Reactie op regeerakkoord – Persbericht

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Reactie op regeerakkoord – Persbericht

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Reactie op regeerakkoord – Persbericht

Gepubliceerd op: 16-12-2021

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”45101″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]We hebben het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gelezen en hopen dat het nieuwe kabinet niet alleen gaat zien en kijken maar ook wat gaat doen. De coalitie geeft nu al aan dat ze de plannen niet in deze kabinetsperiode kunnen realiseren. Dat wijst op een gebrek aan lef, daadkracht of over de verwachting van de duur van dit kabinet.

Eerst het positieve nieuws: BBB vindt het fijn dat de coalitie op een aantal punten goed heeft gekeken naar het BBB-programma. Zoals de afschaffing van de studentenlening, de verhuurdersheffing, de strijd tegen de verrommeling en verdozing van onze leefomgeving en het stoppen met mega-zonneparken op het platteland.

Vertrouwen in de overheid

Fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB vraagt zich echter vooral af wat het kabinet gaat doen om het maatschappelijke draagvlak te verhogen. Kun je met hetzelfde schip en dezelfde kapitein een nieuwe koers varen? Het akkoord bevat geen enkele concrete maatregel om het vertrouwen in de overheid te verhogen.

Er wordt gewerkt aan, gestimuleerd tot, meer aandacht gegeven aan, en allerlei van dit soort woorden om de relatie burger-overheid te verbeteren. Er is geen enkele zelfreflectie op de houding van kabinet en overheid in de afgelopen jaren. Net alsof de rest van Nederland moet veranderen…

Zorg

De zorguitgaven beperken. Dat is een heel erg slecht idee. Zorguitgaven stijgen nou eenmaal. Dat doen ze al decennia. Sinds 1972 zijn de zorguitgaven gestegen met een factor 15. Deels komt dit door inflatie en deels bijvoorbeeld door de vergrijzing. We worden ouder en als je ouder wordt, krijg je meer kwaaltjes. En als je meer kwaaltjes krijgt, heb je meer zorg nodig. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te weten.

Nu zitten we ook nog in een coronacrisis, waarvan we niet eens weten hoe lang dit nog druk geeft op de zorg. Misschien nog wel jaren, want voordat er weer genoeg handen aan het bed zijn, zijn we jaren verder. Bij goed beleid dan, welteverstaan.

De vooruitzichten over de Omikron-variant zijn bovendien niet goed en er bestaan scenario’s dat het aantal besmettingen bij mensen met deze variant, door het plafond zullen gaan.

Het is bizar dat de nieuwe coalitie met de wetenschap van achteraf de uitgaven in de zorg juist nu wil beperken. Dit is al eerder gebeurd, in 2007 en 2015 bijvoorbeeld en we hebben gezien waar dit toe heeft geleid. Torenhoog ziekteverzuim, mensen die van ellende de zorg hebben verlaten, te weinig handen aan het bed, te weinig zorgpersoneel in alle lagen van de zorg, te weinig IC-personeel, achterstanden in de zorg, veel uitgestelde zorg, en Kabinetten Rutte II en Rutte III, die niks hebben gedaan met de waarschuwingen van de veiligheidsdiensten in 2016 dat de zorg niet was toegerust op een pandemie.

Lekker vooruitzicht, met dit regeerakkoord…

Het is namelijk maar net welke KEUZE men wil maken..

Hoe kun je het verkopen aan de samenleving dat je wel kunt kiezen voor een schilderij van Rembrandt dat 150 miljoen kost, maar niet voor extra investeren in de zorg? Nee, met de boodschap komen dat er straks 4,5 miljard euro minder aan zorguitgaven wordt besteed. Wat BBB betreft kan je in allebei investeren. Het is namelijk maar net welke KEUZE men wil maken. Er is geld, er is dekking te vinden. Afgelopen anderhalf jaar is 90 miljard uitgegeven aan steunpakketten en allerlei andere coronamaatregelen. Deze coalitie kiest dus niet voor de zorg. Dat is een harde conclusie.

En waarom heeft de coalitie wel geld over voor klimaat maar niet voor gezondheid? Het toont aan dat de slogan “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” niets meer is dan een woordenbrij van een coalitie die oude wijn in oude zakken presenteert. Het is tijd voor gezond verstand!


Toets

Er komt een ‘doenvermogenstoets’, mogelijk een ’generatietoets’ en een ‘invoeringstoets’. BBB mist de PLATTELANDSTOETS. De Tweede Kamer wil bijvoorbeeld meer politieposten op het platteland, onder meer voor bestrijding van drugscriminaliteit, maar in het coalitieakkoord geen woord hierover. De coalitie zegt dat elke regio telt. Toch wordt er geen structureel geld vrijgemaakt voor de zogenaamde Regiodeals. Hoe belangrijk vind je het dan?

Financiën gemeenten

De partijen willen de financiële positie van provincies en gemeenten verbeteren maar trekt hiervoor op termijn minder geld voor uit. Wel geven ze de gemeenten de suggestie mee om meer geld op te halen via een vervanger voor de OZB. Dit klinkt als een voortzetting van het beleid om net te doen of Den Haag werkt aan lastenverlichting voor de burger maar dat vervolgens via de gemeenten weer op het bordje van dezelfde burger legt.

Armoede en schulden

Het toeslagen-circus afschaffen en de kinderopvang bijna gratis maken is een goed plan. Mensen moeten in de basis genoeg verdienen om normaal te kunnen leven….

De inzet van armoede- en schuldaanpak staat echter haaks op de voorgenomen maatregelen in de landbouw (en andere sectoren). Door klimaatdoelen naar voren te halen en onhaalbare doelen te stellen, zullen voedsel, en andere essentiële producten voor de burger fors duurder worden. De pensioenplannen worden doorgezet en we moeten goed kijken naar welke gevolgen dit heeft, want momenteel blijven de pensioenen te ver achter terwijl er veel geld in de potten zit. Ook de zogeheten ’tussengeneratie’ van studenten blijft zitten met een grote studieschuld. De 1 miljard is een druppel op de gloeiende plaat.

Schadevergoedingen

En wat betreft het Toeslagenschandaal, de waterschade in Limburg en de aardbevingsschade in Groningen: rond het af! Er wordt gepraat over “de komende jaren”. Dat geeft geen vertrouwen in de snelheid en daadkracht. Om maar te zwijgen over de hoge uitvoeringskosten. Miljarden die niet naar getroffenen gaat maar naar consultants en ambtenaren. Miljarden uitgeven aan papier.

Klimaat

Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde maar BBB vraagt zich af waarom we hogere eisen stellen dan afgesproken in Europa? Wat doet dit met onze mondiale concurrentiepositie en de portemonnee van de burger?

Of zal de boer hier ook weer aan het kortste eind trekken?

De coalitie gaat de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering versnellen van 2035 naar 2030. Hoe dom is het om iets dat nu al tot grote problemen leidt ook nog te versnellen vraagt BBB zich af? Wat gaat dit betekenen voor het verbeteren van de infrastructuur, het vernieuwen of versterken van de vele bruggen die door de zware verkeersbelasting van de afgelopen decennia in slechte staat zijn en wat betekent dit voor de woningbouw? Of zal de boer hier ook weer aan het kortste eind trekken?

Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën en we helpen het MKB met verduurzamen. Maar ondertussen wordt de landbouwsector, de sector die al koploper is in de wereld op het gebied van duurzaamheid en innovatie, ingekrompen en wordt onteigening van boeren niet uitgesloten. Waar is de tijd dat VVD en CDA er nog waren voor de ondernemers? Of worden boeren niet gezien als ondernemers? Deze coalitie neemt een zeer groot risico op het gebied van voedselzekerheid!

Veehouderij

Oh ja, het akkoord praat over “..de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij.” Dit is een regelrechte schoffering van onze veehouders die bij de wereldtop op het gebied van dierenwelzijn behoren. Blijkbaar hebben de coalitiepartijen geen specialisten met kennis van de landbouw meer in hun gelederen. We geven ze graag adviezen op dit gebied.

Onderwijs

Er komt meer aandacht voor Ambacht en Vakwerk en ook nog eens dichtbij huis. Maar tegelijkertijd wordt er niet genoeg geïnvesteerd in het openbaar vervoer op het platteland. Om de vakmensen en de kennis in Nederland te behouden is het van belang dat er strenger wordt toegezien dat geld voor Nederlands academisch onderzoek in Nederland blijft i.p.v. dat deze via buitenlandse studenten gekaapt wordt door buitenlandse mogendheden.

Migratie

Er staat in het akkoord niks over de betere spreiding van vluchtelingen in Nederland en het ontlasten van kleine dorpen en steden. Wel komt er een ongewenstverklaring voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet vrijwillig terugkeren. Maar zonder enige handhaving van deze verklaring en het verhogen van het jaarlijks aantal vluchtelingen zullen de problemen alleen maar toenemen. BBB ziet graag een beperkte migratie die haalbaar is, draagvlak heeft en waarvoor er voldoende capaciteit is.

Rekeningrijden

Er gaat de komende jaren ook gewerkt worden aan een kilometerheffing die feitelijk gewoon een plattelandsheffing is. Daar moet je immers de meeste kilometers rijden om bij een voorziening of werk te komen. BBB is tegen rekeningrijden. Het zorgt er ook helemaal niet voor dat mensen minder gaan rijden. Kijk naar de torenhoge benzineprijzen. Geen auto die er minder om is gaan rijden. Rekeningrijden is niets meer dan een melkkoe waarbij de hardwerkende burger verder wordt uitgemolken.

Mocht de coalitie rekeningrijden er doorheen drukken, dan moeten er wat BBB betreft aparte tarieven komen voor stad en platteland. Die heffing vervangt trouwens ook bestaande tol-routes, zoals de Westerscheldetunnel en de Kiltunnel. De coalitie legt dus het besluit van de Tweede Kamer om de Westerscheldetunnel NU al tolvrij te maken gewoon naast zich neer! Uitstel hiervan is onacceptabel.

Het doel van de nieuwe coalitie lijkt door lukraak Kamerbreed iedereen iets toe te stoppen draagvlak te willen creëeren. Het is tijd voor gezond verstand, nuchterheid en constructief realisme! Sluit je aan bij BBB! Word hier lid![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...