Laten we met elkaar het gesprek aangaan.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Laten we met elkaar het gesprek aangaan.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Laten we met elkaar het gesprek aangaan.

Gepubliceerd op: 24-08-2022

Binnen het kabinet en de coalitiepartijen in de Tweede Kamer is het crisis. Na het interview van Wopke Hoekstra in het AD leek het kabinet Rutte 4 op zijn einde te komen. Het CDA veranderde van standpunt rondom de doelstellingen van 2030, en de coalitiegenoten waren en zijn daar allerminst blij mee. Wat vanuit hun visie gezien logisch is, je maakt immers niet voor niks afspraken. En daar kan van afgeweken worden, mits je dat in goed overleg doet.

BBB is wel blij met deze ogenschijnlijke kanteling van het CDA. Fractievoorzitter Caroline van der Plas prees tijdens het debat op 23 augustus de uitspraken van Wopke Hoekstra: ‘Het heeft eventjes geduurd, en om welke reden dan ook, eindelijk toonde deze minister een keer ballen, door zich te ontworstelen aan het juk van het kabinet-Kaag I.’ – Wel vraagt BBB zich af waarom het CDA voor deze weg heeft gekozen, en niet de conclusies van Remkes af heeft gewacht. De discussie hadden ze ook kunnen openen binnen de ministerraad (als dat al niet gebeurd was). In het debat werd het helaas niet duidelijk. 

BBB denkt nu vooral aan alle boerengezinnen thuis, die door de woorden van Hoekstra misschien weer een sprankje hoop hebben gekregen. ‘Beginnen ze dan toch te luisteren?’ 

Jammer was het wel dat tijdens het debat alle voorstellen van de oppositie m.b.t. koopkracht en de energiecrisis werden verworpen. De coalitie stemde tegen alle moties van de oppositie. Reden: wachten op Prinsjesdag (energie en koopkracht), wachten op het verslag van Johan Remkes (stikstof) en wachten op het plan voor asiel.

Je hebt er als oppositie mee te doen, maar wel raar is dat de coalitie aan het begin van de regeerperiode nog zei dat het geen dichtgetimmerd coalitieakkoord wilde. 

Prinsjesdag lijkt het toverwoord te zijn. Dan komt het kabinet met alle oplossingen voor 2023 en daarna. Het is niet helemaal duidelijk geworden of er ook maatregelen worden genomen voor 2022. De mensen kunnen NU immers hun rekeningen niet meer betalen.

Er voltrekt zich een stille, grote ramp bij MKB’ers.

Caroline vroeg gisteren in het debat ook (als enige van alle fracties!) wat het kabinet doet om de MKB’ers te ondersteunen, maar ook daarvoor kwam geen duidelijk antwoord. Minister Karien van Gennip zei dat haar collega Mickey Adriaanse (EZK) “ermee bezig is”. Maar ook hier is het wachten op Prinsjesdag. Daarom probeerde Caroline via een motie een steunpakket voor MKB-bedrijven af te dwingen, maar helaas werd deze motie ook verworpen.

De nood bij MKB-ondernemers is zeer hoog. Een bakker in Uddel, met wie wij spraken moet volgend jaar bijvoorbeeld 370.000 euro betalen voor zijn energierekening (nu is dat nog 33.000 euro) en ook andere MKB-ondernemers benaderen met soortgelijke noodkreten. “Er voltrekt zich een stille, grote ramp bij MKB’ers”, zei Caroline. Deze bedrijven zullen komend jaar massaal omvallen, is haar verwachting en als dat gebeurt zal dit grote gevolgen hebben: personeel wordt ontslagen (mensen die ook nu met salaris al moeite hebben de rekening te betalen, laat staan als ze in de WW zitten) en winkels en zaken zullen sluiten. Dit betekent vooral op het platteland een verdere verschraling en uitholling van de voorzieningen en de lokale economie zal flink geraakt worden, waardoor ook andere bedrijven mogelijk zullen omvallen. Een steunpakket is dan ook heel hard nodig. “Tijdens corona kon het ook heel snel. Toen is 80 miljard beschikbaar gesteld. Er zal nu ook echt iets moeten gebeuren”, vindt Caroline.

Laten we met elkaar het gesprek aangaan, zodat er op Prinsjesdag plannen liggen die ook direct gesteund kunnen worden door de oppositie. Samenwerken is broodnodig, zeker gezien de vele huidige crises in het land. “Ik hoop echt dat de coalitie de enorme urgentie inziet om onze burgers te helpen en compassie en mededogen te geven. Aan BBB, zal het niet liggen.” 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...