Van der Wal ziet geen reden om Stikstofbeleid te herzien

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Van der Wal ziet geen reden om Stikstofbeleid te herzien

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Van der Wal ziet geen reden om Stikstofbeleid te herzien

Gepubliceerd op: 11-10-2023

De minister voor Natuur en Stikstof heeft de Kamervragen Stikstof over het UvA-rapport beantwoord. De antwoorden zijn onthutsend, temeer omdat volgens onderzoek van NOS het piekbelasterbeleid amper stikstofwinst oplevert.

Allereerst: wat was ook alweer het piekbelasterbeleid? De minister voor Natuur en Stikstof wil de stikstofuitstoot drastisch verminderen. Daarvoor wil ze ruim 3.000 agrarische en industriële ondernemingen verduurzamen, verplaatsen óf laten stoppen. In Gelderland alleen al gaat het hier om 1.800 boerenbedrijven. Maar het piekbelasterbeleid loopt nog niet echt storm. Tot nu toe heeft de uitkoopregeling nog maar 492 aanvragen opgeleverd, waaronder maar 300 ‘piekbelasters’ volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op 12 september komt de eerste stikstofklapper: Het UvA-rapport. Wat staat erin? 

  • 10% van de stikstofuitstoot slaat neer binnen 100 meter (op het boerenerf)
  • 90% van de stikstofuitstoot komt in hogere luchtlagen terecht en slaat elders neer, tot ver in het buitenland. 

Waarom maken deze cijfers uit? Nou, al na 500 meter valt de stikstodepositie niet meer te relateren aan een stal. Dit betekent: piekbelasters opkopen, maakt voor de natuur wellicht geen verschil.

Dan 5 oktober. De NOS publiceert de tweede klapper: het uitkopen van piekbelasters levert ámper stikstofwinst op. De huidige plannen (kostenplaatje 24,3 mlrd. €) leveren maar 2,5 procent stikstofreductie op in Nederlandse natuurgebieden.

De antwoorden

Dat brengt ons bij de antwoorden. Wetenschappelijk staat het piekbelasterbeleid op losse schroeven. Maar de minister gaat niets wijzigen aan het huidige piekbelasterbeleid. Sterker nog, ze ziet het kritische UvA-rapport als een ‘bevestiging van bestaande kennis’.

Op vraag 3 krijgen wij geen antwoord of droge depositie méér onderzocht kan worden. Ook wordt de UvA-methode in twijfel gebracht terwijl de UvA meerdere meetmethoden gebruikten (dit terwijl @MinisterNenS leunt op AERIUS dat een foutpercentage kent tussen de 50-100%).

Vraag 5 laat perfect zien hoe onwrikbaar het stikstofbeleid is. Men kiest voor een stikstof afstandsgrens van 25 km terwijl vanaf 0,5 km stikstof al bijna niet meer herleidbaar is naar een stal. Dat is vijftig keer (!) zo streng als dat de wetenschap aantoont. Waar kennen we dit van?

Ohja! Het is net als met de stikstof drempelwaarde vanaf wanneer een project in Nederland een natuurvergunning nodig heeft. In Duitsland is dat pas vanaf 300gr/ha/ja en in NL al vanaf 0,07gr/ha/ja! Méér dan vierduizend keer zo streng als bij onze buren!

Geen debat voor verkiezingsreces
Daarom heeft Caroline aangevraagd om volgende week een stikstofdebat in te plannen. Om dit piekbelasterbeleid zsm te wijzigen. Burgers willen ergens wonen, de boeren willen boeren, en de wetenschap maakt gehakt van dit stikstofbeleid. 

De debataanvraag als plenair debat is wel gesteund, maar niet voor het verkiezingsreces. Een poging vanmorgen om het debat dan in de commissie LNV te voeren, voor het verkiezingsreces dat op 27 oktober begint, is geblokkeerd door onder andere VVD en D66.

Dit betekent dat een debat pas na de verkiezingen plaatsvindt. Jammer, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: de samenstelling van de Kamer is dan wellicht heel anders. Nog meer reden dus om te stemmen op BBB op 22 november. 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...