Poliklinieken in ziekenhuis Zierikzee dreigen te verdwijnen, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Poliklinieken in ziekenhuis Zierikzee dreigen te verdwijnen, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Poliklinieken in ziekenhuis Zierikzee dreigen te verdwijnen, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 06-03-2024

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz), dat samenwerkt met het Erasmus MC Rotterdam, overweegt om zijn poliklinieken uit Zierikzee weg te halen. In Zeeland is de gezondheidszorg al sterk gecentraliseerd, wat problemen oplevert vanwege de eilandstructuur en de grote afstanden tot ziekenhuizen. Dit betekent opnieuw een bedreiging voor de medische voorzieningen in Zeeland. Caroline Van der Plas stelt vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Adrz plant de verwijdering van zijn poliklinieken uit Zierikzee vanwege een voortdurend personeelstekort en toenemende financiële lasten.

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht Adrz verrast vriend en vijand met sluiting poliklinieken in Zierikzee; college stuurt brief op poten | 28 februari 2024 

 1. Bent u op de hoogte van de situatie rondom de sluiting van de poliklinieken in Zierikzee? Wat is uw reactie hierop?
 2. Hoe beoordeelt u de zorgvuldigheid waarmee het Adrz deze beslissing heeft genomen, gezien eenzijdige besluitvorming op basis van bedrijfsmatige afwegingen, het feit dat gemeente, partners en inwoners onaangenaam verrast werden, er geen afgewogen oordeel met meerdere scenario’s ligt en dat er zo weinig begrip is getoond voor de gevolgen voor de regio?
 3. Welke stappen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de zorg voor de regio en in dit geval Zeeland behouden blijft? Bent u bereid om in gesprek te gaan met het Adrz, zorgverzekeraar CZ, gemeente, provincie en andere betrokken partijen om tot een oplossing te komen voor de korte en langere termijn?
 4. Wat is uw visie op behoud van zorg in de regio gezien de verdergaande concentratie van de zorg (in geval van Zeeland in Goes) en de mogelijke gevolgen hiervan voor de ouderen (op Schouwen-Duiveland), met name in termen van toegankelijkheid en risico op zorgmijding? Welke verantwoordelijkheid hebben zorgverzekeraar en Adrz hierin, welke rol ziet u hierin voor uzelf, mede in het licht van de ambities vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord?
 5. Hoe beoordeelt u de rol van zorgverzekeraar CZ hierin? Is u bekend of er ook bij de zorgverzekeraar een afgewogen oordeel heeft plaatsgevonden in het licht van de wettelijk vastgelegde zorgplicht (zie ook: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_323566_22/1/)?
 6. Heeft u in beeld wat een sluiting van de poliklinieken in Zierikzee zou betekenen voor het zorgsysteem als geheel in dit gebied?
 7. Wat vindt u van de opmerking van het gemeentebestuur dat deze sluiting gevolgen kan hebben voor de aantrekkingskracht van het eiland als woongebied voor ouderen? Bent u het eens met hun zorgen omtrent een mogelijk vertrek van inwoners naar beter bereikbare zorglocaties, zeker wanneer dit ouderen betreft die al hun leven lang op Schouwen-Duiveland wonen?
 8. Hoe gaat de minister in samenwerking met de provincie en desbetreffende gemeente ervoor zorgen dat mocht dit besluit doorgaan inwoners gerustgesteld worden en een ongewenst, toenemend risico op zorgmijding wordt voorkomen? Op welke wijze kunt u het zorgsysteem op Schouwen-Duiveland versterken en welke rol en verantwoordelijkheid ziet u hierin voor zorgverzekeraar CZ?
 9. Heeft uw ministerie signalen ontvangen van andere zorginstellingen over vergelijkbare problemen en mogelijke sluitingen? Zo ja, welke acties onderneemt u om deze problemen aan te pakken?
 10. In hoeverre is er overleg geweest tussen het Adrz en de gemeente en zorgpartners op Schouwen-Duiveland om tot alternatieve oplossingen te komen? Zijn er andere opties besproken, zoals samenwerking met het verpleeghuis?
 11. Hoe beoordeelt de minister het belang dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hecht aan het behoud van basisvoorzieningen in een regio, zoals blijkt uit het feit dat de enige school voor voortgezet onderwijs in de desbetreffende regio aanvullende middelen ontvangt in het kader van ‘laatste school in de regio’? En als de minister dit positief beoordeelt waarom ziet zij dan niet het belang in van het behoud van zorgvoorzieningen in een regio?
 12. Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van het minimale niveau van basisvoorzieningen in een regio? Zijn dergelijke zorgvraagstukken niet te ver verwijderd van democratische besluitvorming en daarmee ook van de inwoners?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...