Verleiden met een Stok. Alleen dit kabinet kan dat. Wil dat.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Verleiden met een Stok. Alleen dit kabinet kan dat. Wil dat.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Verleiden met een Stok. Alleen dit kabinet kan dat. Wil dat.

Gepubliceerd op: 22-11-2022

Een week nadat het CBS cijfers heeft uitgebracht over de steeds verder dalende stikstofuitstoot door de veehouderij, wil het het Kabinet wil boeren “verleiden” om zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf uit te laten kopen. Boeren HOEVEN niet aan de regeling mee te werken, maar dan krijgen ze wel te maken met aanzienlijk strengere milieueisen en wordt het veel moeilijker om door te gaan..

Het Kabinet wil boeren verleiden met een stok. Alleen dit Kabinet kan zoiets. En wil dit kennelijk. 

Natuurlijk snapt BBB ook dat de PAS-melders zo snel mogelijk worden gelegaliseerd. En dat had voor een deel misschien al gekund. Als de stikstofruimte (die stikstofstropers zoals Rijkswaterstaat en Schiphol nu in eigen zak houden voor uitbreiding van snelwegen en luchtvaart, of zoals in het geval van Schiphol om hun eigen – nu nog ontbrekende vergunning – veilig te stellen), die is vrijgekomen bij de opkoop van boerderijen door de overheid (Rijkswaterstaat) en Schiphol, wordt geoormerkt voor legalisatie van de PAS-melders. BBB heeft daarvoor maandag tijdens het wetgevingsoverleg Water (I&W) ook een motie op ingediend. De Kamer stemt volgende week over de motie.

Terugkomend op de 120% waarde van de op te kopen boerenbedrijven. Welke waarde hebben we het over? De waarde die de boerderijen hadden VOOR of NA het stikstofkaartje? Vele boerderijen, zeker die rondom Natura 2000 gebieden hebben al hun waarde verloren nadat de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, haar kaartje op 10 juni presenteerde en er ondanks alle kritiek er maanden aan vasthield. Pas toen Remkes in beeld kwam, wilde ze het stikstofkaartje van tafel halen. 

Dankzij dit kaartje is er geen financiële instelling meer die wilde investeren in boerderijen die in een reductiegebied lagen. De waarde van al die boerderijen is na publicatie van dit kaartje gekelderd.

En hoe wordt die waarde bepaald? Inwoners van Groningen weten inmiddels hoe dat werkt als iemand namens de overheid komt taxeren…. Daar word je niet blij van. 

Besproken in regeringsfracties

De voorstellen van de ministers worden de komende dagen besproken in de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Die kunnen nog aandringen op veranderingen… Weer zo’n demonstratie van de nieuwe bestuurscultuur: hup de achterkamertjes in. Waar gaan ze over praten? Over kortere stokken, over zachtere stokken? 

We zijn gewoon weer terug bij af. De gebiedsprocessen waar in de provincies aan wordt gewerkt, worden gewoon opzij geschoven. Provincies deden deze week al tijdens een rondetafelgesprek over gebiedsprocessen een oproep aan het Kabinet om de gebiedsprocessen niet te verstoren. Dat gebeurt nu gewoon weer. Dit Kabinet luistert naar niemand. Het dendert en draaft maar door. Als een olifant in de porseleinkast. Net als de wolf: als een tornado op een camping.

Zoals gezegd: Gisteren heeft BBB bij het wetgevingsoverleg Water een motie ingediend om stikstofruimte die vrijkomt door opkoop boeren voor snelwegen, in te zetten voor de legalisatie PAS-melders. Daar kunnen de regeringsfracties volgende week gewoon VOOR stemmen. Daar is geen achterkamer voor nodig. Geen woorden maar daden. 

En oh ja, hoe denkt het kabinet te voorkomen dat deze regeling door de EU wordt uitgelegd als staatssteun? Waardoor de overheid het deel boven de 100% over een paar jaar moet terugvorderen bij de boeren, inclusief wettelijke rente? 

Deze reactie is gebaseerd op de nu (bewust?) gelekte stukken. Daarom zullen we vrijdag, na ontvangst van de officiële berichten van de minister, uitgebreider en meer inhoudelijk reageren.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...