Stemverklaring moties Koning

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stemverklaring moties Koning

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stemverklaring moties Koning

Gepubliceerd op: 23-01-2024

De Koning belasting laten betalen, het klinkt logisch. BBB deelt het gevoel dat iedereen een gelijke bijdrage moet doen aan onze samenleving. Maar het voorstel van D66 stuit op grote bezwaren bij onze Tweede Kamerfractie. We kunnen dan ook niet instemmen met de motie-Sneller, die dat voorstelt.

De Koning is namelijk niet zomaar een ambtenaar, hij is ons staatshoofd. Dat is hij niet tussen 9 en 5, maar 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Zijn rol ligt vast in de Grondwet. Dat is om een goede reden: hij is namelijk de rots waar ons staatsbestel op is gebouwd.

Het is het BBB niet duidelijk of het belasten van de Koning de rest van de belastingbetalers geld oplevert, of dat het juist geld gaat kosten. Naar waarschijnlijkheid zal de Koning ongeveer 500.000 euro aan belasting moeten betalen, die gecompenseerd moet worden. Om dit helder te krijgen  moeten speciale ambtenaren worden ingezet om dit grondig te onderzoeken en bestaande wetgeving aan te passen. De vraag is dus of de kosten opwegen tegen de baten.  D66 is niet bereid te wachten op een onderzoek daarover.

Aan het belasten van de Koning gaat een erg lang en ingewikkeld wetgevingsproces vooraf. Momenteel is het voorstel van D66 ongrondwettelijk. Dus na aanname van de motie zal er op het Ministerie van Algemene Zaken een grondwetswijziging worden voorbereid. Deze moet worden voorgelegd aan de Raad van State, vervolgens worden behandeld in de Tweede Kamer en daarna  in de Eerste Kamer. Na nieuwe verkiezingen wordt deze vervolgens opnieuw in de Tweede Kamer behandeld, om aansluitend nogmaals naar de Eerste Kamer te gaan. Daarna zal het ministerie van Financiën een aparte ‘wet belasting Koning’ moeten schrijven. Ook deze moet via de Raad van State naar de Tweede Kamer, om uiteindelijk in de Eerste Kamer behandeld te worden. Dit kost vele jaren en miljoenen euro’s. BBB is stellig van mening dat ons tijd en geld veel kan worden gebruikt om echte problemen op te lossen in Nederland. Waar het hier eigenlijk over gaat is dat linkse partijen uit zijn op de afschaffing van het Koningshuis. Dat geldt niet voor BBB. 

BBB steunt het matigen van de salarissen van Kamerleden en bestuurders, maar we zien de kwestie van de Koning anders. De Koning kan zichzelf niet verdedigen in het parlement. Hij heeft niet gesolliciteerd voor zijn baan, hij is als Koning geboren en kan geen andere baan of inkomstenbron aannemen. Dat zou ook ontzettend onwenselijk en gevaarlijk zijn. Motie-Deen wil de Koning vragen om salaris in te leveren. Dit is een staatsrechtelijke misvatting. De Tweede Kamer kan de Koning geen open vraag stellen en een eerlijk antwoord verwachten, de Koning kan enkel ‘ja’ zeggen. De Tweede Kamer heeft de Koning qua salaris zelf in een wettelijk kader gedwongen. Zoals bij veel Nederlanders hoort daar een jaarlijkse inflatiecorrectie bij. Het is dan ook hypocriet om van de Koning te vragen van een deel van zijn grondwettelijk geregelde salaris af te zien en ondertussen trouwens als Tweede Kamerleden dit jaar gewoon een flinke loonsverhoging te accepteren. Daarnaast is dit niet de eerste keer dat we deze discussie voeren. Het is een herhaling van zetten.

Alles bij elkaar kan BBB op dit moment dus niet instemmen met motie-Sneller en motie-Deen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...