Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma BBB

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma BBB

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma BBB

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Vrijdag 8 september hebben de leden van BBB het concept-Verkiezingsprogramma en de concept-Kandidatenlijst voor de verkiezingen op 22 november 2023 ontvangen. De Algemene Ledenvergadering van BBB stelt op 23 september het definitieve verkiezingsprogramma en de definitieve plekken van alle kandidaten op de lijst vast. Leden van BBB kunnen de komende dagen wijzigingsvoorstellen indienen en daarna online hun stem uitbrengen.

Concept-Kandidatenlijst

Kandidaat-lijsttrekker van BBB is Caroline van der Plas (56), mede-oprichter en huidig fractievoorzitter van BBB in de Tweede Kamer. Mona Keijzer (54), voormalig staatssecretaris van Economische Zaken (2017-2021) is de (voorlopige) nummer 2 op de lijst van BBB. Mocht BBB na de verkiezingen op 22 november in een nieuw Kabinet komen én wanneer er een beroep op BBB wordt gedaan om een premier te leveren, zal BBB Keijzer voordragen als kandidaat minister-president. BBB wil benadrukken dat de komende verkiezingen gaan om het kiezen van 150 volksvertegenwoordigers. De vorming van een kabinet en het benoemen van ministers en premier zal pas daarna aan de orde zijn.

De totale concept-Kandidatenlijst bestaat uit 48 kandidaten met regionale spreiding. Daarnaast vraagt het bestuur mandaat nog 1-2 regionale kandidaten per kiesdistrict later toe te voegen. De lijst per kiesdistrict zal steeds uit een maximum van 50 kandidaten bestaan zodat het landelijke totaal op 80 kandidaten komt.

We hebben een mooie mix van burgers, ondernemers, zzp’ers en vakmensen zoals boeren, een militair, een voormalig vrachtwagenchauffeur, voormalig zorgmedewerkers, arts, docenten en ict’ers.

Concept-Verkiezingsprogramma

BBB wil straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Een visie op langjarig beleid in Nederland waarin ondernemers, boeren en burgers het vertrouwen wordt gegeven om dit mede vorm te geven.

Veel kiezers willen ook weten welke standpunten we op allerlei terreinen innemen. Vanuit alle hoeken en gaten van onze maatschappij hebben we inbreng gekregen en de vraag om onze mening te geven over honderden vraagstukken.

Bij eventuele coalitieonderhandelingen zal onze visie onze inzet zijn in deze onderhandelingen.

Zoals 1 minister van Landbouw, Natuur, Visserij en Voedselkwaliteit LNVV, zo zetten wij het belang van de vissers, hun families en visverwerkende bedrijven, als voedselvoorzieners weer op de kaart. Er komt wat BBB betreft geen aparte minister voor Natuur en Stikstof meer. Natuur valt onder LNVV. Stikstof valt onder LNVV en onder andere I&W en het opnieuw op te richten ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

BBB zal verder het belang van de burger op nummer 1 zetten: de overheid is er voor de burgers en niet andersom.

Onze BBB-volksvertegenwoordigers, dus Caroline en haar collega-BBB-Kamerleden, zullen de komende jaren strijden voor de standpunten in ons programma. Daar waar een standpunt nog niet helder is, zal gewerkt worden vanuit de visie zoals die beschreven is. Sommige zaken worden uitgevoerd door provincies en gemeenten, maar BBB vindt het belangrijk dat kiezers weten waar we voor staan.

Daarom is het BBB-verkiezingsprogramma opgebouwd uit 2 hoofddelen:

1. Visie op een Iedere Dag BBBeter Nederland

2. Standpunten over een breed scala aan onderwerpen

Na definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma, zal dit programma ook beschikbaar komen in diverse (streek)talen en in het Fries. Ook zal een podcast-serie met het de volledige inhoud van het verkiezingsprogramma beschikbaar komen. Zo maakt BBB het programma ook toegankelijk voor laaggeletterden, blinden en slechtzienden.

Bekijk hier het concept-Verkiezingsprogramma: concept-Verkiezingsprogramma

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...

sep 8 2023

Waarom faalt het overheidsbeleid (bijna) altijd?

De overheid faalt vaak. De oorzaken zijn divers, net als de dossiers. Maar de rode draad zijn een ...