Nieuwe Kamerleden beëdigd!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe Kamerleden beëdigd!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwe Kamerleden beëdigd!

Gepubliceerd op: 06-12-2023

Vandaag zijn onze Kamerleden officieel beëdigd! Caroline, Mona, Gijs, Henk, Lilian, Cor en Claudia kunnen zich vanaf vandaag Tweede Kamerlid noemen. Dat we slechts vier jaar na onze oprichting al met 7 Kamerleden sterk staan, overstijgt al onze verwachtingen. Dit is een duidelijk signaal dat Nederland klaar is voor verandering.

De porfefeuilleverdeling gaat er als volgt uit zien:

Caroline van der Plas, fractievoorzitter
– Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
– Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mona Keijzer, vice-fractievoorzitter
– Binnenlandse Zaken
– Digitale Zaken
– Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Media (OCW)
– Asiel en Migratie (J&V)

Gijs Tuinman
– Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
– Buitenlandse Zaken
– Defensie
– Koninkrijksrelaties
– EU-zaken

Henk Vermeer
– Economische Zaken
– Financiën

Lilian Helder
– Justitie en Veiligheid


Cor Pierik
– Water en Bodem (I&W)
– Klimaat (EZK)
– Ruimtelijke Ordening/Woningbouw (BiZa)


Claudia van Zanten
– Infrastructuur en Waterstaat
– Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...