Gijs Tuinman over de oorlog tussen Hamas en Israël

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Gijs Tuinman over de oorlog tussen Hamas en Israël

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Gijs Tuinman over de oorlog tussen Hamas en Israël

Gepubliceerd op: 11-10-2023

Gijs Tuinman, ridder der Willems-orde, tevens nummer 3 op de BBB- kandidatenlijst was te gast bij Humberto om de situatie rondom Gaza te duiden en de moeilijke beslissingen waar Israël voor staat.

Israël staat voor twee belangrijke dilemma’s waarmee de Israëlische regering momenteel wordt geconfronteerd. Het eerste dilemma draait om de reactie op de brutale aanvallen van Hamas. De noodzaak tot een krachtige reactie botst echter met de realiteit dat dit mogelijk verdere reacties zou kunnen uitlokken, waardoor het conflict verder escaleert.

Het tweede dilemma ligt in de geopolitieke arena. Een zwakke reactie kan worden gezien als een teken van zwakte door landen zoals Iran, Saudi-Arabië en Egypte, terwijl ook andere actoren zoals Hezbollah in Libanon nauwlettend de situatie volgen. ‘Het niet krachtig genoeg reageren op de aanvallen zou ruimte kunnen creëren voor deze actoren om de situatie in het Midden-Oosten naar hun hand te zetten. Dus aan de ene kant heb je intern de noodzaak om een ferme tik uit te delen. En dat kan wel degelijk ook betekenen, dat gaat heel veel mensen kosten. En aan de andere kant, als je die ferme tik niet uitdeelt, dan geef je eigenlijk ruimte aan andere spelers in het Midden-Oosten, om dat eigenlijk uit te buiten.’ aldus Gijs.

Bevrijden van gegijzelden

Er zijn tot nu toe bekend, 150 mensen uit Israël gegijzeld. Deze gijzelingsoperaties om hen te bevrijden zijn zeer ingewikkeld. De eerste grote uitdaging bij het bevrijden van gegijzelden: het vaststellen van hun locatie. Met behulp van inlichtingen, variërend van drones en vliegtuigen tot menselijke bronnen, moet men nauwkeurig bepalen waar de gegijzelden zich bevinden. ‘Het tweede is dat je moet uitzoeken hoe ze beveiligd worden. Ik kan me goed voorstellen, in het verleden is dat ook gebeurd, is wat Hamas doet is deze gijzelaars gebruiken bijvoorbeeld als een schild. Het is een menselijk schild. En bijvoorbeeld in Irak is het ook gebeurd door Saddam Hoessein. Dus dan plaats je je gijzelaars op plekken die je niet wilt dat die aangevallen worden, bijvoorbeeld een hoofdkwartier of tussen de burgers eigenlijk.’ aldus Gijs.

Een ander cruciaal aspect dat Gijs aanstipte, was het gebrek aan volledige informatie bij het plannen van dergelijke operaties. Slechts ongeveer 20% van alle relevante informatie is beschikbaar bij het maken van het plan, en de rest wordt pas duidelijk wanneer de operatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hierdoor moeten militairen flexibel zijn en bereid zijn om van het plan af te wijken op basis van nieuwe informatie die ter plaatse wordt verkregen.

Tuinman benadrukte dat het succesvol uitvoeren van dergelijke operaties vereist dat men bereid is risico’s te nemen, aangezien terroristen vaak explosieven gebruiken om gijzelaars te beschermen. Hij wees erop dat Israël en de Israëlische Defensiemachten (IDF) bekwaam zijn in het omgaan met deze complexe situaties en strategisch handelen, zelfs met beperkte informatie.

Bekijk hier de uitzending van Humberto met Gijs Tuinman terug.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...