Discussie over kosten afschaffen eigen risico, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Discussie over kosten afschaffen eigen risico, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Discussie over kosten afschaffen eigen risico, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 08-01-2024

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over het artikel van EenVandaag waarin de kosten van het eigen risico in de zorg worden belicht. Caroline van der Plas stelt Kamervragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met betrekking tot de onderbouwing en berekeningen die aangeven dat het afschaffen van het eigen risico zou leiden tot extra kosten van 2,6 miljard euro.

Toename patiëntenstromen
Het Ministerie van VWS geeft aan dat deze kostenstijging het gevolg zou zijn van een toename in patiëntenstromen naar de tweedelijnszorg. De berekeningen zijn gebaseerd op aannames en gegevens, maar BBB vraagt zich af of deze voldoende representatief en betrouwbaar zijn gebleken. Een belangrijk punt van discussie is of er recente praktijkvoorbeelden zijn of vergelijkbare situaties in andere landen waaruit blijkt dat het volledig afschaffen van het eigen risico leidt tot een aanzienlijke en onbeheersbare toename van patiënten die doorverwezen willen worden naar de tweedelijnszorg.

BBB wil weten of de regering bereid is nader onderzoek te doen naar de kosten en baten van het afschaffen van het eigen risico en of de resultaten hiervan gedeeld zullen worden met de Tweede Kamer.

Zorg mijden
Ook wilt de BBB inzicht in de rente- en incassokosten die er in het laatst bekende jaar (2022?) in rekening zijn gebracht voor te late betalingen van het eigen risico en voor hoeveel personen dit gold. BBB is van mening dat iedereen recht heeft op zorg en dat het eigen risico voor één op de vier mensen een reden is om zorg te mijden baart ons dan ook grote zorgen.

Kamervragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een artikel van EenVandaag met de titel ´Waarom het eigen risico afschaffen 3,4 miljard kost, maar ook 6 miljard (5 januari 2024)´.

  1. Bent u bekend met het artikel van EenVandaag over de kosten van het eigen risico?
  1. Kunt u de onderbouwing en berekeningen van het Ministerie van VWS uitleggen waaruit blijkt dat het afschaffen van het eigen risico zou leiden tot extra kosten van 2,6 miljard euro (6 -/- 3,4), als gevolg van een toename in patiëntenstromen naar de tweedelijnszorg?
  2. Op basis van welke aannames en gegevens zijn deze berekeningen gemaakt en zijn deze voldoende representatief en betrouwbaar gebleken?
  3. Zijn er recente praktijkvoorbeelden of vergelijkbare situaties in andere landen waaruit blijkt dat het volledig afschaffen van het eigen risico leidt tot een aanzienlijke en onbeheersbare toename van patiënten die doorverwezen willen worden naar de tweedelijnszorg? Als dat het geval is, kunt u deze voorbeelden nader toelichten?
  4. Bent u bereid om nader onderzoek te doen naar de kosten en baten van het afschaffen van het eigen risico in de zorg en de resultaten hiervan met de Tweede Kamer te delen?
  5. Welke maatregelen neemt het kabinet op dit moment om de zorgkosten op lange termijn beheersbaar te houden en de financiële druk op de samenleving te verminderen?
  6. Wat is uw visie op het eigen risico in relatie tot solidariteit en rechtvaardigheid binnen het zorgstelsel?
  7. Wat zijn de kosten voor zorgverzekeraars om het Eigen Risico systeem uit te voeren?
  8. Hoeveel rente- en incassokosten zijn er in het laatst bekende jaar (2022?) in rekening gebracht voor te late betalingen van het eigen risico en voor hoeveel personen gold dit? Wat waren de uitvoeringskosten van het CAK hiervoor?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...