Nieuwe belastingplannen klap voor middenstand en ondernemers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe belastingplannen klap voor middenstand en ondernemers

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe belastingplannen klap voor middenstand en ondernemers

Gepubliceerd op: 19-10-2023

Derk-Jan Eppink heeft namens BBB zijn zorgen geuit over de financiële keuzes van het demissionaire kabinet. Hij maakt zich zorgen over hoeveel belasting mensen betalen als ze meer gaan werken én ook over de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. BBB vraagt de regering om deze plannen te herzien en om samen andere manieren te vinden om het geld in balans te houden, zonder de belastingen voor mensen en bedrijven nog meer te verhogen.

Ondersteunen minima
Derk-Jan begon met het bespreken van de verhoging van de huurtoeslag als inkomensondersteunende maatregel. Hoewel deze bedoeld is om de minima te helpen, wijst BBB op de mogelijke negatieve gevolgen, zoals een grotere afhankelijkheid van de overheid. “De keerzijde van deze ontwikkeling is dat we een nieuwe groep creëren die afhankelijk wordt gemaakt van de overheid. Ook zij krijgen natuurlijk eerst te maken met de marginale druk (die aangeeft hoeveel belasting iemand extra moet betalen over elke extra verdiende euro) die hoger is dan 50%. Het kindgebonden budget maakt een soortgelijke ontwikkeling door en deze negatieve bijeffecten zullen ook daar optreden. Door het toeslagensysteem loont werken niet meer en dit pakt extra problematisch uit voor nieuwkomers en die vallen vrijwel direct in een armoedeval.”

Belastingstelsel moet simpeler
De arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd bij het tweede inkomensniveau. BBB benadrukt dat hoewel het kabinet dit ziet als een stimulans om meer te werken, het belastingstelsel nog steeds ondoorzichtig is. Veel burgers denken dat ze 37% belasting betalen in de eerste schijf, terwijl iedereen eigenlijk een persoonlijk tarief heeft door verschillende heffingskortingen. BBB is van mening dat deze kortingen het belastingstelsel onoverzichtelijk en ingewikkeld maken. Wij maken ons zorgen over hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om meer te werken als ze niet duidelijk weten wat ze precies moeten betalen. BBB wil de transparantie van de belastingtarieven te vergroten, vooral omdat de omvang van heffingskortingen wordt uitgebreid.

Nederland is gebouwd op ondernemerschap
Derk-Jan benadrukte het belang van bedrijven en ondernemers voor de Nederlandse economie. 2,3 miljoen actieve bedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor 60% van de economische toegevoegde waarde en 70% van de werkgelegenheid is afkomstig van het mkb. BBB is kritisch op de voorgenomen lastenverzwaring voor bedrijven, ondanks het positieve standpunt van de staatssecretaris van Financiën. BBB benadrukt dat veel van de voorgestelde maatregelen leiden tot een lastenverhoging voor het bedrijfsleven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om haar begroting beheersbaar te houden. Dat erkent BBB. Maar de stijgende uitgaven in combinatie met voorgenomen lastenverzwaringen staan daar echter haaks op.

Verhoging accijnzen heeft gevolgen voor grensregio’s
Het kabinet verhoogt de accijns op wijn, bier en sterke drank met 16%. Met de laatstgenoemde categorie, de sterke drank, krijgt het zwaar te verduren omdat de accijns op sterke dranken al hoger zijn dan die op bier en wijn. Ook deze lastenverzwaring maakt veel tongen los.

Naast de extra kosten voor consumenten worden mkb’ers in deze sector hard geraakt door dalende vraag en toenemende grenseffecten. We kijken naar de regio’s. Mkb-bedrijven die sinds jaar en dag een bijdrage hebben geleverd aan hun gemeenschappen gaan verloren. De zoveelste klap voor de middenstand op met name het platteland en de grensstreek.

Kaartje Slijtersunie
Derk-Jan wees ook op het kaartje van de SlijtersUnie. Het kaartje zegt: Grüße aus Deutschland. En er staan bij de winkel allemaal Nederlandse auto’s voor de deur. Als het dus al beter is om inkopen te gaan doen in Duitsland, bijvoorbeeld vanuit Enschede of Deventer, of misschien Amersfoort op een slechte dag, ja, dan is dit toch wel het verkeerde effect. Voorzitter, het is veel goedkoper. Nederlanders letten op de prijs. De accijnsverhoging gaat de overheid volgens BBB op den duur geld kosten.

Bekijk hier de inbreng van Derk-Jan Eppinkbbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...