Rolstoelgebruiker stond vast op NS-station, BBB stelt kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rolstoelgebruiker stond vast op NS-station, BBB stelt kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rolstoelgebruiker stond vast op NS-station, BBB stelt kamervragen

Gepubliceerd op: 29-08-2023

Annemarie, afhankelijk van haar rolstoel, stond midden in de nacht vast op het perron omdat de lift op het station stuk was. Uiteindelijk hebben politie en brandweer haar moeten helpen. Het is van groot belang dat rolstoelgebruikers gelijkwaardig en zonder obstakels kunnen deelnemen aan het openbaar vervoer. Wij willen graag weten hoe de regering ervoor gaat zorgen dat rolstoelgebruikers ondersteund worden en volwaardig kunnen deelnemen aan het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen en eventuele obstakels zoals niet werkende liften moeten worden weggenomen. Caroline van der Plas stelt kamervragen.

Vragen namens het lid van der Plas (BBB) aan de minister van Langdurige zorg en Sport en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het schrijnende bericht van een rolstoelgebruiker, zoals beschreven in het artikel “Rolstoelgebruiker Annemarie in de kou laten staan door NS: ‘Dit mag niet gebeuren” op Hart van Nederland (20 Augustus 2023).

1.     Bent u op de hoogte van het incident waarbij rolstoelgebruiker Annemarie door de Nederlandse Spoorwegen (NS) in de kou is blijven staan? Zo ja, hoe beoordeelt u deze handelswijze van NS?

2.     Is het volgens de huidige wet- en regelgeving toegestaan dat NS-rolstoelgebruikers in dergelijke situaties aan hun lot overlaat en hen in de kou laat staan? Zo ja, acht u dit acceptabel en in overeenstemming met het recht op toegankelijkheid voor mensen met een handicap?

3.     Is de minister het met de BBB eens dat wanneer essentiële voorzieningen voor rolstoelgebruikers zoals een lift niet functioneren een toegankelijke vorm van vervangend vervoer moet worden aangeboden, en zo ja hoe gaat de minister dit vormgeven en promoten?

4.     Bestaan er momenteel voldoende faciliteiten en voorzieningen op NS-stations om ervoor te zorgen dat rolstoelgebruikers zonder problemen kunnen reizen? Zo niet, op welke manier en binnen welk tijdsbestek gaat u de situatie verbeteren?

5.     In het overheidsplan Openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen worden bij de toegankelijkheid van treinen werkende liften niet genoemd. Is de minister het met de BBB eens dat juist voor mensen in een rolstoel een werkende lift van belang is om een toegankelijk openbaar vervoer te hebben, en zo ja wil de minister de vervoerders gaan verzoeken dit op te nemen in de maatregelen? 

6.     Wat is uw reactie op de uitspraak in het artikel ‘’Het was niet de eerste keer dat zij last had van deze lift. Een half jaar geleden heb ik hierdoor een ziekenhuisafspraak gemist. Toen was de lift vier weken kapot’’. Is de minister het met de BBB eens dat het onacceptabel is dat rolstoelgebruikers constant te maken krijgen met ontoegankelijk openbaar vervoer en hierdoor zelfs ziekenhuisafspraken missen?

7.     In het artikel wordt gesteld dat rolstoelgebruikers meerdere keren te maken krijgen met een ontoegankelijk openbaar vervoer en opnieuw aan hun lot werden overgelaten door de NS, Welke stappen gaat u ondernemen om dergelijke nalatigheid in de dienstverlening van NS aan te pakken en herhaling in de toekomst te voorkomen?

8.     Bent u bereid om, met inachtneming van de belangen van mensen met een handicap, strengere regelgeving op te stellen om ervoor te zorgen dat NS en andere vervoersbedrijven hun verantwoordelijkheid jegens rolstoelgebruikers volledig nakomen? Zo ja, op welke termijn kunt u met voorstellen hiertoe komen?

9.     Op welke manier wordt er momenteel toezicht gehouden op de dienstverlening van NS aan mensen met een handicap? Wordt er op enige wijze gecontroleerd of zij voldoen aan hun verplichtingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...