Onduidelijkheid rondom besteding NPG en Nij-Begun geld, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Onduidelijkheid rondom besteding NPG en Nij-Begun geld, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Onduidelijkheid rondom besteding NPG en Nij-Begun geld, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 19-01-2024

In de provincie Groningen heerst onduidelijkheid en bezorgdheid over de besteding van Nationaal Programma Groningen (NPG) en mogelijk ook Nij-Begun geld. De ‘Baanbrekers’ zijn een paar (baanbrekende) ideeën voor de besteding van dit geld. Het is onduidelijk waar deze ideeën vandaan komen, aangezien noch de gemeenteraden noch de Provinciale Staten ze hebben goedgekeurd. Dit roept vragen op over de status van deze Baanbrekers, omdat de Staten en Raden normaal gesproken de richtlijnen bepalen.

Daarnaast bestaat er ook zorg over het democratisch toezicht op het NPG-bestuur. Zij staat niet onder toezicht van de gemeentelijke of provinciale volksvertegenwoordigers. Er is onduidelijkheid over welk toezicht er wel is en hoe democratische controle wordt uitgeoefend.

Vragen van het lid Vermeer (BBB) aan de Staatssecretaris van Mijnbouw over het Nationaal Programma Groningen

 1. Is de Staatssecretaris op de hoogte van de Provinciale Statenvergadering in Groningen op 20 december 2023, waarin de motie Staten in positie bij Nationaal Programma Groningen en Nij Begun unaniem is aangenomen?
 2. Heeft de Staatssecretaris kennis genomen van de kritiek die Gedeputeerde Susan Top uitte op het NPG bestuur in de Provinciale Staten van Groningen?
 3. Welke status hebben de zogenaamde ‘baanbrekers’? 
 4. Welke bewindspersoon is verantwoordelijk voor het functioneren van het NPG-bestuur?
 5. Waarom is er in de bestuursovereenkomst niet gekozen voor regie/democratische verantwoording in de regio met betrekking tot het NPG-bestuur?
 6. Wat vind de Staatssecretaris ervan dat het NPG-bestuur, in strijd met de bestuursovereenkomst, heeft laten weten geen bestuursevaluatie te laten plaatsvinden?
 7. Wie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van Nij Begun?
 8. Hoe wordt de regio, met name de volksvertegenwoordiging en de inwoners, hierbij betrokken en hoe wordt dit geborgd?
 9. Wie besluit uiteindelijk over de bestuurlijke opzet en de verantwoording van Nij Begun?
 10. Wie houdt toezicht en controle op de regie van Nij Begun en hoe vaak en hoe wordt dit periodiek geëvalueerd?
 11. Is de Staatssecretaris het met BBB eens dat dit zo lokaal mogelijk belegd zou moeten worden?
 12. Hoe wordt voorkomen dat het NPG en Nij Begun vooral een leuke subsidiepot wordt voor handige netwerkers en geen brede toegang en toepassing krijgt?
 13. Onderkent de staatssecretaris dat de onvrede over het NPG-bestuur niet positief bijdraagt aan het zo noodzakelijke herstel van vertrouwen in de regio?
 14. Wilt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...