Leesvaardigheid holt achteruit, BBB wil actie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Leesvaardigheid holt achteruit, BBB wil actie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Leesvaardigheid holt achteruit, BBB wil actie

Gepubliceerd op: 11-12-2023

De leesvaardigheid holt achteruit. Het aantal leerlingen in Nederland dat niet verder komt dan niveau 1 is gegroeid. In 2018 was het een kwart van de leerlingen en nu dus een derde. Een zorgwekkende ontwikkeling. Claudia van Zanten stelt Kamervragen aan de demissionaire Onderwijsminister. BBB wil toewerken naar versterking van de basisvaardigheden, het stimuleren van boeken lezen en ouderparticipatie in lezen.

Vragen van het lid Van Zanten (BBB) aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het artikel van de NOS ‘’Leesvaardigheid Nederlandse 15-jarigen verder achteruitgegaan’.

  1. Bent u op de hoogte van het artikel “Leesvaardigheid Nederlandse 15-jarigen verder achteruitgegaan”? Wat is uw reactie op deze situatie?
  1. Welke invloed heeft het verdwijnen van de ambachtsschool, de mulo en de hbs, waar sterk de nadruk werd gelegd in een overzichtelijk curriculum op het aanleren van basisvaardigheden gehad op het achteruitgaan van de leesvaardigheden?
  1. Onderkent de minister de noodzaak om de verwatering van het curriculum tegen te gaan zodat er weer ruimte ontstaat om de basisvaardigheden voorop te stellen?
  1. Wat is het verband tussen de achteruitgang van de leesvaardigheid en het gebruik van digitale media onder Nederlandse jongeren? Overweegt de regering maatregelen te nemen om het lezen van boeken en literatuur te stimuleren?
  1. Hoe gaat de regering de betrokkenheid van ouders bij het bevorderen van leesvaardigheid vergroten? Zijn er plannen om ouders beter te informeren over het belang van lezen en tips te geven voor het stimuleren van lezen thuis?
  1. Wordt er samengewerkt met andere landen die ook te maken hebben/hadden met een afname van leesvaardigheid onder jongeren? Zijn er goede voorbeelden of best practices waar Nederland van kan leren?
  1. In de lopende begroting van 2023 is er een meevaller is van € 15,7 miljoen op het programma leesbevordering bij de bibliotheek op school, wat onderdeel is van het masterplan basisvaardigheden. Hoe kan het dat subsidieregelingen voor het verbeteren van leesvaardigheid onbenut blijven? Wat gaat hier volgens de Minister fout?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...