Tweede Kamer vindt 2030 ‘niet heilig’ – Motie van Wantrouwen verworpen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Tweede Kamer vindt 2030 ‘niet heilig’ – Motie van Wantrouwen verworpen

Gepubliceerd op: 09-11-2022

Een meerderheid van de Tweede Kamer verklaart 2030 ‘niet heilig’. De motie om 2030 niet dogmatisch te laten zijn werd door een meerderheid van de Kamer gesteund. Daarnaast wil de Tweede Kamer dat er gerekend wordt met nieuwe data voor het stikstofbeleid. De motie van Wantrouwen tegen minister Van der Wal, ingediend door Caroline van der Plas, werd helaas verworpen.

Gebruik oude data
Na veel weerstand uit het Kabinet om inzichtelijk te maken hoeveel stikstof al is gereduceerd door afname van de veestapel sinds 2018, stemde de meerderheid van de Tweede Kamer (inclusief coalitiepartijen D66 en ChristenUnie) in met de motie van BBB om dat wel inzichtelijk te maken. Momenteel wordt er binnen het ministerie van LNV gewerkt met niet-actuele emissiedata uit 2018. CBS-data laat zien dat in sommige gebieden een forse reductie van dieraantallen heeft plaatsgevonden in 2021 ten opzichte van 2018. De juiste feiten dienen zo goed mogelijk in beeld te zijn voordat er beleidsvoornemens worden besloten die berusten op oude data. BBB is blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer hier zich nu achter schaart.

Zoneringsvoorstel
Remkes deed in zijn rapport een voorstel van zonering. Hierbij wordt Nederland ingedeeld in rode, gele, groene en oranje gebieden. BBB is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken tegen deze plannen. De motie van VVD en PvdD riep op om geen nieuw beleid te maken aan de hand van dit zoneringsvoorstel.

Motie van Wantrouwen
Caroline van der Plas heeft aan het begin van het debat een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Van der Wal. Daarvoor was geen meerderheid binnen de Tweede Kamer. BBB blijft achter zijn standpunt staan dat Van der Wal moet opstappen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jan 25 2023

Kom jij stage lopen bij BBB in de Tweede Kamer?

De leukste Tweede Kamerfractie van Den Haag zoekt een stagiair voor het dossier ‘Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’! Studeer ...

jan 23 2023

Nu verkrijgbaar: Gewoon Gezond Verstand

‘Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Vooral het vertrouwen in ...

jan 18 2023

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

Huishoudens met zonnepanelen kunnen op dit moment alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet nog wegstrepen tegen ...