Mona Keijzer wil opheldering over het bericht ‘COA doet huisraad weg’ en stelt Kamervragen.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Mona Keijzer wil opheldering over het bericht ‘COA doet huisraad weg’ en stelt Kamervragen.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Mona Keijzer wil opheldering over het bericht ‘COA doet huisraad weg’ en stelt Kamervragen.

Gepubliceerd op: 08-02-2024

Mona Keijzer stelt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat het COA grote hoeveelheden bruikbare spullen, afkomstig uit de huisjes van het Holtense vakantiepark de Lindenberg, weggooit. Het vakantiepark wordt momenteel gereed gemaakt voor de komst van zo’n 250 asielzoekers.

Keijzer: “Het is onbegrijpelijk als huisraad die nog goed is, zomaar wordt vervangen door nieuw. Als het COA zo omgaat met belastinggeld is het op meerdere niveaus onuitstaanbaar”.

Schriftelijke vragen van het lid Keijzer (BBB) aan de staatssecretaris van Jutitite & Veiligheid over het bericht in de Tubantia over het bij het grofvuil zetten van (gloednieuwe) huisraad van vakantiepark De Lindenberg (8-2-2024). 

 1. Is het correct dat het COA ervoor gekozen heeft om grote hoeveelheden bruikbare huisraad weg te gooien?
 2. Waarom heeft het COA niet besloten deze huisraad hertegebruiken op andere (nieuwe) locaties? 
 3. Waarom heeft het COA er niet voor gekozen om deze huisraad te hergebruiken door deze aan te bieden aan de gemeente waar een statushouders een sociale huurwoning krijgt toegewezen? 
 4. Waarom heeft het COA er niet voor gekozen om deze huisraad aan de kringloopwinkels te schenken?
 5. Is er een specifiek protocol of beleid binnen het COA met betrekking tot het omgaan met overgebleven huisraad bij de renovatie van opvanglocaties? Zo ja, hoe wordt dit protocol toegepast in dit specifieke geval?
 6. Hoe groot is de post in euro’s van de herinrichting van een nieuw asielzoekerscentra van 100 inwoners op het onderdeel huisraad?
 7. Hoe verhoudt de keuze om bruikbare huisraad weg te gooien zich tot de verantwoordelijkheid van het COA om efficiënt om te gaan met publieke middelen, met name gezien het feit dat deze spullen zijn betaald met belastinggeld?
 8. Gaan medewerkers van het COA privé ook zo om met huisraad die nog goed is? 
 9. Wat zijn de stappen die het COA neemt om ervoor te zorgen dat toekomstige gevallen van verspilling van bruikbare huisraad worden voorkomen?
 10. Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen het COA en lokale kringlooporganisaties om ervoor te zorgen dat overtollige maar nog bruikbare spullen een tweede leven krijgen?
 11. Zijn er mogelijkheden voor het COA om in de toekomst beter te plannen en te anticiperen op de hoeveelheid beschikbare huisraad bij renovatieprojecten, zodat er minder verspilling optreedt?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...