Stikstofwaanzin bereikt dieptepunt: BBB wil spoeddebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stikstofwaanzin bereikt dieptepunt: BBB wil spoeddebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Stikstofwaanzin bereikt dieptepunt: BBB wil spoeddebat

Gepubliceerd op: 03-06-2022

Het Kabinet ligt op ramkoers met Nederland door onze boeren en tuinders in de etalage te zetten en weg te jagen. Woningbouw lijkt de voornaamste reden om tandje erbij te zetten om boeren massaal uit te gaan kopen. Fractievoorzitter Caroline van der Plas wil het Stikstofdebat, dat al was aangevraagd, met Spoed in de Kamer houden.

Vandaag heeft Caroline van der Plas gevraagd om het stikstofdebat zo snel mogelijk op de agenda te zetten. Het Kabinet heeft zichzelf in deze stikstofpuinhoop gewurmd en laat tienduizenden boeren bloeden voor de eigen onkunde. Het “stikstofprobleem” is een zelf gecreëerd probleem. Onze Nederlandse boeren zijn het afvoerputje.

Staat natuur

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) stelt dat 80% van de Nederlandse stikstofgevoelige natuurgebieden in goede of verbeterende staat is. (figuur 1) Het PBL zegt ook dat de Kritische Depositie Waarden (de mate van stikstofneerslag op natuur) te scherp gesteld zijn. Het duingebied heeft bijvoorbeeld hoge neerslag stikstof (figuur 2), maar de instandhouding van de natuur is positief tot stabiel. (figuur 3)

Tekst gaat verder onder afbeeldingen.

Ook betreft het hier cijfers tot en met 2018. Hoe het nu zou zijn, is namelijk de vraag. Immers, sinds 2018 zijn er 200.000 runderen minder, anderhalf miljoen varkens minder en 8 miljoen kippen minder. Wordt hier ook mee “gerekend”, of blijft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit oude data gebruiken? Verder stelt het PBL dat het overschrijden van de KDW’s (die normen zijn overigens onhaalbaar, zegt het PBL) dat de natuur niet per se hoeft te verslechteren, maar dat er risico op verslechtering van stikstofgevoelige gebieden toeneemt. Ook moet er kritisch gekeken worden naar natuurbeheer, en of dat juist toegepast wordt.

Commissie Hordijk

Leen Hordijk, van de Commissie Hordijk (!), die twee jaar geleden het tweede rapport opleverde over het niet werkende stikstofmodel Aerius, vindt dat de Wet natuurbescherming moet worden aangepast. „Het loopt vast”, stelde hij vorige week in vakblad Vee & Gewas.

Oproep aan provincies

Boeren hebben al vaak gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Maar er wordt constant niks mee gedaan. Nul komma nul. De emissiereductiedoelen (70-80%) zijn zó belachelijk en onrealistisch hoog dat grootschalige kaalslag op het platteland komt als boeren worden uitgekocht. BBB sluit zich bij LTO aan in oproep aan provincies om stevig in verzet te gaan tegen deze onmogelijke Haagse dictaten.

BBB sluit zich bij LTO aan in oproep aan provincies om stevig in verzet te gaan tegen deze onmogelijke Haagse dictaten.

Caroline van der Plas: ‘ Tienduizenden boeren zijn verdrietig en woedend over de uitgelekte plannen die vanochtend, zonder enig gevoel voor menselijkheid (!), door het Kabinet over hen zijn heen gestort. De “menselijke maat” is ook hier ver te zoeken. Ik schaam mij diep daarvoor.’

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...