11-2023

Deze tijd vraagt niet om woorden maar om daden. Het land besturen is geen spel. Wie spelletjes wil spelen doet dat maar aan de keukentafel. Hier gaat het om het landsbelang, met de burger op de eerste plaats. – Lees hier de brief van Caroline van der Plas aan verkenner Ronald Plasterk.


Colmschate, 30 november 2023
Betreft: de toekomst van Nederland

Geachte heer Plasterk, beste Ronald,

Allereerst bedankt dat u de taak op zich genomen heeft om als verkenner voor een nieuwe coalitie op te treden.

Bij BBB staan burgers en het landsbelang voorop. Ons land moet geheeld worden. De vele crisissen vragen om een oplossing. En snel. Daarnaast hebben wij de plicht om recht te doen aan de verkiezingsuitslag waarin Nederland een duidelijk signaal heeft gegeven, met een meerderheid voor een centrumrechtse regering. BBB vindt het onbestaanbaar dat partijen op voorhand al blokkades opwerpen en roepen VVD en NSC op om met PVV en BBB aan tafel te gaan. Om te bespreken welke  openingen gevonden kunnen worden, om te komen tot een eerste stap richting het formatieproces.

Zo’n eerste gesprek is géén formatiegesprek maar een onderlinge verkenning. Als je op X (voorheen Twitter) met elkaar kunt discussiëren, kun je dat ook aan tafel. Sterker nog: de tafel verdient de voorkeur.

De uitslag van de verkiezingen op 22 november wordt in het land breed ervaren als een reactie op de aanpak van ‘de overheid’ van grote vraagstukken. Veel burgers ervaren dat de overheid daar te weinig of de verkeerde antwoorden op heeft en merken onvoldoende dat de overheid er voor hen is. En dat moet anders. 

Wij hebben dat signaal van de kiezers wel begrepen. En we geven daaraan gehoor via bovenstaande oproep. Een groot deel van de inwoners van Nederland voelt zich nu al genegeerd. Wij wijzen er op dat de burgers in Nederland ons hebben gekozen en betalen. Dit staat bij BBB altijd voorop. We zijn bereid ons in te zetten om de overheid slagvaardiger, effectiever, rechtvaardiger en transparanter te maken. Want dit is een belangrijke tijd. De komende tijd zoeken we nadrukkelijk over de volle breedte de samenwerking. Dus ook met de samenleving als geheel. 

Wij zijn er voor álle inwoners van Nederland en vinden dan ook dat alle inwoners van Nederland, binnen de grenzen van onze rechtsstaat, democratie en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven. Daar staan wij voor.

De kiezer heeft gesproken. BBB is klaar om verantwoordelijkheid te nemen en daarom wil BBB zich tot het uiterste inzetten om deel te nemen aan een te vormen kabinet en zo recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Maar uiteraard niet ten koste van alles. Onze kernwaarden en ons verkiezingsprogramma vormen onze leidraad. 

Deze tijd vraagt niet om woorden maar om daden. Het land besturen is geen spel. Wie spelletjes wil spelen doet dat maar aan de keukentafel. Hier gaat het om het landsbelang, met de burger op de eerste plaats. Natuurlijk is BBB ook benieuwd naar welke handreikingen de heer Wilders wil doen in woorden en daden, maar dit hoort wat ons betreft thuis in vervolggesprekken die na de verkenning plaats moeten vinden en niet eenzijdig vooraf, zoals NSC nu voorstelt. Wij zijn bereid om, na deze verkenning, coalitieonderhandelingen te voeren. Wij sluiten niemand bij voorbaat uit. 

Wij zien echter ook de zorgen die bij velen leven over de rechtsstatelijkheid van een toekomstige samenwerking. Wij stellen dan ook voor om, nog tijdens deze verkenningsfase, als PVV, VVD, NSC en BBB met de verkenner om tafel te gaan zitten. En hier de zorgen die er bij partijen leven, in alle openheid te bespreken. Om samen als eerste stap te komen tot een zogenaamd fractievoorzitters-manifest, waarin wij afspraken maken over de grenzen die de rechtstaat en grondwet ons kunnen meegeven. 

Eerder is op deze manier succesvol gewerkt bij de coalitievorming in Flevoland. De volgende stap is dan onder die door de vier partijen opgestelde afspraken, verder te praten over de inhoud van een regieakkoord op hoofdlijnen. Dat is dan de start van het formatieproces, niet eerder.  

BBB neemt graag verantwoordelijkheid en doet dat al in heel Nederland. Wij zitten met 7 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en 16 senatoren in de Eerste Kamer. In de provincies werken 137 statenleden en 18 gedeputeerden keihard aan een beter Nederland. In 10 van de 12 provincies doen wij dat in coalities met partijen vanuit alle kanten van het politieke spectrum. Onze 118 waterschap bestuurders werken aan veiligheid en schoon drinkwater. In 16 van de 21 waterschappen doen we dat ook in coalities vanuit het dagelijks bestuur.

Tot slot: bij BBB staan burgers en het landsbelang voorop. Partijpolitieke en -strategische spelletjes moeten stoppen. De kiezers hebben op 22 november hun vertrouwen in onze handen gelegd. Ons land moet geheeld worden. De vele crisissen vragen om een oplossing. Nederland is helemaal vastgelopen en dat moet worden vlot getrokken. En snel.

Met vriendelijke groet,
Namens de Tweede Kamerfractie BBB

Caroline van der Plas, fractievoorzitter

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...