Schokkend onderzoeksrapport over jeugdzorginstelling, BBB stelt kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schokkend onderzoeksrapport over jeugdzorginstelling, BBB stelt kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Schokkend onderzoeksrapport over jeugdzorginstelling, BBB stelt kamervragen

Gepubliceerd op: 29-08-2023

Op 28 augustus 2023 heeft het artikel “Niet geholpen, wel pijn gedaan: schokkend onderzoek bij jeugdzorginstelling” in de Gelderlander de aandacht gevestigd op alarmerende toestanden binnen jeugdzorginstelling Woodbrookers. De onthullingen over ernstige misstanden binnen de instelling, waaronder het gebruik van pijnprikkels bij jongeren, roepen bezorgdheid op over de veiligheid en behandeling van deze kwetsbare groep. Naar aanleiding van deze zorgwekkende onthullingen hebben wij hierover Kamervragen ingediend. 

Vragen namens het lid van der Plas (BBB) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het schokkende bericht over een jeugdzorginstelling, zoals beschreven in het artikel “Niet geholpen, wel pijn gedaan: schokkend onderzoek bij jeugdzorginstelling‘’ van de Gelderlander (28 Augustus 2023). 

  1. Bent u op de hoogte van het geheime onderzoeksrapport over jeugdzorginstelling Woodbrookers waarin ernstige misstanden zijn blootgelegd? Zo ja, kunt u toelichten welke stappen er zijn genomen naar aanleiding van dit rapport en dit onderzoeksrapport met de Kamer delen?
  2. Bent u op de hoogte van andere onderzoeksrapporten over jeugdinstellingen waarin misstanden worden blootgelegd, zo ja kunt u deze met de Kamer delen en voorzien van uw reactie? 
  3. Klopt het dat pijnprikkels, als methode om jongeren te begrenzen, werden ingezet in Woodbrookers? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen om deze verouderde en ongepaste methode overal uit te bannen? 
  4. Is de Staatssecretaris het met de BBB eens dat de uitspraak in het artikel ‘’toch wordt een jongere als ze agressief wordt niet alleen vastgepakt en naar de grond gewerkt, maar ook met toediening van een pijnprikkel naar haar kamer of een ‘time-out ruimte’ gebracht. Daar wordt ze in eenzaamheid opgesloten’’ volkomen onacceptabel is en nooit mag voorkomen? 
  5. In dit rapport wordt gesteld dat er bij jongeren die binnen komen niet goed wordt gekeken waar hun problemen vandaan komen maar er wel wordt gewerkt aan het aanpakken van problematisch gedrag. Is de staatssecretaris het met de BBB eens dat er meer moet worden gekeken naar de behoeften van de desbetreffende jongere? 
  6. In hoeverre is de veiligheid van de jongeren in Woodbrookers gegarandeerd? Hoe kan het dat buurtbewoners zich onveilig voelden en zelfs overlast, vernielingen en geweld hebben ervaren? Welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid in en rondom de instelling te waarborgen? 
  7. Bart Tromp, docent en onderzoeker bij de RUG en zelf ook kinderrechter stelt dat hier fundamentele rechten van ouders en kinderen zijn geschonden, hoe kijkt de Staatssecretaris hiernaar? 
  8. Worden de meldingsplicht en protocollen met betrekking tot calamiteiten en incidenten in jeugdzorginstellingen voldoende nageleefd? Hoe kan het dat er in Woodbrookers geen melding werd gemaakt van ernstige incidenten en seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...