Rondetafel gewasbeschermingsmiddelen 14.00 uur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rondetafel gewasbeschermingsmiddelen 14.00 uur

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Rondetafel gewasbeschermingsmiddelen 14.00 uur

Gepubliceerd op: 12-01-2022

 

Vandaag om 14.00 uur is er een rondetafelgesprek over gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft Fractievoorzitter Caroline van der Plas samen met Thom van Campen (VVD) georganiseerd om de Tweede Kamer meer kennis te geven. Een uitleg van Caroline.

Een van de aanwezigen vanmiddag is de ‘Meten=Weten’, een actiegroep uit Drenthe. Zij spreken van een ‘deken van landbouwgif’. Klopt dat?

Het rapport van M = W staat vol met suggestieve opmerkingen die niet verder worden onderbouwd. Een rapport vol aangetoonde stoffen die geen relatie met landbouw hebben. Geen representatieve monstername, geen gecertificeerde monsternemers, geen geaccrediteerd lab. 

Het rapport van M = W stelt: “Het vorige kabinet heeft al geschreven dat zij in 2030 pesticiden vrijwel zonder chemicaliën wil zien”. Dat is niet juist, in de toekomstvisie 2030 staat omschreven dat het doel is een landbouw met nagenoeg geen emissies naar het milieu. Geen emissies naar milieu is iets heel anders, en sluit het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zeker niet uit. Maar dit stuurt naar een sterk verbeterde inzet. 

Uiteindelijk is ons aller doel het terugbrengen van de milieu impact van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan door een andere middelen keuze indien mogelijk, door het inzetten van precisietechnieken, of door het werken met emissie-reducerende maatregelen op het erf en op het land.

Het rapport van M = W stelt tevens “EU wil daarnaast in 2030  halvering van het gebruik van pesticiden via de Boer-tot-Bordstrategie.” Het is niet een halvering van het gebruik waar naar gestreefd zou moeten worden, maar een halvering van de milieu impact. Volume zegt niets over milieu impact; biologische middelen kennen vrijwel altijd een hogere hectare dosering, dus als we volledig zouden (kunnen) overschakelen op biologische gewasbeschermingsmiddelen om ziekten en plagen aan te pakken, levert dat géén reductie in het (volume) op.

Het rapport van M = W staat vol met chemische stoffen die (al lang) niet (meer) gebruikt (mogen) worden in de landbouw maar uiteraard nog wel gevonden kunnen worden. De titel zou dus evengoed bijvoorbeeld de termen ‘industriegif’, ‘moestuingif’, ‘huisdiergif’ of ‘asfaltgif’ kunnen bevatten.

Ook is het gebruik van het woord “landbouwgif” = bewust polariseren. M= W deed dat eerder en hun partner (Natuurmonumenten) distantieerde zich van de polariserende uitspraken.

Het is gegoochel met termen en definities om hun verhaal kracht bij te zetten.

Sowieso dekt de titel van het persbericht van M = W “Deken van landbouwgif” de lading niet. Nergens in het rapport wordt het beweerd of aangetoond. Het is gegoochel met termen en definities om hun verhaal kracht bij te zetten. In het voorwoord: “In dit rapport gebruiken we de term ‘bestrijdingsmiddel’ voor gewasbeschermingsmiddelen, biociden, anti-parasitaire diergeneesmiddelen en voor de metabolieten van deze stoffen”. Titel bericht: “deken van landbouwgif”. De intentie is weer duidelijk.

Gegoocheld wordt ook met “drooggewicht” en “microgrammen”. Normaal gesproken wordt er gerapporteerd in kg/mg vers gewicht. In dit rapport is echter alles in droog gewicht gedaan, daardoor komen de waarden ook op een hoger niveau te liggen (factor 2 tot 5).

M = W schrijft zelf in het rapport: “Wij konden niet vaststellen waar het veel gevonden difenyl (ook wel bifenyl genoemd) vandaan kwam. Het maakt veelal ongeveer 50% uit van het totale gehalte bestrijdingsmiddelen in de genomen monsters. Deze stof wordt overigens in vergelijkbare hoeveelheden aangetroffen in de vegetatie in Gelderland en Duitsland. Deze stof is helemaal niet toegelaten in Europa (al zeker 15 jaar niet!). Deze kan ook echter ook uit industriële bronnen komen. Men zegt dus eigenlijk zelf dat van de hoeveelheden die men heeft gevonden het grootste deel niet uit de landbouw komt: zij noemen het echter een bestrijdingsmiddel maar weten de bron dus totaal niet en weten blijkbaar niet dat het niet uit de landbouw kan komen.

Bifenyl is afkomstig uit verbrandingsprocessen van olie, hout, houtskool, etc… Van Chloorprofam is bekend dat het vluchtig is. Kortom deze is problematisch en afkomstig uit de landbouw. Om deze reden is de verkoop sinds medio 2019 ook verboden…. DEET is geen landbouwmiddel maar middel dat natuurwandelaars gebruiken om muggen van het lijf te weren. En voor honden als anti-tekenmiddel. Anthraquinon komt ook niet uit de landbouw. Deze stof komt ook (net als Bifenyl) uit verbrandingsprocessen en hout-verduurzamingsproducten. 

Dus als je niets aantoont is het ook niet goed?

Het rapport van M = W stelt “Een weinig geruststellend feit is het dat in Europa er helemaal geen bestrijdingsmiddelen normen bestaan voor veevoer”. Dat is niet correct, daar moet wel data voor aangeleverd worden. Dit is een mooie; “Werkzame stoffen waarvan extreem lage dosis nodig zijn per hectare zijn ongewenst, omdat na toepassing residuen in bodem of vegetatie door de gangbare analysemethodes niet aantoonbaar zijn.” Dus als je niets aantoont is het ook niet goed?

Hoe belangrijk is voedselzekerheid voor ons (nog)? 

Tot slot: Minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen en biociden betekend 35% meer land nodig om eenzelfde voedselproductie te behouden, en dat hebben we niet!  Minder product zal betekenen dat de voedselprijzen fors zullen stijgen. Wie gaat het dan doen? Wie gaat ons voedsel maken? Gaan we importeren en ons afhankelijk maken voor één van onze belangrijkste eerste levensbehoeften? Gaan we accepteren dat men elders natuur gaat vernielen om voor ons te telen. En hoe garanderen we dan de milieu-impact daar? En stellen we ook de zelfde eisen aan de kwaliteit, etc…?  Eigenlijk is de wezenlijke vraag die we ons hier stellen: hoe belangrijk is voedselzekerheid voor ons (nog)? 

Het Rondetafelgesprek is vanmiddag 14.00 uur live te volgen via de App Debat Direct of klik hier voor de link. Meer informatie over het gesprek, inclusief de sprekers kun je hier vinden.

 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...