Oude pensioenrechten zonder toestemming overzetten is een aantasting van eigendomsrechten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Oude pensioenrechten zonder toestemming overzetten is een aantasting van eigendomsrechten

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Oude pensioenrechten zonder toestemming overzetten is een aantasting van eigendomsrechten

Gepubliceerd op: 17-01-2024

Het kan nooit zo zijn dat pensioenrechten van individuele deelnemers zonder enige toestemming worden overgezet naar een ander stelsel. Het zijn wel hún rechten. Eigendomsrechten zelfs. En eigendom is een grondrecht, dat kun je niet zomaar afnemen of in waarde laten verminderen.’ aldus Henk Vermeer in zijn maidenspeech.

BBB heeft vanaf het begin inhoudelijke bezwaren geuit en tegen de wet gestemd tijdens de behandeling in 2022. BBB vreest dat de Pensioenwet de pensioenuitkering onzekerder maakt, wat volgens Henk Vermeer direct invloed heeft op het dagelijks inkomen voor boodschappen, huis en energierekeningen.

Een cruciaal punt in het debat is de overgang van pensioenrechten van het oude naar het nieuwe stelsel, bekend als ‘invaren’. Henk Vermeer benadrukt het belang van instemming van pensioengerechtigden en verzet zich tegen het overzetten van individuele rechten zonder toestemming, omdat eigendomsrechten niet zomaar ontnomen kunnen worden.

Laten we koesteren wat we hebben en tegelijkertijd streven naar een nog beter en rechtvaardiger pensioenstelsel, met respect voor eigendom, keuzevrijheid en solidariteit waar nodig.

Bekijk hier onder de Maidenspeech van Henk Vermeer

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...