Kleine wijziging van Minister heeft enorme gevolgen voor boeren, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kleine wijziging van Minister heeft enorme gevolgen voor boeren, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kleine wijziging van Minister heeft enorme gevolgen voor boeren, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 20-03-2024

Hoe vaak kan een minister kwetsbare planten- en diersoorten toevoegen aan beschermde natuurgebieden? BBB stelt Kamervragen nu boeren die al generaties lang in deze gebieden geworteld zijn, plotseling worden overrompeld met strengere stikstofnormen.

In de afgelopen 150 jaar is er rondom het Eester Loo, een bosgebied aan de IJssel bij Zutphen, amper iets veranderd. Behalve dan de Nederlandse regels voor natuurbescherming. Een wijziging van de minister voor Natuur en Stikstof heeft grote gevolgen voor drie boerderijen in de omgeving van dit bosgebied.

Cor Pierik en Caroline van der Plas stellen Kamervragen.

 1. Bent u bekend met het artikel “Toekomst van Gorsselse melkveehouders onzeker, want in het bos staan eiken in plaats van iepen” dat gestaan heeft in Trouw?
 2. Op grond van welke informatie heeft u uw wijzigingsbesluit genomen om het Eester Loo te veranderen van een ‘essen-iepenbos’ naar een ‘beuken-eikenbos met hulst’?
 3. Kunt u een tijdlijn geven en ons meenemen in het proces wat uiteindelijk heeft geleid tot uw wijzigingsbesluit?
 4. Bent u op de hoogte van andere natuurgebieden die ook te maken hebben gehad met een wijzigingsbesluit? Om hoeveel en welke gebieden gaat het, en hoe vaak heeft een wijzigingsbesluit in het verleden plaatsgevonden?  
 5. Hoeveel agrarische bedrijven zijn uiteindelijk geconfronteerd met een wijzigingsbesluit? En hoeveel van die agrarische bedrijven zijn daardoor geconfronteerd met een lagere KDW?
 6. Bent u het met ons eens dat door uw wijzigingsbesluiten in het kader van natuurbeleid een flink aantal agrarische bedrijven beperkt wordt in hun bedrijfsvoering buiten hun eigen mogelijkheden om hier op te sturen?
 7. Bent u het met ons eens dat uw wijzigingsbesluiten direct gevolgen heeft op hun verdienmodel? 
 8. Bent u op de hoogte van de zorgen van de Gorsselse melkveehouders over de levensvatbaarheid van hun bedrijven als gevolg van uw wijzigingsbesluit? Zo ja, deelt u deze zorgen en overweegt u maatregelen om deze bedrijven te ondersteunen? 
 9. Hoe beoordeelt u de opmerkingen over het gebrek aan lokale maatwerkopties voor melkveehouders in Gorssel, ondanks de verklaringen van de overheid om dit te willen bieden?
 10. Welke maatregelen overweegt u om de balans te bewaren tussen natuurbehoud en de levensvatbaarheid van agrarische bedrijven, met name in gebieden waar landbouw en natuur al lange tijd samen bestaan, zoals in Gorssel?
 11. Bent u het met ons eens dat de Gorsselse boeren en het bos historisch met elkaar zijn verweven? 
 12. In hoeverre wordt bij de besluitvorming over natuurbescherming rekening gehouden met de historische relatie tussen de omgeving en de agrarische bedrijven, zoals in het geval van Gorssel waar het landschap zich mede dankzij de omwonende boeren heeft gevormd?
 13. Hoe beoordeelt u de opmerking dat juist de meer kleinschalige melkveehouders die de overheid zegt te willen behouden vaak dichtbij de natuur zitten en daar al jaren mee werken?
 14. Hoe beoordeelt u de opmerking dat door het huidige stikstofbeleid juist deze meer kleinschalige melkveehouders in de problemen raken?
 15. Welke maatregelen neemt de minister om de rechtszekerheid van agrarische bedrijven te waarborgen?
 16. Wat kunt u zeggen over de rechtszekerheid van de Gorsselse veehouders in het kader van uw wijzigingsbesluit? 
 17. Hoe gaat u om met de zorgen van melkveehouders in Gorssel over mogelijke toekomstige verplichtingen met betrekking tot dierenwelzijn, die mogelijk niet haalbaar zijn vanwege de beperkingen veroorzaakt door stikstofregelgeving en vergunningverleningen?
 18. Ziet u mogelijkheden om de Europese en/of Nederlandse regelgeving omtrent natuurbescherming aan te passen zodat er meer ruimte ontstaat voor maatwerk en rekening kan worden gehouden met lokale omstandigheden en belangen?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...