Kamervragen BBB: Nationale Databank Flora en Fauna versneld openstellen voor publiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen BBB: Nationale Databank Flora en Fauna versneld openstellen voor publiek

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen BBB: Nationale Databank Flora en Fauna versneld openstellen voor publiek

Gepubliceerd op: 11-03-2024

BBB vindt dat de data in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hiertoe diende BBB vorig jaar al een motie in. De aangenomen motie verzocht het kabinet om te onderzoeken of het openstellen van de NDFF voor het publiek versneld kan worden. 

Uit het bericht “Vijf misvattingen over de Nationale Databank Flora en Fauna – Stichting Agrifacts” blijkt nu dat de data, een jaar na het indienen van de motie, nog steeds niet openbaar toegankelijk is. BBB-Kamerleden Caroline van der Plas en Cor Pierik stellen daarom Kamervragen.

1. Bent u bekend met het artikel “Vijf misvattingen over de Nationale Databank Flora en Fauna”?

2. Herkent u de moeilijkheden die Agrifacts ondervond bij het verkrijgen van toegang tot de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), zoals beschreven in het artikel?

3. Wat is uw reactie op de constatering dat de NDFF nog niet openbaar toegankelijk is en dat slechts een selecte groep toegang heeft tot deze belangrijke databank?

4. Hebben volksvertegenwoordigers wel makkelijk en onbeperkt toegang tot de NDFF? Kunt u hierop reflecteren?

5. Hoe gaat u verder invulling geven aan de motieKamerstuk 34 682, nr. 118 ?

6. Hoe verklaart u de voortdurende vertragingen in de openstelling van de NDFF voor het publiek, zoals aangegeven in het artikel, waarbij de oorspronkelijke verwachting van openstelling in 2024 is verschoven naar 2025?

7. Wat is de reden dat de transitie van de NDFF naar een “open, tenzij” databeleid niet versneld kan worden, zoals u eerder heeft geschreven aan de Kamer?

8. Wat zijn de concrete stappen en het tijdpad voor de realisatie van de NDFF nieuwe stijl?

9. Kunt u een indicatie geven over de kosten voor het afsluiten van een abonnement om inzage te krijgen in de data van de NDFF?

10. Wat vindt u van deze kosten?

11. Komen deze kosten bij de realisatie van de NDFF nieuwe stijl te vervallen? 

12. Klopt het dat als je op dit moment een abonnement afsluit, het nog steeds niet mogelijk is om inzake te krijgen in de data in de NDFF?

13. Wie is eigenaar van de data in de NDFF?

14. Kunt u aangeven welk percentage van de gegevens in de NDFF direct dan wel indirect is betaald door de overheid?

15. Wie controleert de data in de NDFF?

16. Hoe robuust is de data in de NDFF?

17. In hoeverre is de data in de NDFF te gebruiken om uitspraken te kunnen doen over de staat van de natuur?

18. Wat zijn de beperkingen van de NDFF in aanvulling op vraag 16?

19. Speelt de Ecologische Autoriteit een rol in de controle van de data in de NDFF? Zo ja, op welke manier is zij betrokken? Zo nee, waarom niet? 

20. Wat is uw standpunt met betrekking tot de bewering dat de NDFF voornamelijk gegevens bevat die zijn verzameld met overheidsfinanciering, en dat deze informatie onder de Wet Open Overheid zou moeten vallen?

21. Wat zijn uw reacties op de bevindingen van Agrifacts met betrekking tot de vermeende discrepanties tussen de gespotte soorten en de aangewezen ‘stikstofgevoelige leefgebieden’ op de Veluwe, zoals beschreven in het artikel?

22. Is het juist dat alleen areaal is gekarteerd als stikstofgevoelig leefgebied van een soort, als die soort er daadwerkelijk gebruik van maakt? Zo ja, op welke wijze is vastgesteld dat de soort er daadwerkelijk gebruik van maakt?

23. Is er ook areaal stikstofgevoelig leefgebied gekarteerd, met als wens/doel dat de soort daar zich in de toekomst zal gaan vestigen?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...