Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet!

Gepubliceerd op: 20-04-2022

Na de blunder met de ammoniaklijst begin april heeft minister van de Wal een nieuwe ammoniak top 100 naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar ook deze lijst klopt niet!

BBB is in de lijst gedoken en weliswaar zijn de bedrijven met extreem hoge ammoniakuistoot verdwenen uit de lijst, een groot deel van de lijst blijkt na aanpassing juist een hogere uitstoot te hebben dan in de eerste lijst.

Na overleg met gemeenten en adviesbureau’s kunnen wij geen andere conclusie trekken dan dat ook deze lijst grove fouten bevat.

Een vergelijking van vergunde ruimte in Gelderland en de top 100 lijst levert bijvoorbeeld nergens vergelijkbare uitstoot op. De grootste uitstoter in Druten telt volgens de door de minister aangeleverde lijst 31.732 kg ammoniak uitstoot, terwijl deze volgens het vergunningensysteem slechts 17.515 kg bedraagt.

Nu zou het theoretisch natuurlijk zo kunnen zijn dat dit ene individuele bedrijf in de tussentijd een nieuwe vergunning heeft gekregen. De top 100 is immers van 2019, in de tussentijd zijn er bijvoorbeeld alleen al een paar honderd varkensbedrijven gestopt. Echter, elk bedrijf dat we op die manier vergelijken staat met een veel lagere uitstoot in de systemen en sinds 2019 worden er praktisch geen nieuwe vergunningen meer afgegeven gezien alle problematiek rond wetgeving en stikstof.

Een belrondje met gemeentes levert hetzelfde beeld op: ze herkennen deze aantallen niet, en die bedrijven die in hun gemeente worden genoemd bestaan niet met een dergelijke uitstoot.

Daarbij komt dat van de eerste 50 veehouderij bedrijven er maar liefst 17 nu een hogere uitstoot hebben dan in de eerste lijst. Uiteraard is niet exact bekend welke bedrijven van de eerste lijst matchen met de tweede lijst. Maar de enige andere verklaring is dat er een aantal bedrijven uit de lijst zijn verdwenen en vervangen zijn door bedrijven uit exact dezelfde gemeente. Als dat zo is dan hadden ze ook op de oude lijst moeten staan en dat is niet zo.

Aangezien volgens het RIVM in de eerste lijst is gewerkt met traditionele stalsystemen en daardoor de uitstoot te hoog was, kan het niet zo zijn dat nu allerlei bedrijven hoger scoren dan op de oude lijst.

Het RIVM heeft duidelijk geen idee wat ze aan het doen zijn! En de minister vaart blind op dit soort instanties. Sterker nog: de praktijkkennis om in te schatten dat dit soort lijsten niet kloppen ontbreekt volledig. BBB wil openheid en de onderste steen boven: het heeft er alle schijn van dat er veel te veel uitstoot aan de veehouderij wordt toegerekend!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...